Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Євко Ольга Іванівна. Функціональні зміни щитоподібної залози та наднирників у дітей з гематологічною патологією, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, у віддалений після аварійний період. : Дис... канд. наук: 03.00.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Євко О.І. Функціональні зміни щитоподібної залози та наднирників у дітей з гематологічною патологією, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, у віддалений після аварійний період. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.01. - радіобіологія (медичні науки). ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», м. Київ, 2008.

В дисертаційній роботі представлено нове вирішення наукової задачі щодо характеру функціонального стану щитоподібної залози і наднирників, перебігу гематологічної патології (анемії, лейкемоїдні реакції, лейкемії) у дітей, які зазнали впливу радіаційних та нерадіаційних факторів аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період, на підставі вивчення рівнів тиреотропного гормону гіпофізу, гормонів щитоподібної залози і кортизолу в сироватці крові та розраховано ризики розвитку онкогематологічної патології.

У 14,3 % дітей, причетних до Чорнобильської аварії, зі сприятливим перебігом гематологічної патології (ПДА, лейкемоїдні реакції) реєструвалося достовірне підвищення рівнів ТТГ в сироватці крові порівняно з дітьми без відхилень в системі гемопоезу (0,7 %). Частіше цей показник виявлявся у дітей, хворих на ГЛЛ (20,3 %). У частини дітей (21,2 %) з ГЛЛ в стадії розгорнутих клінічних проявів ініціальні рівні сироваткового кортизолу були знижені і перебіг захворювання у них був більш важким. У дітей з ПДА та лейкемоїдними реакціями низькі показники кортизолу визначалися в значно меншому відсотку випадків порівняно з контролем (3,3 %). У чверті дітей з ПДА та лейкемоїдними реакціями лімфоцитарного типу при підвищених рівнях ТТГ (вище за 5,12 МОД/л) та знижених рівнях кортизолу (нижче за 60 нмоль/л) в сироватці крові розвились тиреоїдити аутоімунного генезу в динаміці спостереження (3-6 місяців) та виявлено прямий кореляційний з’вязок між рівнем Ат-Тг та числом лімфоцитів крові у дітей з лейкемоїдними реакціями лімфоцитарного типу (Ro-Spearm.=+0,32). Визначені терміни лікування дітей з гематологічною патологією. Показано, що вони не залежали від забрудненням грунтів 137Cs, дозами накопичення та рівнями гормонів в сироватці крові (T3, T4, FT4, ТТГ, ТСГ, кортизол) і становили при ЗДА - 26,4+1,2 дня, ПДА - 44,9+1,03 дня, лейкемоїдних реакціях лімфоцитарного типу - 80,3 + 4,0 дня. У дітей із ЗДА, що проживають в Макарівському, Іванківському і Бородянському районах Київської області, з високою концентрацією в грунті і повітрі міді та цинку, лікування було більш тривалим порівняно з пацієнтами із Вишгородського району, де вміст цих елементів не перевищував ГДК (30,0+1,0 дня проти 22,3+1,0 дня відповідно). Встановлено більш коротку тривалість життя дітей з ГЛЛ при підвищених рівнях ТТГ та знижених рівнях кортизолу в сироватці крові порівняно з пацієнтами, у яких рівні цих гормонів були нормативними (21,0+1,2 міс. і 20,3+4,4 міс. проти 60,2+8,5 міс. і 46,9+9,9 міс. відповідно). У дітей зі зниженими ініціальними рівнями кортизолу в сироватці крові не розвивається кушингоїдна реакція на лікування преднізолоном, що необхідно враховувати при розрахунку дози та строків лікування кортикостероїдними препаратами. Накопичені дози внутрішнього опромінення червоного кісткового мозку та клітин поверхні кістки у дітей з ГЛЛ становили, в середньому, 5,37 мЗв і 5,58 мЗв відповідно, що не впливало на тривалість життя хворих і перебіг цього захворювання. Показано, що діти з підвищеним ініціальним рівнем ТТГ, які захворіли на лейкемію у віці до 5 років, мали родичів, що частіше страждали ендокринними захворюваннями (цукровий діабет, ожиріння), народжувалися з більшою масою тіла (більшою за 4000 г), частіше хворіли на гострі респіраторні захворювання та мали гіперплазію лімфоїдної тканини. З метою формування груп ризику з онкогематологічної патології серед дітей, які зазнали впливу радіаційних та нерадіаційних факторів аварії на Чорнобильській АЕС, в комплексне обстеження запропоновані додаткові критерії: рівні ТТГ, кортизолу в сироватці крові, часті респіраторні захворювання з лімфаденопатіями, підвищена маса тіла при народженні, ендокринні захворювання у родичів (за шкалою рангів). Розраховані відносні ризики розвитку ГЛЛ. Частота розвитку ГЛЛ підвищується у дітей зі зниженим рівнем кортизолу (RR 1,09 Di 0,97=1,23).

1 В дисертаційній роботі представлено нове вирішення наукової задачі щодо характеру функціонального стану щитоподібної залози і наднирників, перебігу гематологічної патології (анемії, лейкемоїдні реакції, лейкемії) у дітей, які зазнали впливу радіаційних та нерадіаційних факторів аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період, на підставі вивчення рівнів тиреотропного гормону гіпофізу, гормонів щитоподібної залози і кортизолу в сироватці крові та розраховано ризики розвитку онкогематологічної патології.

2 У 14,3 % дітей, причетних до Чорнобильської аварії, зі сприятливим перебігом гематологічної патології (ПДА, лейкемоїдні реакції) реєструвалося достовірне підвищення рівнів ТТГ в сироватці крові порівняно з дітьми без відхилень в системі гемопоезу (0,7 %). Частіше цей показник виявлявся у дітей, хворих на ГЛЛ (20,3 %). У 21,2 % дітей з ГЛЛ в стадії розгорнутих клінічних проявів ініціальні рівні сироваткового кортизолу були знижені і перебіг захворювання у них був більш важким. У дітей з ПДА та лейкемоїдними реакціями низькі показники кортизолу визначалися в значно меншому відсотку випадків порівняно з контролем (3,3 %).

3 У чверті дітей з ПДА та лейкемоїдними реакціями лімфоцитарного типу при підвищених рівнях ТТГ (вище за 5,12 МОД/л) та знижених рівнях кортизолу (нижче за 60 нмоль/л) в сироватці крові розвились тиреоїдити аутоімунного генезу в динаміці спостереження (3-6 місяців) та виявлено прямий кореляційний з’вязок між рівнем Ат-Тг та числом лімфоцитів крові у дітей з лейкемоїдними реакціями лімфоцитарного типу (Ro-Spearm.=+0,32).

4 Терміни лікування дітей з гематологічною патологією не залежали від забруднення грунтів 137Cs, дозами накопичення та рівнями гормонів в сироватці крові (T3, T4, FT4, ТТГ, ТСГ, кортизол) і становили при ЗДА - 26,4+1,2 дня, ПДА - 44,9+1,03 дня, лейкемоїдних реакціях лімфоцитарного типу - 80,3 + 4,0 дня. У дітей із ЗДА, які мешкають в Макарівському, Іванківському і Бородянському районах Київської області, з високою концентрацією в грунті і повітрі міді та цинку, лікування було більш тривалим порівняно з пацієнтами із Вишгородського району, де вміст цих елементів не перевищував ГДК (30,0+1,0 дня проти 22,3+1,0 дня відповідно).

5 У дітей з ГЛЛ при підвищених рівнях ТТГ та знижених рівнях кортизолу в сироватці крові спостерігалася більш коротка тривалість життя порівняно з пацієнтами, у яких рівні цих гормонів були нормативними (21,0+1,2 міс. і 20,3+4,4 міс. проти 60,2+8,5 міс. і 46,9+9,9 міс. відповідно). У дітей зі зниженими ініціальними рівнями кортизолу в сироватці крові не розвивається кушингоїдна реакція на лікування преднізолоном, що необхідно враховувати при розрахунку дози та строків лікування кортикостероїдними препаратами. Накопичені дози внутрішнього опромінення червоного кісткового мозку та клітин поверхні кістки у дітей з ГЛЛ становили, в середньому, 5,37 мЗв і 5,58 мЗв відповідно, що не впливало на тривалість життя хворих і перебіг цього захворювання.

6 Діти з підвищеним ініціальним рівнем ТТГ, які захворіли на лейкемію у віці до 5 років, мали родичів, що частіше страждали ендокринними захворюваннями (цукровий діабет, ожиріння), народжувалися з більшою масою тіла (більшою за 4000 г), частіше хворіли на гострі респіраторні захворювання та мали гіперплазію лімфоїдної тканини.

7 Для своєчасного формування груп ризику з онкогематологічної патології серед дітей, які зазнали впливу радіаційних та нерадіаційних факторів аварії на Чорнобильській АЕС, в комплексне обстеження запропоновані додаткові критерії: рівні ТТГ, кортизолу в сироватці крові, часті респіраторні захворювання з лімфаденопатіями, підвищена маса тіла при народженні, ендокринні захворювання у родичів (за шкалою рангів). Розраховані відносні ризики розвитку ГЛЛ. Частота розвитку ГЛЛ підвищується у дітей зі зниженим рівнем кортизолу (RR 1,09 Di 0,97=1,23).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Влияние малых доз ионизирующего излучения на систему кроветворения у детей в результате аварии на ЧАЭС/ Бебешко В. Г., Бруслова Е. М., Цветкова Н. М., Джуринская Е. Н., Евко О. И., Мочанова Н. Ю., Кузнецова Е. Е. // Третий съезд по радиационным исследованиям: Тез. докл. Москва, 14–17 окт. 1996. – Пущино, 1997. – Т. 1. – С. 199–200. (Внесок здобувача: участь у клініко-лабораторному обстеженні дітей, підготовка та статистична обробка результатів).

2. Евко О. И. Уровни тиреотропного гормона гипофиза и тиреоидных гормонов щитовидной железы у детей с лейкемиями // Сборник НЦРМ к 10-летию гематологического отделения Института клинической радиологии НЦРМ Украины “Современные проблемы радиационной медицины". – К., 1997. – С.41–42. (Внесок здобувача: участь у клініко-лабораторному обстеженні дітей, підготовка та статистична обробка результатів).

3. Состояние кроветворения у детей, получивших различные дозы облучения от внешнего источника цезия-137 / Бебешко В. Г., Бруслова Е. М., Чумак А. А., Базыка Д. А., Билько Н. М., Евко О. И., Джуринская Е. Н. // Материалы Второй международной конференции ”Отдаленные медицинские последствия Чернобыльской катастрофы”. – Киев, 1998. – С. 182–183. (Внесок здобувача: участь у клініко-лабораторному обстеженні дітей, підготовка і статистична обробка результатів).

4. Стан ендокринної системи та органів кровотворення у дітей Рівненської області, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Боярська О. Я., Копилова О. В., Бруслова К. М., Афанасьєв Д. Є., Євко О. І., Самсонович А. В. // Тез. докл. научн. практ. конф. "Наука. Чорнобиль-96", 11–12 лютого 1997. – К., 1997. – С. 163–164. (Внесок здобувача: участь у клініко-лабораторному обстеженні дітей).

5. Состояние эритроцитарного звена кроветворения у детей, проживающих на территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС / Бебешко В. Г., Бруслова Е. М., Цветкова Н. М., Джуринская Е. Н., Евко О. И., Мочанова Н. Ю., Кузнецова Е. Е. // Вторая Межд. конф. „Отдаленные медицинские последствия Чернобыльской катастрофы”: Тез. докл. – К., 1998. – С. 180. (Внесок здобувача: участь у клініко-лабораторному обстеженні дітей, підготовці результатів для статистичного аналізу).

6. Критерiї встановлення гематологiчних та ендокрiнологiчних захворювань при диспансерiзацiї дитячого населення, постраждалого внаслiдок Чорнобильської аварії / Боярська О. Я., Бруслова К. М., Копилова О. В., Афанасьєв Д. Є., Цвєткова Н. М., Євко О. І., Мочанова Н. Ю. // Методичні рекомендації. – К., 1998. – 26 с. (Внесок здобувача: участь у клініко-лабораторному обстеженні дітей та в формуванні даних критеріїв встановлення онкогематологічних та ендокринологічних діагнозів).

7. Прогностичне значення ініціального рівня кортизолу у дітей з лейкеміями: Інформаційний лист / Бебешко В.Г., Бруслова К.М., Боярська О.Я., Цвєткова Н.М., Євко О. І., Яцемирський С. М. – К., 1999. – 2 с. (Внесок здобувача: участь у клінічному обстеженні дітей, визначенні рівнів кортизолу, статистичній обробці результатів, підготовці написання листа).

8. Залежність тривалості життя дітей, хворих на лімфобластну лейкемію, від вмісту сироваткового феритину, генетичних та інших факторів / Бебешко В. Г., Бруслова К. М., Цвєткова Н. М., Базика Д. А., Кузнєцова О. Є., Яцемирський С. М., Євко О. І., Джуринська О. М., Мочанова Н. Ю. // Збірник наук. праць НЦРМ АМНУ. – К., 2000. – С. 49–56. (Внесок здобувача: участь у клінічному обстеженні дітей, визначені рівнів сироваткового феритину).

9. Оцінка впливу негативних факторів навколишнього середовища на розвиток лейкемій і лімфом у дітей Київської області до і після аварії на ЧАЕС / Бебешко В. Г., Бруслова К. М., Глузман Д. Ф., Авраменко І. В., Базика Д. А., Джуринська О. М., Цвєткова Н. М., Байда Л. К., Кучер О. В., Кузнєцова О. Є., Мочанова Н. Ю., Євко О. І., Єлагін В. В., Галкіна С. Г., Донська С. Б. // Гематологія і трансфузіологія. – № 1. – 2000. – С. 22–28. (Внесок здобувача: участь у клінічному обстеженні дітей, підготовка та статистична обробка результатів).

10. Ассоциативная связь сывороточного ферритина и других факторов с продолжительностью жизни детей с лимфобластной лейкемией / Бебешко В. Г., Бруслова Е. М., Цветкова Н. М., Базыка Д. А., Кузнецова Е. Е., Яцемирский С. М., Евко О. И., Джуринская Е. Н. // Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 10-летию детской клинической больницы № 38 «Медико-биологическая и экстремальная педиатрия». – Москва, 25–27 октября 2000. – С. 64–67. (Внесок здобувача: участь у клінічному обстеженні дітей, визначення рівнів сироваткового феритину).

11. Состояние гемопоэза у детей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС / Бебешко В. Г., Бруслова Е. М., Джуринская Е. Н., Цветкова Н. М., Мочанова Н. Ю, Евко О. И, Трихлеб И. В., Устюгов А. И. // Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 10-летию детской клинической больницы № 38 «Медико-биологическая и экстремальная педиатрия». – Москва, 25–27 октября 2000. – С. 69–74. (Внесок здобувача: участь у клінічному обстеженні дітей, підготовці результатів та статистична обробка результатів).

12. Особливості перебігу анемій у дітей, які зазнають впливу комплексу несприятливих чинників аварії на ЧАЕС / Бебешко В. Г., Бруслова К. М., Цвіткова Н.М., Джуринська О.М., Євко О.І., Яцемирський С. М., Ватиль І. В. // Часопис. – № 2 (16). – 2000. – С. 101–104. (Внесок здобувача: участь у клініко-лабораторному обстеженні дітей).

13. Вплив негативних факторів навколишнього середовища на розвиток лейкемій і лімфом у дітей Київської області до та після аварії на ЧАЕС. / Бебешко В. Г., Бруслова К. М., Глузман Д. Ф., Авраменко І. В., Базика Д. А., Джуринська О. М., Цвєткова Н. М., Костенко А. І., Кучер О. В., Кузнєцова О. Є., Мочанова Н. Ю., Євко О. І., Трихліб І. В., Донська С. Б. // Український журнал гематології та трансфузіології. – № 2. – 2001. – С. 17–25. (Внесок здобувача: участь у клініко-лабораторному обстеженні дітей).

14. Механізми розвитку анемій у дітей з лейкеміями, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях / Бебешко В. Г., Бруслова К. М., Базика Д. А., Білько Н. М., Цвєткова Н. М., Талько В. В., Євко О. І., Кучер О. В., Кузнєцова О. Є., Пушкарьова Т. І., Ляшенко Л. О., Чмут Л. О. // Український журнал гематології та трансфузіології. – № 1. – 2001. – С. 6–9. (Внесок здобувача: участь у клініко-лабораторному обстеженні дітей, статистична обробка результатів).

15. Уровни гормонов щитовидной железы у детей с лейкемиями, пострадавшими в результате аварии на ЧАЭС / Бебешко В. Г., Боярская О. Я., Евко О. И., Бруслова Е. М. // Шестой съезд эндокринологов Украины. – Киев, 2001. – С. 14. (Внесок здобувача: участь у клінічному обстеженні дітей, визначення рівнів гормонів щитоподібної залози, статистична обробка результатів).

16. Клініко-лабораторні та імунофенотипові особливості гострих лімфобластних лейкемій у дітей, що проживають на забруднених радіонуклідами територіях / Бебешко В. Г., Базика Д. А., Бруслова К. М., Біляєва Н. В., Кучер О. В., Цвєткова Н. М., Кузнєцова О. Є., Яцемирський С. М., Євко О. І., Янкова Л. Я., Плотнікова Т. Ю., Гончар Л. О., Пушкарьова Т. І., Іллєнко І. М. // Український журнал гематології та трансфузіології. – № 5 (3). – 2003. – С. 20–24. (Внесок здобувача: участь у клінічному обстеженні дітей, підготовці результатів до статистичної обробки).

17. Євко О. І. Прогноз тривалості життя хворих на гостру лімфобластну лейкемію за станом щитоподібної залози та глюкокортикоїдної функції наднирників // Український журнал гематології та трансфузіології. – № 2 (6). – 2006. – С. 37–38. (Внесок здобувача: участь у клінічному обстеженні дітей, визначення рівнів гормонів щитоподібної залози, статистична обробка результатів).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины