Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Переварюха Анатолій Миколайович. Розробка і вдосконалення геодезичних методів контролю параметрів обертових і коливних об'єктів : Дис... канд. наук: 05.24.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Переварюха А.М. Розробка і вдосконалення геодезичних методів контролю параметрів обертових і коливних об'єктів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01-геодезія, фотограмметрія та картографія. - Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено розробці і вдосконаленню геодезичних методів контролю параметрів обертових і коливних об'єктів, що дозволяють оперативно, з необхідною точністю одержувати об'єктивну інформацію про стан об'єкта, які сприяють своєчасному проведенню ремонтних робіт і скорочують витрати на геодезичні роботи.

Вперше розроблено метод апроксимації деформованих перерізів еліпсом, що дозволяє визначати деформації перерізів, а також геометричні параметри перерізів криволінійної форми, проектні дані яких невідомі або вимагають уточнення. Розроблена автоматизована геодезична вимірювальна система, що забезпечує безперервність і дискретність моніторингу агрегатів, в якій в якості вимірників використовуються електронні рулетки або електронні тахеометри, що виконують виміри безконтактним способом.

Виконано розробку і вдосконалення методів і приладів для контролю геометричних параметрів обертових і коливних об'єктів.

Наведені результати досліджень статичних і динамічних деформацій вагоноперекидача ВРС-93 Макіївського коксохімічного заводу і обертового затвора Краматорської руслової греблі.

Приведені комплексні дослідження точності визначення деформацій різними способами в однакових умовах підтвердили правомірність розроблених методів і приладів для визначення геометричних параметрів обертових об'єктів.

1. Виконаний аналіз стану геодезичного забезпечення монтажу і експлуатації великогабаритного обертового устаткування показав, що в умовах експлуатації основні методи геодезичного контролю не дозволяють об'єктивно діагностувати стан агрегату, а це вимагає зупинок для проведення контролю і профілактичного ремонту.

2. Розроблена методика і досліджена точність створення планово-висотної мережі у вигляді чотирикутника без діагоналей для обертових вагоноперекидачів, що працюють у складних умовах монтажу і обмеженості майданчика, шляхом побудови повнорозмірної моделі в сприятливих умовах і обґрунтування необхідної точності.

3. Вперше розроблений метод апроксимації деформаційного процесу обертових агрегатів з використанням еліптичної форми в межах відхилень радіусів на величини максимальних допусків, що скорочує обсяг рихтування на 20%.

4. Вперше розроблена автоматизована система контролю обертових агрегатів в експлуатаційному режимі безконтактним методом вимірів деформацій електронними рулетками або тахеометрами, що дозволяє здійснювати своєчасне діагностування агрегатів, скорочуючи витрати на геодезичні роботи і підвищуючи їхню продуктивність.

5. Розроблені і вдосконалені прилади, пристрої і методи для визначення деформацій обертових об'єктів з використанням лазерних насадок, відео- і кінокамер, що значно скорочують витрати на геодезичні роботи і підвищують продуктивність робіт у 1,5-2 рази, не вимагаючи великих витрат.

6. Розроблено оптимальну технологію геодезичних вимірів із застосуванням розроблених приладів і пристроїв з визначення геометричних параметрів основних вузлів великих обертових і коливних об'єктів.

7. Розроблено рекомендації з періодичності геодезичного контролю ВРС, математичної обробки вимірів, рихтування їх устаткування оптимальним способом.

8. Розроблені геодезичні технології і прилади рекомендуються до використання при дослідженні деформацій великих обертових і коливних об'єктів науковими, проектними і виробничими організаціями, що виконують геодезичні роботи з дослідження, контролю і ремонту складних і унікальних об'єктів. Впровадження даних методів дозволяє зменьшити витрати на геодезичні роботи і підвищити продуктивність праці в складних умовах єксплуатації.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Лобов М.И., Соловей П.И., Переварюха А.Н. Разработка оптимальной методики создания планово-высотного обоснования вагоноопрокидывателя ВРС-93 // Інженерна геодезія: наук. техн. збірник.– К.: КНУБА, – 2004. – Вип. 50. – С. 135-144.

  2. Соловей П.И., Лобов М.И., Морозова Т.В., Переварюха А.Н. Исследование точности определения координат с применением спутниковых систем в условиях наземных помех // Вісник ДонДАБА. – Вип. 2005–7 (55), Макіївка, 2004. – С. 116-117.

  3. Соловей П.И., Лобов М.И., Переварюха А.Н. Разработка и исследование точности лазерного нивелира // Вісник ДонНАБА. – Вип. 2006 – 6 (62), Макіївка, 2006. – С. 79-81.

  4. Лобов М.И., Переварюха А.Н., Соловей П.И., Чирва А.С. Разработка автоматизированной системы контроля крупногабаритных вращающихся агрегатов в эксплуатационном состоянии // Інженерна геодезія: наук. техн. збірник.– К.: КНУБА, 2007. – Вип. 53. – С. 126-138.

  5. Переварюха А.Н. Исследование точности измерения расстояний на весу механическими рулетками // Вісник ДонНАБА. – Вип. 2007 – 5 (67), Макіївка, 2007. – С. 131-134.

  6. Лобов М.И., Соловей П.И., Кишкин А.Г., Переварюха А.Н. Универсальное устройство для геодезического контроля геометрических параметров сооружений и оборудования // Вісник ДонДАБА. – Вип. 2001 – 3(28), Макіївка, 2001. Матеріали наукової конференції аспірантів, студентів. – С. 24.

  7. Соловей П.И., Лобов М.И., Переварюха А.Н., Анненков А.А. Исследование точности определения параметров колебательно-вращательного процесса с применением видео- и кинокамер. – Сб. «Геоинформатика, геодезия, маркшейдерия». – Материалы международной конференции – Донецк: ДНТУ, – 2003. – С. 116-119.

  8. Соловей П.И., Лобов М.И., Переварюха А.Н., Губанов В.В. Геодезические исследования формы объекта с неизвестными проектными параметрами. – Сб. «Строительство – 2004». – Материалы юбилейной международной научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону: РГСУ, – 2004. – С. 90-91.

  9. Соловей П.И., Переварюха А.Н., Опфер Н.А. и др. Совершенствование технологии измерения с использованием лазерной рулетки // Вісник ДонНАБА – Вип. 2006 – 4(60), Макіївка, 2006. Матеріали V міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів, студентів. – С. 79-81.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины