Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Голощук Роман Олегович. Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання : Дис... канд. наук: 01.05.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Голощук Р. О. Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.– Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2008.

Дисертацію присвячено розробленню математичного і програмного забезпечення систем дистанційного навчання, які реалізовані із врахуванням мережевоцентричних технологій. Розроблено формалізовані моделі: дистантного слухача, яка відображає ступінь його розуміння навчального матеріалу; навчального матеріалу із врахуванням ієрархічних рівнів у вигляді І\АБО-графа, для якого запропоновано ефективні алгоритми обходу; тестових завдань, еталонних відповідей викладача, що дало змогу підвищити ефективність процесу навчання. Розроблено ефективні алгоритми формування і структурування навчального матеріалу, враховуючи пріоритет структурних одиниць навчального матеріалу та результати тестування дистантного слухача, що дало змогу індивідуалізувати навчальний процес. Розроблено методи та алгоритми авторизації, які дозволяють користувачу отримати віддалений доступ до розподілених навчальних ресурсів залежно від його повноважень. Розроблено загальну архітектуру СДМН, яка базується на використанні парадигми мережевоцентричності та моделі ДС, що дало змогу адаптовувати навчальний процес для кожного ДС та забезпечити функціонування у режимі віддаленого доступу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Голощук Р. О. Математичне моделювання процесів дистанційного навчання / Р. О. Голощук, В. В. Литвин, В. А. Висоцька, Л. В. Чирун // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 489.– С. 100–110.

 2. Шаховська Н. Б. Моделювання та алгоритмізація процесів дистанційного навчання / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 521. – С. 106–112.

 3. Голощук Р. О. Системні принципи побудови інтелектуальної інформаційної системи «Віртуальна кафедра» / Р. О. Голощук // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2001. – № 438. – С. 42–45.

 4. Голощук Р. О. Базові системні принципи побудови програмно-технічної структури інтелектуальної інформаційної системи для автоматизації роботи кафедр / Р. Голощук, Я. Кісь, І. Чура // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2002. – № 444. – С. 137–140.

 5. Голощук Р. О. Інтерактивна взаємодія та зворотний зв’язок у системі дистанційного навчання / Р. О. Голощук, В. А. Висоцька // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2002. – № 464. – С. 44–53.

 6. Голощук Р. О. Інтелектуальна система авторизації та контролю знань дистанційного слухача / Р. О. Голощук, М. А. Григор’єв // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 519. – С. 73–81.

 7. Голощук Р. О. Реалізація платформно-незалежних обчислень за допомогою концепції мережевого комп'ютера / Р. О. Голощук // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 1998.– № 330.– С. 62–68.

 8. Голощук Р. О. Визначення та оптимізація тематики сайту на основі пошукових запитів / Р. О. Голощук, А. М. Пелещишин // Радиоэлектроника и информатика. – Харків : Харк. нац. ун-т радіоелектроніки, 2005. – № 2. – С. 73–78.

 9. Голощук Р. О. Огляд інформаційних технологій розподілених обчислень для розробки мережевоцентричних застосувань / Р. О. Голощук // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 1999.– № 383.– С. 44–56.

 10. Голощук Р. О. Використання інформаційних засобів автоматизованого проектування та розробки програмного забезпечення / Р. О. Голощук, Я. П. Кісь // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2000.– № 406.– С. 164–170.

 11. Голощук Р. Використання програмного забезпечення проміжного прошарку (middleware) для розробки мережевоцентричних застосувань / Роман Голощук, Ярослав Кісь, Андрій Нога // Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2000. – № 413. – С. 78–84.

 12. Голощук Р. О. Інтелектуальна система дистанційного контролю знань учасників олімпіад та турнірів юних інформатиків / Р. О. Голощук // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 489. – С. 90–100.

 13. Голощук Р. О. Аналіз активності дистанційного слухача / Р. О. Голощук, А. В. Орел // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004.– № 519.– С. 81–91.

 14. Голощук Р. О. Еволюція клієнтських пристроїв / Р. О. Голощук // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 1998.– № 330.– С. 69–74.

 15. Голощук Р. О. Дистанційна освіта — методи, технологія, реалізація / Р. О. Голощук // Збірник матеріалів Міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – С. 156–157.

 16. Peleschyshyn A. Informational-analytic system with E-learning component of educational institute management development / Andrij Peleschyshyn, Pavlo Zhezhnych, Roman Holoshchuk // Proc. of the International conference on computer science and information technologies (CSIT' 2006). – Lviv, 2006. – P. 52–56.

 17. Holoshchuk R. Mathematical models of pedagogical testing / Roman Holoshchuk, Andriy Peleschyshyn, Oksana Pasichnyk // Інтернет-Освіта-Наука : Збірник матеріалів Четвертої міжнародної конференції «ІОН-2004». – Том 1. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – С. 66–70.

 18. Пасічник В. В. Недільна комп’ютерна школа, як продовження вітчизняної освітньої традиції / В. В. Пасічник, Д. О. Тарасов, Р. О. Голощук // Використання персональних ЕОМ у навчальному процесі вищих та середніх навчальних закладів : Тези доп. П’ятої всеукраїнської науково-методичної конференції. – Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1998. – С. 90–91.

 19. Голощук Р. О. Базові принципи побудови інтелектуальної інформаційної системи «Віртуальна кафедра» з компонентою дистанційного навчання / Р. О. Голощук, В. В. Литвин // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : Тези доп. Дев’ятої всеукраїнської наукової конференції. Львівський Національний університет ім. Івана Франка, 2002. – С. 33–34.

 20. Івашків А. М. Літній комп’ютерний табір та ігровий підхід до вивчення основ інформатики / А. М. Івашків, Р. О. Голощук // Використання персональних ЕОМ у навчальному процесі вищих та середніх навчальних закладів : Тези доповідей п’ятої всеукраїнської науково-методичної конференції, Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1998. – С. 44–45.

 21. Peleschyshyn A. Some approaches to educational institute activity automation / Andrij Peleschyshyn, Pavlo Zhezhnych, Roman Holoshchuk // Інтернет-Освіта-Наука : Збірник матеріалів п’ятої міжнародної конференції «ІОН-2006». – Том 1. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 37–41.

 22. Holoshchuk R. Organization of distant studying-consulting center for children / Roman Holoshchuk, Yuriy Syerov, Oksana Pasichnyk // Proc. of the International conference on computer science and information technologies (CSIT' 2007), Lviv, 2007. – P. 281–282.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины