Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Авраменко Олена Анатоліївна. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення : Дис... канд. наук: 01.05.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Авраменко О.А. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. – Національний авіаційний університет, Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена розробці методу та засобів редокументування успадкованого програмного забезпечення (ПЗ).

Редокументування застосовується при реінженерії успадкованого ПЗ, коли інформація про ПЗ загублена, є неповною, неточною або неструктурованою. Запропоновано метод редокументування, сутність якого полягає у створенні документів у відповідності до вимог технології розроблення, обраної для прямої інженерії, з формуванням вмісту документів із застосуванням результатів зворотної інженерії. Метод реалізовано на основі модельно-керованого підходу; побудовано моделі документа на рівнях загальної концепції документу ПЗ, вимог технологій розроблення, вимог до певного документа обраної технології; розроблено відповідні перетворення вказаних моделей, які керуються обраною технологією розроблення і фазою життєвого циклу. Розроблено архітектуру засобів, які забезпечують реалізацію запропонованого методу, та перевірено її працездатність.

Дисертаційна робота є теоретично обґрунтованим дослідженням, містить узагальнення й практичні рішення важливої науково-технічної задачі, сутність якої полягає в розробці методу та засобів редокументування успадкованого ПЗ. Метод призначений для застосування при реінженерії ПЗ та дозволяє створювати при зворотній інженерії документацію успадкованого ПЗ, яка відповідає вимогам технології розроблення, яка застосовується при прямій інженерії. Застосування методу забезпечується засобами, які розроблено і реалізовано в дисертації.

Основні наукові і практичні результати роботи полягають у наступному:

 1. Проведено аналіз задачі редокументування успадкованого ПЗ, як однієї із складових реінженерії. Обґрунтовано актуальність вирішення цієї задачі шляхом створення документації успадкованого ПЗ за результатами зворотної інженерії з урахуванням вимог технології розроблення нового ПЗ, що дозволяє уникнути зайвих витрат на документальне забезпечення початку процесів прямої інженерії.

 2. Вперше запропоновано метод редокументування, призначений для застосування під час реінженерії успадкованого ПЗ, сутність якого полягає у створенні документів успадкованого ПЗ у відповідності до вимог технології розроблення, обраної для прямої інженерії, з формуванням вмісту документів із застосуванням результатів зворотної інженерії. Цей метод, на відміну від існуючих, розглядає редокументування в контексті реінженерії та визначається як процес створення для успадкованого ПЗ документів, які відповідають певним вимогам технології розроблення щодо вмісту, структури та форми представлення.

 3. Проведено аналіз структури і змісту документів технологій розроблення ПЗ – RUP, MSF, CDM та визначено загальні характеристики документації, що дозволило застосувати підхід модельно-керованої розробки (MDD) для реалізації запропонованого методу.

 4. Реалізовано метод згідно з MDD послідовним перетворенням моделі документа ПЗ, мета-моделі документа технологій, моделі документа технології, що дозволило створювати документи успадкованого ПЗ на основі їх метаописів, представлень та керуючих параметрів (технологія, фаза).

 5. Розроблено та реалізовано архітектуру засобів редокументування, базуючись на архітектурному стилі „труба-фільтр”, які, на відміну від існуючих, створюють документи на основі їх моделей, описаних на спеціально розробленій мові RDDL, яка є розширенням XML для редокументування.

 6. Проведено практичне редокументування ПЗ програмно-апаратного комплексу виготовлення документів державного зразка та експеримент за розробленими у дисертації методом і засобами. Використовуючи метрики, побудовані за методом GQM, проаналізовано результати редокументування і доведено працездатність методу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Сидоров М.О. Реинженерия проектов программного обеспечения / М.О. Сидоров, В.А. Хоменко, О.А. Авраменко // Проблемы программирования; НАН України. – 2006. – № 2,3. –– С. 31–38.

  Авраменко О.А. Архітектура засобів редокументування успадкованого програмного забезпечення / О.А. Авраменко // Вісник НАУ: Науковий журнал. – 2007.– № 3-4 (33). – С. 58–62.

  Авраменко Е.А. Средство редокументирования наследуемого программного обеспечения / Е.А. Авраменко // Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Серія „Інформатика, управління та обчислювальна техніка”. – № 47. – 2007. – С.100–107.

  Авраменко О.А. Редокументирование программного обеспечения / О.А. Авраменко, В.А. Хоменко // Проблеми транспорту: Збірник наукових праць: – К.: НТУ, 2008. – Вип. 5.
  – С. 37–42.

  Авраменко Е.А. Генерация и обработка представлений документов программного обеспечения на основе стилей / Е.А. Авраменко, Ю.Н. Безкоровайная // Матеріали конференції аспірантів і студентів ”Інженерія програмного забезпечення 2007”. – К.: НАУ, 2007. – С.6.

  Авраменко О.А. Моделі редокументування програмного забезпечення / О.А. Авраменко, Є.Я. Бондаренко // Матеріали конференції аспірантів і студентів ”Інженерія програмного забезпечення 2007”. – К.: НАУ, 2007. – С.7.

  Авраменко О.А. Применение архитектурных стилей для обратной инженерии программного обеспечения / О.А. Авраменко // Тези до конференції аспірантів і студентів ”Інженерія програмного забезпечення 2006”. – К.: НАУ, 2006. – С. 41.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины