Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Янчук Руслан Миколайович. Врахування регіональних тропосферних затримок при супутникових спостереженнях : Дис... канд. наук: 05.24.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Янчук Р.М. Врахування регіональних тропосферних затримок при супутникових спостереженнях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія. – Київський національний університет будівництва і архітектури. Київ, 2008.

У дисертації проведена розробка теоретичних положень та методики врахування тропосферних затримок при супутникових спостереженнях на довільних точках спостережень. Запропонована модель врахування тропосферної затримки на основі врахування метеорологічних параметрів тропосфери за траєкторією поширення радіосигналу при довільних значеннях зенітної віддалі і виведені відповідні формули. Проведений всебічний і ґрунтовний аналіз, запропоновано методику і алгоритм використання числових полів метеорологічних параметрів, як джерела вхідних даних моделі, що дозволяє забезпечити результати спостережень актуальними і оперативними метеорологічними вимірами. Вперше запропоновано розраховані поправки за тропосферну затримку вводити безпосередньо в результати вимірювань на станціях. З цією метою було розроблено прикладне програмне забезпечення. Також розроблено схему експериментальної перевірки основних положень роботи з використанням даних перманентних станцій і виконано таку перевірку.

1. Проаналізовано існуючі аналітичні моделі врахування тропосферної затримки і виявлено, що параметри у більшості моделей, які є результатом обробки статистичних даних, дають зміщену оцінку для різних територій земної поверхні.

2. Запропонована модель визначення регіональної тропосферної затримки, на відміну від інших аналітичних моделей, дозволяє розраховувати тропосферну затримку при довільних значеннях зенітної віддалі та з використанням метеорологічних параметрів для кожного сферичного шару. Створено алгоритм і програму розрахунку значень тропосферної затримки.

3. Проведене порівняння результатів моделювання тропосферної затримки, які виконані в роботі, з дослідженнями, виконаними іншими дослідниками, підтверджує можливості її практичного застосування на регіональному рівні.

4. В роботі запропоновано використовувати в якості вхідних метеорологічних параметрів розробленої моделі числові поля метеорологічних параметрів. Цифрова форма представлення і їх поширення через комп’ютерні мережі дозволяє алгоритмізувати процедуру врахування метеорологічних параметрів за траєкторією поширення супутникового радіосигналу.

5. Розроблено методику і алгоритми, які дозволяють на основі опрацювання даних про орбіти супутників, супутникових спостережень на станціях та числових полів метеорологічних параметрів вводити поправки безпосередньо у виміри.

6. На основі розробленої методики та схеми проведення експериментальної перевірки виконано розрахунки з врахування тропосферної затримки на коротковекторних перманентних станціях та проведена оцінка точності отриманих результатів.

7. Розроблену модель та методику врахування регіональних тропосферних затримок необхідно впроваджувати при побудові державних геодезичних мереж країни.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Малярчук С.А., Черняга П.Г., Янчук Р.М. Вибір місць закладання пунктів GPS-спостережень на території проммайданчиків для розвитку мереж згущення // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Ліга-прес, 2000. – С.196-200.

2. Бялик М.В., Черняга П.Г., Степанченко О.М., Тригуба О.С., Янчук Р.М. Локальна модель атмосфери для врахування затримок при GPS-вимірюваннях // Вісник Рівненського державного технічного університету. - Рівне, 2001. – Вип.1(8).- С.234-241.

3. Янчук Р.М. Визначення видовження траєкторії проходження радіосигналу при GPS-вимірюваннях внаслідок її викривлення в атмосфері // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2005. – С.101-106.

4. Янчук Р.М. Уведення поправок за тропосферну затримку у файли спостережень на GPS-станціях // Вісник геодезії та картографії. – К., 2006. - №1. - С.21-24.

5. Янчук Р.М. Застосування числових полів метеорологічних параметрів у задачах моделювання тропосферної затримки супутникового радіосигналу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2007. – С.115-119.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины