Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Трусова Валерія Михайлівна. Взаємодія лізоциму з модельними ліпідними мембранами : Дис... канд. наук: 03.00.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Трусова В.М. Взаємодія лізоциму з модельними ліпідними мембранами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2008.

Досліджені молекулярні механізми взаємодії лізоциму з модельними ліпідними мембранами різного складу. В рамках континуальних моделей електростатично-контрольованої адсорбції визначені рівноважні параметри зв’язування білка з ліпідами. Отримані докази на користь утворення агрегатів лізоциму при підвищенні поверхневого електростатичного потенціалу ліпідного бішару. Виявлено обмеження внутрішньомолекулярної рухливості лізоциму при зв’язуванні з ліпосомами. Встановлено, що асоціація лізоциму з ліпідами призводить до зменшення вільного об’єму мембрани, дегідратації бішару, упорядкування ацильних ланцюгів ліпідів, латерального перерозподілу ліпідних молекул. Охарактеризовано просторову організацію лізоцим-ліпідних комплексів. Запропоновано концептуальну модель взаємодії лізоциму з мембранами.

У дисертаційній роботі зроблено внесок у вирішення однієї з найважливіших проблем сучасної молекулярної біофізики – встановлення фізико-хімічних закономірностей білок-ліпідних взаємодій. З використанням різних модифікацій методу флуоресцентної спектроскопії проведене комплексне дослідження асоціації лізоциму з модельними ліпідними мембранами. Отримані у роботі дані формують підґрунтя для розуміння молекулярних механізмів, що лежать в основі реалізації біологічних функцій білка.

 1. Розвинуті моделі електростатично-контрольованої адсорбції білка на поверхні мембрани, які враховують можливість самоасоціації зв’язаного ліганду. В рамках цих моделей визначені рівноважні параметри зв’язування лізоциму з модельними мембранами різного складу.

 2. Вперше виявлено зміни форми ізотерм адсорбції білка з гіперболічної на сигмоїдну при підвищенні поверхневого електростатичного потенціалу ліпідного бішару. Доведено, що це є наслідком агрегації мембранозв’язаного лізоциму. Показано, що хімічна природа фосфоліпідів впливає на кількісні, але не на якісні характеристики адсорбційної поведінки лізоциму.

 3. Методом гасіння власної флуоресценції білка та часороздільної флуоресцентної спектроскопії виявлено обмеження внутрішньомолекулярної рухливості лізоциму при зв’язуванні з ліпідним бішаром. Встановлено, що найбільш імовірною причиною цього ефекту є утворення міжмолекулярних контактів між мономерами білка. Отримані аргументи на користь безпосередньої участі Trp62 в олігомеризації лізоциму.

 4. З використанням мембранних флуоресцентних зондів пірену та ДФГТ виявлено зменшення вільного об’єму ліпідного бішару та ступеня упорядкування ацильних ланцюгів ліпідів внаслідок занурення лізоциму в гідрофобну область мембрани. Встановлено, що конденсуюча дія білка на ліпідний бішар посилюється при зростанні поверхневого електростатичного потенціалу мембрани.

 5. Вперше проведено дослідження спектральних властивостей нових сквараїнових зондів у ліпідних та білок-ліпідних системах. Показано, що цим флуорофорам притаманна висока чутливість до змін фізико-хімічних властивостей ліпідного бішару. На основі аналізу розподілу сквараїнових зондів між ліпідною та білковою фазами охарактеризовано закономірності впливу лізоциму на структурно-динамічний стан ліпідних мембран. Визначені наступні механізми дії білка на молекулярну організацію ліпідного бішару: дегідратація мембрани, упорядкування ацильних ланцюгів, латеральний перерозподіл ліпідних молекул.

 6. За допомогою методу індуктивно-резонансного переносу енергії досліджено просторову організацію комплексів лізоциму з ліпідами. Визначена глибина занурення білка у ліпідний бішар. Вперше методом ІРПЕ отримані докази на користь латерального перерозподілу ліпідних молекул при сорбції білка.

 7. На основі узагальнення сукупності отриманих даних запропонована концептуальна модель взаємодії лізоциму з ліпідами, яка передбачає таку послідовність подій: адсорбція білка на поверхні ліпідного бішару дестабілізація структури білка модифікація структурно-динамічного стану мембрани вбудовування лізоциму в ліпідний бішар агрегація мембранозв’язаного білка.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Ioffe V.M., Gorbenko G.P. Lysozyme effect on structural state of model membranes as revealed by pyrene excimerization studies // Biophys. Chem. – 2005. – Vol. 114. – P. 199-204.

  2. Ioffe V.M., Gorbenko G.P., Domanov Ye.A. Cardiolipin effect on the lipid bilayer structure: pyrene excimerization study // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна № 665, Біофізичний вісник. – 2005. – Т. 15(1). – С. 104-107.

  3. Gorbenko G.P., Ioffe V.M., Kinnunen P.K.J. Thioflavin T behavior in lysozyme-lipid systems // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна № 716, Біофізичний вісник. – 2005. – Т. 16(2). – С. 30-33.

  4. Ioffe V.M., Gorbenko G.P., Domanov Ye.A., Tatarets A.L., Patsenker L.D., Terpetsching E.A., Dyubko T.S. A new fluorescent squaraine probe for the measurement of membrane polarity // J. Fluoresc. – 2006. – Vol. 16 (1). – P. 47-52.

  5. Ioffe V.M., Gorbenko G.P., Tatarets A.L., Patsenker L.D., Terpetschnig E.A. Examining protein-lipid interactions in model systems with a new squarylium fluorescent dye // J. Fluoresc. – 2006. – Vol. 16 (4). – P. 547-554.

  6. Ioffe V.M., Gorbenko G.P., Kinnunen P.K.J., Tatarets A.L., Kolosova O.S., Patsenker L.D., Terpetschnig E.A. Tracing lysozyme-lipid interactions with long-wavelength squaraine dyes // J. Fluoresc. – 2007. – Vol. 17. – P. 65-72.

  7. Ioffe V.M., Gorbenko G.P., Deligeorgiev T., Gadjev N., Vasilev A. Fluorescence study of protein-lipid complexes with a new symmetric squarylium probe // Biophys. Chem. – 2007. – Vol. 128. – P. 75-86.

  8. Gorbenko G.P., Ioffe V.M., Kinnunen P.K.J. Binding of lysozyme to phospholipid bilayers: evidence for protein aggregation upon membrane association // Biophys. J. – 2007. – Vol. 93. – P. 140-153.

  9. Ioffe V.M., Domanov Ye.A., Gorbenko G.P. Structure of model lipid and protein-lipid membranes as revealed by pyrene excimerization studies // Тези доп. I Української наукової конференції «Проблеми біологічної і медичної фізики». – Харків. – 2004. – С. 126.

  10. Ioffe V.M., Domanov Ye.A. Electrostatically driven lipid demixing in lipid-protein membranes as revealed by resonance energy transfer // Тези доп. IV Харківської конф. молодих вчених і науковців «Радіофізика та НВЧ електроніка». – Харків. – 2004. – С. 32.

  11. Ioffe V.M., Domanov Ye.A., Gorbenko G.P. Estimation of the creation of liposomal form of the anticeptic preparation of lysozyme // Тези доп. науково-технічної конференції «Від фундаментальних досліджень до прогресу в медицині». – Харків. – 2005. – С. 25.

  12. Ioffe V.M., Domanov Ye.A., Gorbenko G.P. Conformational transitions in lysozyme as revealed by fluorescence study // Труды XV Международной конференции по химической термодинамике. – Москва. – 2005. – С. 350.

  13. Ioffe V.M., Gorbenko G.P., Domanov Ye.A. Pyrene lateral diffusion in the lipid bilayer: effect of model membrane composition // Тези доп. V Харківської конф. молодих вчених і науковців «Радіофізика та НВЧ електроніка». – Харків. – 2005. – С. 104.

  14. Ioffe V.M., Domanov Ye.A., Gorbenko G.P. Fluorescence study into lysozyme effect on the structure of model membranes // Proc. of the 15th IUPAB & 5th EBSA International Biophysics Congress. – Montpellier, France. – 2005. – published in European Biophysics Journal, V. 34. – P. 699.

  15. Ioffe V.M., Gorbenko G.P., Kinnunen P.K.J. Pyrene maleimide as a probe for monitoring lysozyme aggregation upon membrane association // Тези доп. II Всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні питання теоретичної та прикладної фізики та біофізики. Фізика. Біофізика – 2006». – Севастополь. – 2006. – С. 60.

  16. Ioffe V.M., Gorbenko G.P., Domanov Ye.A., Kinnunen P.K.J. Lysozyme forms amyloid-like fibers in lipid environment // Тези доп. IV З’їзду Українського Біохімічного товариства. – Харків. – 2006. – С. 18.

  17. Ioffe V.M., Gorbenko G.P., Deligeorgiev T., Vasilev A., Gadjev N. Fluorescence anisotropy studies of lysozyme-lipid interactions // Тези доп. IV З’їзду Українського Біофізичного товариства. – Донецьк. – 2006. – С. 297.

  18. Ioffe V.M., Gorbenko G.P., Deligeorgiev T., Vasilev A., Gadjev N. A new squarylium probe for biomedical applications // Proc. of the International Symposium on Organic Chemistry. – Sofia, Bulgaria. – 2006. – P. 84.

  19. Ioffe V.M., Gorbenko G.P., Kinnunen P.K.J. Formation of lysozyme aggregates in membrane environment // Proc. of the VI European Biophysics Congress. – London, UK. – 2007. – P. 3.

  20. Ioffe V.M., Gorbenko G.P., Domanov Ye.A., Kinnunen P.K.J. Time-resolved fluorescence probing of lysozyme-lipid association // Proc. of the 10th Conference on Methods and Applications in Fluorescence. – Salzburg, Austria. – 2007. – P. 257.

  21. Ioffe V.M., Gorbenko G.P. Cholesterol effect on structural state of model lipid membranes // Тези доп. III Всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні питання теоретичної та прикладної фізики та біофізики. Фізика. Біофізика – 2007» – Севастополь. – 2007. – С. 77.

  22. Trusova V.M., Gorbenko G.P., Domanov Ye.A., Kinnunen P.K.J. Protein-lipid interactions as determinant of lysozyme fibrillization // Proc. of Keystone Symposium «Molecular Basis for Biological Membrane Organization». – Big Sky, Montana, USA. – 2008. – P. 70.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины