Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ганиш Наталя Василівна. Оптико-електронна система аналізу реологічних властивостей крові : Дис... канд. наук: 05.11.17 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ганиш Наталя Василівна. Оптико-електронна система аналізу реологічних властивостей крові. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 - Біологічні та медичні пристрої і системи. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця - 2008.

Дисертацію присвячено реалізації підвищення достовірності оброблення біомедичної інформації шляхом застосування новітніх методів аналізу біомедичних зображень та створення оптико-електронної системи аналізу реологічних властивостей крові. В роботі удосконалено метод локального контурного препарування, який враховує взаємозв’язки між сусідніми пікселями біомедичних зображень, отримано зразкові шаблони-маски реологічних показників крові шляхом застосування W-спектру зв’язності, що дозволило підвищити ступінь інформативності оброблення біомедичних зображень, дістала подальшого розвитку архітектура оптико-електронної системи аналізу біомедичних зображень шляхом введення блоку еталонів, блоку визначення ЛРП, приведено приклади практичної реалізації оптико-електронної системи аналізу реологічних властивостей крові на основі отриманих біомедичних зображень, запропоновано структуру та алгоритм апаратно-програмної реалізації оптико-електронної системи аналізу реологічних властивостей крові. Проведено апробацію експериментального макета і методики оцінки достовірності діагностики підтвердила теоретичну оцінку вірогідності аналізу реологічних властивостей крові.

У дисертаційній роботі обґрунтовано і теоретично проаналізовано принципи реалізації оптико-електронної системи аналізу реологічних властивостей крові. Зокрема для їх створення у вигляді оптико-електронної системи отримані такі наукові та практичні результати:

1. Вперше отримано зразкові шаблони-маски реологічних показників крові шляхом застосування W-спектру зв’язності, що дозволило підвищити ступінь інформативності оброблення біомедичних зображень.

2. Удосконалено метод локального контурного препарування, який враховує взаємозв’язки між сусідніми пікселями біомедичних зображень, що дозволило підвищити достовірність оброблення реологічних зображень.

3. Удосконалено метод Q-препарування для аналізу стану реологічних властивостей крові шляхом оброблення біомедичного зображення за ознаками (контраст зображення, співвідношення яскравостей об’єкта та фона, співвідношення сигнал\шум зображення, час спостереження) що дозволило підвищити достовірність опрацювання зображень реології крові.

4. Дістала подальшого розвитку архітектура оптико-електронної системи аналізу біомедичних зображень шляхом введення блоку еталонів, блоку визначення ЛРП, що дозволило підвищити достовірність структури біомедичного зображення.

5. Реалізовано схемотехнічні рішення реалізації оптико-електронної системи аналізу реологічних властивостей крові, що дозволяє вводити, обробляти та видавати поточну інформацію.

6. Розроблено методику аналізу реологічних властивостей крові, що використовує метод Q-перетворення і забезпечує підвищення ефективності діагностування та інформативність і оброблення зображень.

7. Приведено приклади практичної реалізації оптико-електронної системи аналізу реологічних властивостей крові на основі отриманих біомедичних зображень.

8. Запропоновано структуру та алгоритм апаратно-програмної реалізації оптико-електронної системи аналізу реологічних властивостей крові.

9. Завдяки реалізації комплексу створених апаратних і програмних засобів вірогідність діагностики реологічних властивостей крові збільшилася до 0,84. Проведена апробація експериментального макета і методики оцінки достовірності діагностики підтвердила теоретичну оцінку вірогідності аналізу реологічних властивостей крові.

Список опублікованих праць за темою дисертації 1

 1. Мазур Н.В. Оптико-електронні методи аналізу периферійного кровонаповнення передньої черевної стінки / Павлов С.В. Хіміч С.Д., Мазур Н.В., Кателян О.В. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2003. - №1-2(5-6). – С. 93-100.

 2. Мазур Н.В. Спектрофотометричні методи для аналізу показників крові / Павлов С.В., Мазур Н.В., Думенко В.М. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. - №1(11). – С. 156-159.

 3. Ганиш Н.В. Оптико-електронні інформаційні технології контролю реологічних властивостей крові / Кожем’яко В.П., Павлов С.В., Ганиш Н.В., Бурденюк І.І. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2007. - №2(9). – С. 75-80.

 4. Ганиш Н.В. Підвищення вірогідності контролю реологічних властивостей крові при застосуванні оптико-електронних кореляційно-екстремальних засобів / Кожем’яко В.П., Ганиш Н.В., Бурденюк І.І., Поплавський А.В. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2007. - №1(13). – С. 139-145.

 5. Ганиш Н.В. Оптико-електронні методи контролю біомедичних зображень / Ганиш Н.В., Бєлік Н.В., Бурденюк І.І., Білоконний В.Д. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2007. - №2(14). – С. 198-208.

 6. Мазур Н.В. Вплив лазерного випромінювання на акупунктурні точки / Мазур Н.В. // „Optoelectronic information-energy technologies-2002”: Second International Scientific Conference of Students, Post-Graduate Students and Young Scientists. Вінниця, 23-25 квітня 2002 р. – Вінниця, 2002. - С. 58.

 7. Мазур Н.В. Аналіз біофізичного механізму дії лазерного випромінювання на тканину / Мазур Н.В. // „Optoelectronic information-energy technologies-2002”: Second International Scientific Conference of Students, Post-Graduate Students and Young Scientists. Вінниця, 23-25 квітня 2002 р. – Вінниця, 2002. - С. 59.

 8. Мазур Н.В. Оптичні методи визнечення гемодинамічних показників серцево-судинної системи / Мазур Н.В., Думенко В.П. // "PHOTONICS-ODS 2005": III International Conference on Optoelectronic Information Technologies. Вінниця, 27-28 квітня 2005 р. – Вінниця, 2005. – С. 164-165.

 9. Мазур Н.В. Доцільність впровадження спеціалізації “Менеджмент у лазерній та оптоелектронній техніці” / Мазур Н.В., Думенко В.П. // "PHOTONICS-ODS 2005": III International Conference on Optoelectronic Infor-mation Technologies. Вінниця, 27-28 квітня 2005 р. – Вінниця, 2005. – С. 27-28.

 10. Ганиш Н.В. Фотонні технології для аналізу кровонаповнення передньої черевної стінки / Кателян О.В., Хіміч С.Д., Ганиш Н.В. // Применение лазеров в медицине и биологии: XXV Международ. научн.-практ. конф. Луцк, 24-28 мая 2006 г. – Луцк, 2006. – С. 66-68.

1 Мазур Н.В. вважати Ганиш Н.В. у зв'язку з одруженням і зміною прізвища

 1. Ганиш Н.В. Фотонні технології при аналізі кровопостачання чутливих точок у хворих на фіброміалгію / Станіславчук М.А., Хоменко В.М., Ахмед Авад, Ганиш Н.В. // Применение лазеров в медицине и биологии: XXV Международ. научн.-практ. конф. Луцк, 24-28 мая 2006 г. – Луцк, 2006. – С. 73-74.

 2. Ганиш Н.В. Вплив сьомої рамкової програми в контексті розвитку лазерних та нанотехнологій / Коваль О.В., Авдєєва Л.В., Ганиш Н.В. // Применение лазеров в медицине и биологии: XXV Международ. научн.-практ. конф. Луцк, 24-28 мая 2006 г. – Луцк, 2006. – С. 108-110.

 3. Ганыш Н.В. Оптоэлектронная информационно-измерительная система анализа гемодинамики сердечно-сосудистой системы / Павлов С.В., Мысловский И.В., Ганыш Н.В. // Применение лазеров в медицине и биологии: XXVI Международ. научн.-практ. конф. Ялта, 11-14 октября 2006 г. – Ялта, 2006. – С. 161-162.

 4. Ганиш Н.В. Перспективність застосування фотонних технологій в біомедичній практиці / Коробов А.М., Павлов С.В., Васюра А.С., Клебановська О.В., Кравець О.А., Ганиш Н.В. // Применение лазеров в медицине и биологии: XXVІI Международ. научн.-практ. конф. Харьков, 18-21 апреля 2007 г. – Харьков, 2007. – С. 28-29.

 5. Ганиш Н.В. Оптоелектронний контроль реологічних властивостей крові при фотонній терапії / Ганиш Н.В., Оксенюк Л.П., Поплавський О.А., Бурденюк І.І. // Применение лазеров в медицине и биологии: XXVІІІ Международ. научн.-практ. конф. Ялта, 21-24 октября 2007 г. – Ялта, 2007. – С. 141-143.

 6. Ганиш Н.В. Створення оптико-електронних інформаційних технологій “Око-процесорного типу” для контролю та аналізу біомедичних зображень / Павлов С.В., Ганиш Н.В., Коробов В.А., Бурденюк І.І., Поплавський О.А. // Применение лазеров в медицине и биологии: XXVІІІ Международ. научн.-практ. конф. Ялта, 21-24 октября 2007 г. – Ялта, 2007. – С. 150-151.

 7. Ганиш Н.В. Перспективи розвитку біомедичної оптики у проблемі комплексного діагностування та терапії людини / Павлов С.В., Коробов В.А., Ганиш Н.В. // Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере высоких технологий: ІV Международ. научн.-практ. конф. Киев, 10 октября 2007 г. – Киев, 2007. – С. 83-87.

 8. Пат. 18563, МПК А61В5/026. Пристрій для визначення периферійного кровонаповнення передньої черевної стінки / Павлов С.В., Кателян О.В., Хіміч С.Д., Мазур Н.В., Гладська О.В.; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № 200605088; заявл. 10.05.2006; опубл. 15.11.2006; Бюл. № 11. – 4 с.

 9. Пат. 18565, МПК А61В5/026. Спосіб визначення периферійного кровонаповнення передньої черевної стінки / Павлов С.В., Кателян О.В., Хіміч С.Д., Мазур Н.В., Гладська О.В. ; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № 200605090; заявл. 10.05.2006; опубл. 15.11.2006; Бюл. № 11.–4 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины