Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Шевчук Світлана Юріївна. Гетеротрофні джгутикові центральної частини Українського Полісся. : Дис... канд. наук: 03.00.08 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Шевчук С. Ю. Гетеротрофні джгутикові центральної частини Українського Полісся. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08. – зоологія. Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, 2008.

Дисертаційна робота представляє результати першого спеціального дослідження поширення, таксономічного складу, систематичного положення гетеротрофних джгутикових та особливостей їх аутекології в центральній частині Українського Полісся.

В регіоні досліджень знайдені 55 видів гетеротрофних джгутикових, з яких 34 відмічені вперше для Українського Полісся, в тому числі 32 види є новими для фауни України. Уточнені особливості морфології знайдених видів, надано оригінальні переописи видів і родів та диференційні діагнози видів. Вперше вивчені аутекологічні особливості прісноводних гетеротрофних джгутикових. При дослідженні сезонної динаміки зафіксовані два піки чисельності та видового багатства, зміна значень кореляції між чисельністю і видовим багатством гетеротрофних джгутикових та абіотичними факторами в різні сезони, а також відмічена зміна видів-домінантів. Вперше отримані екологічні спектри видів даної групи, виділені екологічні групи гетеротрофних джгутикових, з’ясовано, що екологічні спектри окремих видів можуть відрізнятися у водоймах різних типів. Отримані дані щодо розподілу видів гетеротрофних джгутикових по водоймах різного типу, встановлено, що видові комплекси цих протистів в водоймах, що розміщені в басейнах річок є похідними від річкового фауністичного комплексу.

1. В водоймах різного типу центральної частини Українського Полісся знайдені 55 видів гетеротрофних джгутикових, з яких 34 відмічені вперше для Українського Полісся, в тому числі 32 види є новими для фауни України.

  1. Відповідно сучасній системі найпростіших, відмічені на дослідженій території джгутиконосці, відносяться до 5 молекулярних кластерів та групи невизначеного систематичного положення. Найбільше видове багатство в регіоні дослідження відмічене для кластеру Excavata – 24 види, Rhizaria нараховує 14 видів, 8 видів відносяться до Chromalveolata, 3 види до Opisthokonta, 1 вид – Amoebozoa; 5 видів відносяться до груп невизначеного систематичного положення. Складені оригінальні діагнози всіх знайдених видів і родів з врахуванням сучасної системи еукаріот.

3. Для сезонної динаміки кількості та видового багатства гетеротрофних джгутикових в регіоні досліджень характерні два піки: весняний та осінній, що припадають на квітень (10950 екз/мл; 14 видів), травень (9183 екз/мл; 16 видів) і вересень (13776 екз/мл; 18 видів). Мінімальний розвиток джгутикових відмічений в зимовий період (706 екз/мл; 1-2 види).

4. Протягом року спостерігалася зміна чинників, які впливають на загальну чисельність та видове багатство джгутиконосців. В зимовий період чисельність гетеротрофних джгутикових позитивно залежала від температурного фактору, весною спостерігалася достовірна висока позитивна кореляція між кількістю джгутиконосців та температурою, вмістом розчиненого у воді кисню і концентрацією органічних речовин, а видове багатство позитивно корелювало з температурним фактором та вмістом розчинених у воді органічних речовин і негативно з рН, у літній період мала місце негативна залежність чисельності з рН та концентрацією кисню у воді, а видового багатства з рН, в осінній період спостерігалася позитивна залежність чисельності від температури та негативна від рН, а видове багатство позитивно корелювало з температурою та негативно з рН.

5. Основними чинниками, що впливають на чисельність окремих видів гетеротрофних джгутикових є вміст розчиненого у воді кисню, розчинених органічних речовин та активна реакція водного середовища. Ці чинники по різному впливають на різні види. Аналіз побудованих екологічних спектрів 26 видів гетеротрофних джгутикових дозволив виділити 7 їхніх екологічних груп: еврибіонти (4 види), евриіонні (15 видів) стеноіонні (11 видів), евриоксидні (23 види), стенооксидні (3 види), 11 видів відмічені при вузькому діапазоні значень перманганатної окислювальності, а 15 – при широкому.

6. Одні і ті ж види еврибіонтних гетеротрофних джгутикових мають різні екологічні спектри у водоймах різного типу, тобто в цих водоймах формуються популяції, які є адаптованими до відповідних комплексів умов.

7. В умовах центральної частини Українського Полісся гетеротрофні джгутикові нерівномірно розподілені по різних типах водойм. Найбільше видове багатство спостерігається в річках (49 видів), найменше – в озерах (21 вид); в ставках відмічені 33 види, 26 видів відмічені в меліоративних каналах та 22 види в болотах. Фауністичні комплекси джгутикових боліт, озер, ставків і меліоративних каналів виявилися схожими до таких річок, в басейнах яких розміщені ці водойми, тому їх можна вважати похідними від річкового фауністичного комплексу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Шевчук С. Ю. Обнаружение свободноживущих кинетопластид (Protista, Euglenozoa, Kinetoplastea) в малом водоеме г. Житомира // Вестник зоологии. – 2007. – 41, № 1. – С. 81-84.

2. Шевчук С. Ю. Гетеротрофные жгутиконосцы аэротенков очисных сооружений Житомира // Вестник зоологии. – 2007. – 41, № 4. – С.355-360.

3. Шевчук С. Ю. Распределение гетеротрофних жгутиконосцев по разным типам водоемов и водотокам центральной части Украинского Полесья // Вестник зоологии. – 2007. – 41, № 5. – С.463-468.

4. Шевчук С. Ю. Стан вивченості гетеротрофних джгутикових на Україні. Розвиток наукових досліджень, 2005: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-9 листопада 2005 року , м. Полтава). – Полтава: Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2005. – С. 118-121.

5. Шевчук С. Ю. Видовий склад гетеротрофних джгутикових річки Тетерів у зимовий період. Молодь та поступ біології: Збірник тез Другої міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (21-24 березня 2006 року, м. Львів). – Львів, 2006. – С. 268-269.

6. Шевчук С. Ю. Роль гетеротрофних джгутикових в прісних водоймах. Наукові дослідження теорія та експеримент, 2006: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (15-17 травня 2006 року, м. Полтава). – Полтава: Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2006. – С. 110-112.

7. Shevchuk S. Yu. Dependence of heterotrophic flagellates abundance on the hydrochemical parameters in different reservoirs in the central part of Ukrainian Polissia Area// Protistology – 2007. – 5, 1. – P.71-72.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины