Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Слабоспицька Ольга Олександрівна. Моделі і методи експертного оцінювання у життєвому циклі програмних систем. : Дис... канд. наук: 01.05.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Слабоспицька О.О. Моделі та методи експертного оцінювання у життєвому циклі програмних систем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, 2008.

Створено математичний апарат підтримки експертного оцінювання об’єктів життєвого циклу (ЖЦ) програмних систем (ПС) для вироблення обґрунтованих рішень з ефективного керування перебігом ЖЦ. Апарат подано системою моделей та методів розв’язання формалізованих задач оцінювання об’єктів ЖЦ шляхом проведення їх експертиз, взаємопов’язаних у новому процесі оцінювання, запропонованому для поповнення ЖЦ. Побудовано модель процесу як системи підпроцесів з оцінювання заданих альтернатив, середовище й склад методів їх реалізації з використанням введеного відношення метризованої подібності. Досліджено властивості цього відношення, а також гомо- та ізоморфізми алгебраїчних моделей із ним у середовищі оцінювання.

Розроблено повну й ненадлишкову систему методів підтримки підпроцесу оцінювання: інтерактивного формування середовища оцінювання і пошуку в ньому; максимізації якості результату експертизи (поданої показниками його стійкості й обґрунтованості) з використанням моделі переваг класу Аргументоване дерево цінності; формального аналізу ретроспективи експертиз.

На грунті наданого апарату створено модель процесу керування ризиком і реалізовано програмні засоби його підтримки разом із підпроцесами оцінювання. Модель та засоби впроваджено у проекти інформаційно-аналітичних систем оборонного призначення в організації-розробнику, де не передбачалося формалізоване керування ризиком. Досягнуто вдосконалення процесу розроблення ПС: скорочення кількості первинних і зниження індикаторів відстежуваних ризиків. Забезпечено позитивну динаміку співвідношення знижених і відстежуваних ризиків.

Головний результат дисертації – створення та ефективне впровадження нового математичного апарату підтримки експертного оцінювання об’єктів ЖЦ ПС, спрямованого на вдосконалення процесу розроблення ПС і його продуктів.

Основні результати дисертаційного дослідження

1. Формалізовано постановку задачі експертного оцінювання об’єктів ЖЦ ПС. Запропоновано інтеграцію до ЖЦ нового процесу експертного оцінювання. Побудовано математичну модель, що визначає його інформаційне й технологічне середовище та підпроцеси розв’язання задач з операціями підготовки, проведення й інтеграції результатів взаємопов’язаних експертиз оцінюваних об’єктів ЖЦ ПС.

2. Формалізовано й метризовано відношення подібності в інформаційному середовищі оцінювання. Доведено, що воно є толерантністю; рівень подібності є метрикою; процес оцінювання, його підпроцеси й операції належать до гомоморфізмів спеціальних алгебраїчних систем із введеним відношенням.

3. Запропоновано формалізм аргументованого дерева цінності як моделі переваг. Для рішень експертиз об’єктів ЖЦ ПС з цією моделлю запроваджено показники якості – рівні обґрунтованості і стійкості різних форм. З використанням цих показників розроблено методи максимізації обґрунтованості (на множині рішень експертиз; при узагальненні експертних версій дерев та їх оцінок). Доведено незалежність введених форм стійкості.

4. Сформовано систему методів реалізації підпроцесу розв’язання задачі оцінювання. Доведено її повноту й ненадлишковість щодо операцій підпроцесу.

5. Запропоновано модель процесу керування ризиками проектів ПС на грунті сформованого апарату експертного оцінювання.

6. Створено програмно-технологічні комплекси автоматизованої підтримки підпроцесів оцінювання та процесу керування ризиками проектів ПС

7. Вдосконалено процес розроблення ПС в організації-розробнику шляхом впровадження створеного математичного апарату і програмних засобів.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины