Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Баукова Анастасія Юріївна. Науково-дослідна діяльність Керченського історико-археологічного музею (1922-1988 рр.): археологічний аспект. : Дис... канд. наук: 07.00.04 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Баукова А. Ю. Науково-дослідна діяльність Керченського історико-археологічного музею (1922–1988 рр.): археологічний аспект. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.04. — археологія. — Інститут археології Національної академії наук України. — Київ, 2008.

У дисертації на основі опрацювання широкого кола джерел та літератури вперше розглянуто археологічний аспект науково-дослідної діяльності Керченського історико-археологічного музею, охарактеризовано принципи та основні напрямки археологічних досліджень установи, окреслено здобутки наукових пошуків співробітників музею. Простежено роль та місце музею у формуванні регіонального осередку пам’яткоохоронних досліджень. Проаналізовано внесок керченських археологів у дослідження “малих” міст Боспору, визначено роль музею у створенні та діяльності Боспорських експедицій під керівництвом В. Блаватського і В. Гайдукевича. На прикладі діяльності Керченського історико-археологічного музею простежено вплив подій, що відбувались у ХХ ст., на стан музейного фонду країни.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины