Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гридіна Тетяна Леонідівна. Противірусні властивості офіцінальних препаратів декаметоксину, етонію та унітіолу по відношенню до вірусів грипу і простого герпесу : Дис... канд. наук: 03.00.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гридіна Т.Л. Противірусні властивості офіцінальних препаратів декаметоксину, етонію та унітіолу по відношенню до вірусів грипу і простого герпесу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія – Інститут мікробіології та вірусології ім.Д.К.Заболотного Національної Академії наук України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена виявленню та дослідженню противірусної активності офіцінальних препаратів декаметоксину, етонію та унітіолу щодо збудників вірусних інфекцій - грипу та герпесу in vitro та in vivo, а також встановленню деяких механізмів їх противірусної дії.

Вперше встановлено, що декаметоксин, етоній та унітіол гальмують репродукцію вірусів грипу людини серотипів А (серопідтипи H1N1 та H3N2) і В у чутливих клітинах, пригнічуючи протеолітичні процеси на найбільш ранніх етапах взаємодії вірусів з чутливими клітинами. Вперше виявлено, що ці препарати гальмують також репродукцію вірусів грипу птахів з гемаглютинінами H5 і H7 у культурі тканини хоріоналантоїсних оболонок курячих ембріонів.

Вперше встановлена захисна дія унітіолу при інтраназальному його введенні за профілактичною та лікувально–профілактичною схемами при моделюванні експериментального грипу у білих мишей. Інтраназальне застосування декаметоксину та етонію за профілактичною, лікувально-профілактичною та лікувальною схемами статистично значуще знижувало загибель інфікованих тварин.

Виявлена активність декаметоксину, етонію та унітіолу у відношенні до ВПГ-1 та ВПГ-2.

В роботі наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукового завдання щодо визначення противірусної активності вітчизняних офіцінальних препаратів декаметоксину, етонію та унітіолу щодо збудників вірусних інфекцій - грипу та герпесу in vitro та in vivo. Досліджено деякі механізми їх противірусної дії. Вперше виявлено гальмування репродукції вірусів грипу птахів з гемаглютинінами H5 і H7. Встановлено, що досліджувані препарати гальмують репродукцію вірусів грипу незалежно від їх антигенної структури, а також впливають на позаклітинний вірус.

 1. Доцільно використання QSAR-аналізу для виявлення противірусних властивостей у сучасних препаратів. Комп’ютерні прогнози показують значний ступінь наявності протигрипозної та протигерпетичної активності у протимікробних препаратів декаметоксину та етонію, а також у препарата-антидота - унітіола.

 2. Доведено, що інфузорія Colpoda steinii слугує моделлю для попереднього етапу визначення рівня токсичності декаметоксину, етонію, унітіолу та інших препаратів. Визначено рівень токсичності препаратів декаметоксину, етонію та унітіолу для клітинних культур RK13, Нер-2, ФЕК, культури тканини ХАО з метою використання при вивченні противірусної ефективності ліків.

 3. Офіцінальні препарати декаметоксин, етоній і унітіол мають протигерпетичну активність щодо ВПГ-1 та ВПГ-2. Протимікробні препарати декаметоксин і етоній гальмують репродукцію вірусу грипу людини А і В на культурі тканини ХАО, проявляючи також віруліцидну дію.

 4. Вперше показано на моделі експериментального грипу у білих мишей, що декаметоксин і етоній проявляють профілактичну, лікувально-профілактичну та лікувальну дію і призводять до зменшення титрів вірусу в легенях інфікованих тварин. Застосування декаметоксину у дозі 50 мкг/мишу за відповідними схемами знижує ЛД50 на 0,5, 2,0 і 1,5 lg, а етонію у дозі 100 мкг/мишу - на 1,0, 2,25 і 1,5 lg. Використані дози препаратів були у 16 разів нижчі за токсичні.

 5. Вперше виявлено, що препарат унітіол має антивірусну активність до вірусу грипу А серотипів H1N1 та H3N2, вірусу грипу В in vitro. Доведено, що інтраназальне застосування унітіолу при моделюванні грипу у мишей зменшує титри інфекційного вірусу в легенях тварин і показник летальності. Різниця ЛД50 між контрольною та дослідною групами складає 1,5 lg при профілактичному використанні препарату, а за лікувально-профілактичною схемою 2,0 lg.

 6. Офіцінальні препарати декаметоксин, етоній та унітіол проявляють противірусну активність по відношенню до вірусу пташиного грипу штамів H5N3 і H7N3 in vitro. Одним з механізмів реалізації противірусної дії цих препаратів доцільно вважати гальмування протеолітичних процесів під час взаємодії вірусу з мембранами чутливих клітин, оскільки стан системи протеолізу має важливе значення на ранніх етапах вірусної репродукції, а також для патогенезу і розповсюдженні інфекції в організмі.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Гридіна Т.Л. Нові властивості декаметоксину: антигрипозна і протигерпетична дія in vitro та in vivo / Т.Л.Гридіна, В.П.Лозицький, Ю.А.Бощенко, В.Г.Палій // Вісник морфології. – 2004. - №10 (1). – С.166-169. (внесок дисертанта: особисто проводилась робота по вивченню протигрипозної та протигерпетичної активності препарату декаметоксину, аналіз результатів та оформлення публікації).

 2. Лозицький В.П. Противірусна дія біс-четвертинних солей амонію у відношенні збудників масових захворювань людей та птиці з групи міксовірусів / В.П.Лозицький, Т.Л.Гридіна, Ю.А.Бощенко, А.С.Федчук, В.Є.Кузьмін, А.Г.Артеменко, М.М.Лебедюк, Г.А.Хорохоріна, В.П.Федчук, В.Г.Палій // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2004. - №8 (2). – С.437-440. (внесок дисертанта: особисто проводилась робота по вивченню противірусної активності препаратів декаметоксина та етонію на культурі клітин ХАО, аналіз результатів та оформлення публікації).

 3. Гридіна Т.Л. Протигрипозна дія етонію in vitro та in vivo / Т.Л.Гридіна // Одеський медичний журнал. – 2004. - №5 (85). – С.4-7 (внесок дисертанта: особисто проводилась робота по вивченню противірусної активності препарату етонію, аналіз результатів та оформлення публікації).

 4. Гридіна Т.Л. Протигрипозні властивості унітіолу / Т.Л.Гридіна, В.П.Лозицький, А.С.Федчук, Ю.А. Бощенко // Одеський медичний журнал. – 2005. - №1 (87). – С.4-7. (внесок дисертанта: особисто проводилась робота по вивченню противірусної активності препарату унітіолу, аналіз результатів та оформлення публікації).

 5. Лозицький В.П. Противірусна дія офіцінальних препаратів Е-амінокапронової кислоти та унітіолу у відношенні вірусу грипу птахів / В.П.Лозицький, Т.Л.Гридіна, А.С.Федчук, Ю.А.Бощенко, І.М.Григорашева // Одеський медичний журнал. – 2006. - №3 (95). – С.4-8. (внесок дисертанта: особисто проводилась робота по вивченню протигрипозної активності досліджуваних препаратів на культурі клітин ХАО, аналіз результатів та оформлення публікації).

 6. Гридіна Т.Л. Противірусна дія біс-четвертинних солей амонію у відношенні збудників вірусу грипу птахів in vitro / Т.Л.Гридіна, В.П.Лозицький, А.С.Федчук, Ю.А.Бощенко, В.Г.Палій // Вісник морфології. – 2006. - №12 (1). – С.7-11. (внесок дисертанта: особисто проводилась робота по вивченню протигрипозної активності препаратів етонію та декаметоксину на культурі клітин ХАО, аналіз результатів та оформлення публікації).

 7. Патент №15629 А Україна, МПК G01N 33/15, C12Q 1/18. Спосіб оцінки ступеня цитотоксичності біологічно активних сполук та фармакологічних препаратів / Лозицький В.П., Григорашева І.М., Федчук А.С., Т.Л.Гридіна, Ю.А.Бощенко, Л.І.Позднякова, Н.Г.Славіна, Д.О.Віноходов, Ф.І.Полежаєв; заявник-патентоутримувач Український наук.-досл. Протичумний ін.-т. - №u2005 12542; заявл. 26.12.2005; опубл. 17.07.2006, Бюл. №7.

 8. Lozitsky V.P. Combined apply of some synthetic proteolytic inhibitors with unitiolum in vitro as antiviral preparations / V.P.Lozitsky, A.S.Fedchuk, T.L.Gridina // Вісник СумДУ – 2001. - №11 (32). - С. 65-69.

 9. Pozdnyakova L.I. Biological method for the water, food, fodders and environment toxic chemical materials contamination indication / L.I.Pozdnyakova, V.P.Lozitsky, A.S.Fedchuk, I.N.Grigorasheva, Y.A.Boschenko, T.L.Gridina, S.V.Pozdnyakov // Medical treatment of intoxications and decontamination of chemical agents in the area of terrorism attack [NATO Security through Science Series] (A: Chemistry and Biology) [Ed.: C.Dishovsky, A.Pivovarov, H.Benschop]. - Dordrecht: Springer, 2006. - p.225-230.

 10. Sudakov A.Yu. Therapeutic and profilactic effectiviness of Unithiolum during experimental influenza / A.Yu.Sudakov, T.L.Gridina, Yu.I.Girlya // XIIth International Conference of Antiviral Research – 21-25 March 1999, Jerusalem, Israel. – P-122.

 11. Лозицкий В.П Противовирусное действие некоторых официнальных препаратов ингибиторов протеолиза, тиоловых соединений и бис-четвертичных солей аммония / В.П.Лозицкий, А.С.Федчук, Ю.И.Гирля, Т.Л.Гридина // Вестн. Винницкого Гос. Мед. Университета. - 2002. - №2. - С. 381.

 12. Fedchuk A.S. Anti-influenza and anti-herpetic activity of decametoxin / A.S.Fedchuk, V.P.Lozitsky, T.L.Gridina, L.I.Shitikova, G.K.Paliу // Antiviral Research – 2003. - v.57. - N3, p. A82.

 13. Лозицкий В.П. Противогерпетическое действие официнальных препаратов, применяемых в медицине по другому назначению / В.П.Лозицкий, А.С.Федчук, Т.Л.Гридина, М.Н.Лебедюк, П.Г.Веверица, Г.А.Хорохорина, В.П.Федчук : тез. докл. науч.-практ. конф. [“Актуальные проблемы дерматовенерологии и косметологии”], (Одеса, 22 жовтня, 2004). – Одеса: Астропринт, 2004. – С.68-70.

 14. Lozitsky V. Antiviral action of the bis-quarternary ammonium bases / V.Lozitsky, T.Gridina, Yu.Boschenko, A.Fedchuk, M.Lebeduk, G.Khorokhorina, V.Fedchuk, V.Paliy // Antiviral research. - 2005. - v.65. – N3. – р.64.

 15. Gridina T. Antiviral activity of 1,2-Dithio-3-Propylsulfonat sodium in vitro and in vivo / T.Gridina, V.Lozitsky, Yu.Boschenko, A.Fedchuk // Antiviral research. - 2005. - v. 65. – N3. – р. 96.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины