Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Переходько Олена Миколаївна. Біоекологічні особливості конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) в умовах заходу України : Дис... канд. наук: 06.03.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Переходько О.М. Біоекологічні особливості конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) в умовах заходу України". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03. – лісознавство і лісівництво. – Національний лісотехнічний університет, Львів, 2008.

Досліджено особливості генеративного і вегетативного відтворення конвалії звичайної в умовах заходу України у різних типах лісорослинних умов. Встановлено залежності початку фенологічних фаз від окремих екологічних і кліматичних чинників. Визначено особливості формування та морфологічні показники надземних органів конвалії звичайної в різних типах лісорослинних умов залежно від ступеня освітленості та усереднені значення маси вегетативних органів окремої рослини. Виведено рівняння залежностей маси листя від типу лісорослинних умов та ступеня освітленості. Досліджено вміст хімічних елементів у листі та коренях конвалії звичайної залежно від ступеня освітлення та динаміку зміни вмісту цих елементів залежно від періоду фенологічних фаз. Встановлено вміст та динаміку пігментів у листі конвалії звичайної в умовах лісових фітоценозів та у міських умовах залежно від ступеня освітленості. Розроблено нормативні таблиці запасів надземної частини вегетативних органів для можливості заготівлі їх як лікарської сировини.

У дисертації наведено теоретичні узагальнення та аналіз експериментальних даних щодо біоекологічних особливостей конвалії звичайної в умовах заходу України її розмноження, хімічного складу, режимів заготівлі та раціонального використання її ресурсів.

На основі проведених нами досліджень встановлено наступне:

1. Вид конвалія звичайна розповсюджений в умовах заходу України на території Волинської, Рівненської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської і Чернівецької областей. Заготівля лікарсько-технічної сировини в обмеженому обсязі проводиться тільки на території Волинської і Рівненської областей. На решті території конвалія звичайна потребує охорони та відтворення запасів.

2. Конвалія звичайна – вид із широкою еколого-ценотичною амплітудою, розмножується вегетативно і генеративно. Вегетативне і генеративне розмноження відбувається на 3-й рік розвитку, для бруньок характерне зимове підземне відростання. Вегетативне розмноження відбувається за допомогою плагіотропних підземних кореневищ. Генеративне розмноження конвалії менш інтенсивне, його періодичність становить 2-3 роки.

3. З метою відновлення у природних фітоценозах конвалії звичайної доцільно використовувати пересадження кореневищами, що дає змогу за короткий період часу (1-2 роки) сформувати плагіотропне кореневище, з якого розвиваються надземні органи рослини.

При садінні кореневищ на відстані 0,20,2 м (25 шт./м2) на окраїні лісу на легких свіжих суглинистих ґрунтах при мінімальному догляді (1-2 прополювання на рік перші три роки) утворюються зарості на 4-5 рік; до кінця шостого року нараховується уже більше 400 рослин на 1 м2. Розміри їх близькі до природних: середня висота квітконосного стебла – 19,5 см (максимальна – 22 см), середня кількість квітів у суцвітті – 9,5.

4. Близькими до оптимальних умов росту конвалії звичайної є деревостани із повнотою 0,5-0,7. За інших повнот формуються більші за розмірами вегетативні органи, що є наслідком занадто високої освітленості (в умовах за повноти до 0,5), або недостатньої для нормального розвитку виду (повнота 0,8-0,9). Частка ягід, які достигли, і частка квітів, які розквітли порівняно із кількістю бутонів, є найвищою за повноти 0,6-0,7. Нижчими значеннями характеризуються рослини, які досліджувались при повноті до 0,5 і ще нижчими при повноті 0,8-0,9.

5. Генеративне відновлення та відтворення конвалії звичайної має певні особливості, зокрема пророщувати насіння необхідно в темряві. Рекомендується проводити висаджування насінин без оплодня в одну лунку по дві насінини із подальшим загортанням на глибині 1,5-2 см відстань між лунками 44 см. При такій схемі садіння поява сходів дорівнює 100 %. За перший місяць приріст вегетативних органів у висоту становив у середньому 1,1 см. При рядковій сівбі насіння загортали на глибину 1,0-1,5 см. Схожість насіння – близько 91 %.

6. Для покращення обліку сировинних ресурсів та визначення ступеня загрози зникнення конвалії звичайної на території Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Рівненської областей лісовпорядкувальним експедиціям рекомендуємо проводити детальний облік та занесення до карток таксації виділів інформацію про наявність даного виду та інформації щодо стану зустрічності рослин.

7. Біологічний запас конвалії звичайної залежно від типів лісорослинних умов, частки проективного вкриття та кількості особин на 1 м2 складає від 58,7 до 5808,5 кг/м2. Досліджено зміну маси вегетативних органів конвалії звичайної залежно від типів лісорослинних умов.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Публікації у наукових фахових виданнях

1. Рябчук В.П., Переходько О.М. Конвалія звичайна (Convallaria majalis L.) в умовах Заходу України// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.1. – С. 8-12.

2.Горбенко Н.Є., Переходько О.М. Стан популяції конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) в умовах Шацького учбово-дослідного лісокомбінату// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.6. – С. 121-125.

3.Переходько О.М. Залежність морфометричних параметрів конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) від лісівничо-таксаційних показників деревостанів у різних типах лісорослинних умов// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУУ. – 2005. – Вип. 15.3. – С. 60-63.

4.Переходько О.М. Дослідження залежностей вмісту хімічних елементів у корінні та листі рослин конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) від лісівничо-таксаційних показників лісорослинних умов// Наук. вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУУ. – 2006. – Вип. 16.6. – С. 45-51.

5.Рябчук В.П., Заячук В.Я., Горбенко Н.Є., Переходько О.М. Лікарські рослини лісових та суміжних територій, їх ресурси та перспективи плантаційного вирощування у Західному регіоні України// Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: НЛТУУ. – 2006. – Вип. 32.– С. 34-38.

Тези доповідей, матеріали конференцій

1. Переходько О.М. Вплив повноти деревостану на біометричні показники рослин у популяціях конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) в умовах Шацького учбово-дослідного лісокомбінату// Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Харків: ХНАУ, 2005. – С. 101-104.

2.Переходько О.М., Кирничишин О.Р. Рідкісні рослини трав'яного покриву пам'ятки природи ур. Ширковець Вигодського держлісгоспу// Матер. Всеукраїнської наук.-техн. конф. – Львів: УкрДЛТУ, 2005. – С. 16-21.

3.Переходько О.М., Тисяк В.О. Охорона трав'янистої рослинності як компоненту лісових біоценозів// Матріали Всеукраїнської наук.-техн. конф. – Львів: НЛТУУ, 2005. – С. 50-55.

4.Рябчук В.П., Заячук В.Я., Горбенко Н.Є., Переходько О.М. Лікарські рослини лісових та суміжних територій, їх ресурси та перспективи плантаційного вирощування у Західному регіоні України// Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: НЛТУУ, 2006. – С. 58-60.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины