Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ганієв Олександр Закарієвич. Автоматизована система збору і зберігання сейсмологічних даних : Дис... канд. наук: 04.00.22 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

  1. Ганиев А.З. Аппаратная и программная составляющие центра сбора и накопления сейсмических данных национального центра сейсмических данных НАНУ // Проблемы создания системы геофизических наблюдений. Материалы специализированной научно-технической конференции (SNTK2003GCSK). – Макаров-1: ГЦСК. – 2003. – С.29.

АННОТАЦІЇ

О.З. Ганієв Автоматизована система збору і зберігання сейсмологічних даних. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за фахом 04.00.22 – геофізика. Інститут геофізики ім. С.И. Субботіна НАН України, Київ, 2008.

В дисертації запропоновано вдосконалену трирівневу, ієрархічну автоматизовану систему збору і зберігання сейсмологічних даних, яка виконує безперервну реєстрацію даних відповідно до міжнародних стандартів, забезпечує довгострокове зберігання даних в базі сейсмологічної інформації, і дозволяє визначити факт виникнення аномального явища в квазіреальному масштабі часу.

Спроектовано розподілену систему зберігання сейсмологічних даних, яка підтримує єдину методику доступу до всіх даних інформаційної системи.

У роботі визначено критерій відбору записів з аномальними значеннями амплітуд на основі аналізу сейсмічних даних з використанням алгоритму Steim формату SEED. На його основі розроблено метод оперативного аналізу сейсмічних записів, який забезпечує ефективну підготовку масиву сейсмологічної інформації.

Основні результати дисертаційної роботи зводяться до наступного:

  1. Вдосконалена трирівнева ієрархічна автоматизована система збору і зберігання сейсмологічних даних, яка дозволяє виконувати безперервні спостереження і реєстрацію даних відповідно до міжнародних стандартів, забезпечує довгострокове зберігання даних в базі сейсмологічної інформації, дає можливість визначити факт виникнення аномального явища в квазіреальному масштабі часу.

  2. Створена сейсмологічна база даних, яка підтримує єдину методику доступу до всіх даних розподіленої інформаційної системи.

  3. Розроблено два напрями взаємодії користувача і бази сейсмологічної інформації за допомогою WEB інтерфейсу з використанням протоколу файлового обміну FTP (www.geo.org.ua) і програмного інтерфейсу, за допомогою якого користувач може підключати свої програми обробки сейсмологічної інформації до сховища сейсмологічної інформації.

  4. Вперше визначений критерій відбору записів з аномальними значеннями амплітуд на основі аналізу сейсмічних даних сейсмостанцій.

  5. Вперше розроблений метод оперативного аналізу сейсмічних записів, який забезпечує ефективну підготовку масиву сейсмологічної інформації для її подальшого поглибленого вивчення в підрозділі аналізу сейсмологічних даних.

Метод оперативного аналізу сейсмічних записів випробуваний на експериментальних даних сейсмічних станцій “Київ”, “Степанівка”, “Сквира” і “ІГФ”.

На даний час в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна Національний центр збору сейсмологічних даних України функціонує згідно з проектом.

Публікації за темою дисертаційної роботи.

Статті.

  1. Ганиев А.З., Михайлик И.Ю. Структура аппаратно–программного комплекса подразделения сбора и накопления информации Национального центра сейсмологических данных Украины. //Геофизический журнал. – 2004. – Т.26, №4. – C.108–115.

  1. Ганиев А.З. Оценка применения спутникового и Интернет каналов связи для передачи сейсмологических данных. // Геофизический журнал. – 2004. – Т.26, №5. – C.115–118.

  2. Ганієв О.З. Оцінка можливості застосування мобільного телефонного зв’язку для передачі сейсмологічних даних. //Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірник наукових праць. – Київ – 2005. – С.94-103.

Тези доповідей


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины