Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кецкало Вікторія Валеріївна. Обґрунтування елементів технології вирощування салату посівного у Правобережному Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кецкало В. В. Обґрунтування елементів технології вирощування салату посівного у Правобережному Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. Національний аграрний університет, Київ. – 2008.

Робота присвячена вивченню сортименту вітчизняних та інтродукованих сортів і обґрунтуванню елементів технології вирощування салату посівного в умовах центральної частини Правобережного Лісостепу України без застосування зрошування. В умовах проведення досліджень сорти салату посівного головчастої різновидності показали себе врожайнішими, ніж листкові. Кращі варіанти досліджених елементів технології вирощування салату посівного виявились економічно вигідними.

Доведено доцільність вирощування розсади салату головчастого в касетах з розміром чарунок 4х4 см за сівби насіння у ІІ декаді березня та висаджуванні розсади у відкритий ґрунт у ІІІ декаді квітня, що забезпечило підвищення врожайності, порівняно з розсадою, вирощеною традиційним способом на 5,3–20,2 т/га залежно від сорту.

Встановлено, що в середньому за 2005–2007 рр. вищу врожайність одержали за застосування стрічкових схем – 26,1–59,7 т/га ((20+50)х20 см – 143 тис. шт./га), 26,0–53,2 т/га ((40+40+60)х20 см – 111 тис. шт./га), залежно від сорту салату посівного головчастої та листкової різновидностей. Серед широкорядкового способу кращою була схема розміщення рослин 45х20 см (111 тис. шт./га) – 19,7–52,3 т/га.

Основні результати досліджень пройшли практичне випробування і рекомендовані до застосування у виробництво.

У дисертації наведено теоретичні обґрунтування і подано практичну оцінку окремих елементів технології вирощування салату посівного в умовах Правобережного Лісостепу України з використанням різновидностей і сортів, касетної та безкасетної розсади різних строків сівби, визначення оптимальних схем розміщення рослин у відкритому ґрунті. Це дозволило зробити такі висновки:

1. Інтенсивність наростання вегетативної маси рослин салату залежала від різновидності, сорту та фази росту і розвитку в період її визначення. Діаметр рослин салату головчастого у фазу технічної стиглості найменшим був у сорту Дивограй (31,4 см), а найбільший сформували рослини сорту Думка (32,3 см). У салату листкового найменшим діаметр рослин був у сорту Кучерявець одеський (31,3 см), а найбільшим – у сорту Золотий шар (33,3 см).

2. Площа листків салату листкової різновидності в більшій мірі залежала від форми та ступеня розсіченості листкової пластинки, ніж від їх кількості. У салату листкового у фазу технічної стиглості найбільша площа листків була у сорту Золотий шар (23,3 тис. м2/га), а у салату посівного головчастої різновидності – сорту Думка (40,2 тис. м2/га).

3. Сорти салату головчастого Думка та Дивограй забезпечили урожайність на рівні 41,3 т/га та 41,7 т/га відповідно, що достовірно перевищувало показники контролю (сорт Королева літа) на 2,1 і 2,5 т/га. За вирощування салату листкового найвищою урожайність була у сорту Золотий шар (29,4 т/га), що істотно переважало показники контролю (на 7,9 т/га). Найбільші за масою та діаметром головки сформував сорт Думка – 379 г та 17,2 см, а найменшими вони були у сорту Королева літа – 353 г і 15,5 см відповідно. За масою надземної частини і діаметром рослини салату листкового переважав сорт Золотий шар – 265 г і 33,3 см, що більше за контроль (Кучерявець одеський) на 71,4 г та 7,6 см.

4. Рівень рентабельності вирощування сортів салату головчастого коливався в межах 135–149 %, а листкового – 46–60 %. Економічна оцінка вирощування салату листкового показала, що в зоні Правобережного Лісостепу без зрошування доцільно вирощувати сорти Золотий шар і Лолло Росса.

5. За використання касет відсоток приживання рослин салату головчастого у відкритому ґрунті становив 95,8–99,6 %. Перевагу мали рослини, які були висаджені у більш ранні строки та сорти салату з маслянистим типом листків.

6. Оптимальним строком для сівби насіння за використання касетного способу вирощування розсади салату головчастого є І і ІІ декада березня.

7. Використання касет з розміром чарунок 4х4 см і сівба насіння у ІІ декаді березня дає змогу висадити розсаду салату головчастого у ІІІ декаді квітня і одержати додатково 6,8 т/га сорту Евеліна, 5,3 т/га сорту Юстина, до 11,7 т/га сорту Гренада ожаровська та 20,2 т/га сорту Модесто. Рівень рентабельності склав 63–96 % залежно від сорту.

8. За вирощування салату головчастого безрозсадним способом найбільш урожайним був сорт Гренада ожаровська (38,4–59,7 т/га), а найнижчий показник отримали у сорту Годар – 17,8–26,1 т/га. У сортів салату листкового врожайність була майже на одному рівні, залежно від схеми розміщення рослин, проте, вищі показники отримали у сорту Сніжинка (26,6–47,0 т/га), а найнижчі – у сорту Вклад (22,6–37,1 т/га).

9. Для салату посівного головчастої і листкової різновидностей більш ефективними схемами розміщення рослин були (40+40+60)х20 см і (20+50)х20 см за густоти розміщення рослин відповідно 111 і 143 тис. шт./га та 45х20 см (111 тис. шт./га).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Улянич О. І. Ріст та врожайність салату головчастого за безрозсадного способу вирощування за різними схемами сівби / О. І. Улянич, В. В. Кецкало // Зб. наук. праць Уманського ДАУ. – 2007. – Вип. 64. Ч.1. – С. 78–86 (польові дослідження, узагальнення та аналіз результатів, статистична обробка даних, підготовка матеріалів до друку, оформлення).

2. Кецкало В. В. Придатність нових сортів салату листкового до вирощування в умовах Правобережного Лісостепу / В. В. Кецкало // Зб. наук. праць Уманського ДАУ. – 2007. – Вип. 65. Ч.1. – С. 234–238.

3. Лихацький В. І. Біолого-виробнича оцінка сортів салату в умовах Правобережного Лісостепу України / В. І. Лихацький, О. І. Улянич, В. В. Кецкало // Овочівництво і баштанництво. – 2007. – Вип. 53. – С. 76–83 (закладання досліду, польові дослідження, обробка даних, підготовка матеріалів до друку).

4. Улянич О. І. Вирощування розсади – запорука одержання високих врожаїв салатних та пряних рослин / О. І. Улянич, В. В. Кецкало, О. В. Рогова // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 2007. – Вип. 46. – С. 90–93 (узагальнення та аналіз результатів, статистична обробка даних, оформлення).

5. Ульянич Е. Выращивание кочанного салата по интенсивной технологи / Е. Ульянич, В. Кецкало // Овощеводство. – 2006. – № 2. – С. 22–25 (закладання досліду, польові дослідження, обробка даних, підготовка матеріалів до друку).

6. Улянич О. І. Салат посівний рятує від авітамінозу / О. І. Улянич, В. В. Кецкало // Дім, сад, город. – 2006. – № 3. – С. 8–10 (проведення польових досліджень, узагальнення та обґрунтування результатів, статистична обробка даних).

7. Улянич О. Вирощування розсади салату посівного / О. Улянич, В. Кецкало // Агроогляд. – 2006. – № 13. – С. 5–7 (проведення польових досліджень, узагальнення та обґрунтування результатів, статистична обробка даних).

8. Ульянич Е. И. Высококачественная рассада – гарантия получения раннего урожая / Е. И. Ульянич, В. В. Кецкало, О. В. Рогова // Настоящий хозяин. – 2007. – № 2. – С. 26–28 (проведення польових досліджень, узагальнення та обґрунтування результатів, статистична обробка даних).

9. Лихацкий В. Ценность салата – в его сортовом разнообразии / В. Лихацкий, Е. Ульянич, В. Кецкало, И. Завадский // Овощеводство. – 2008. – № 3. – С. 56–62 (закладання досліду, польові дослідження, обробка даних, підготовка матеріалів до друку).

10. Кецкало В. В. Продуктивність сортів салату головчастого в умовах Правобережного Лісостепу України / В. В. Кецкало // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – 2006. – С. 106–107.

11. Улянич О. І. Продуктивність салату посівного залежно від площі живлення / О. І. Улянич, В. В. Кецкало // Матеріали Міжнародної наукової конференції „Аграрна наука і освіта ХХІ століття“ (Умань, 4-6 липня, 2006). – Умань, ДАУ. – С. 66–68.

12. Улянич О. І. Застосування сортової технології – необхідна умова підвищення урожайності салату / О. І. Улянич, В. В. Кецкало // Матеріали наукової конференції „Сучасні інтенсивні сорти і сортові технології у виробництво“ (присвячено 120-річчю з Дня народження І. М. Єрємєєва). – Умань, ДАУ. – 2007. – С. 76–78.

13. Кецкало В. В. Високопродуктивні сорти салату листкового / В. В. Кецкало // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, ДАУ. – 2007. – С. 180–182.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины