Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Миронцов Микита Леонідович. Розв'язок прямих та обернених задач електричного та індукційного каротажу методом інтегральних (повних) струмів : Дис... канд. наук: 04.00.22 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

М.Л. Миронцов «Розв’язок прямих та обернених задач електричного та індукційного каротажу методом інтегральних (повних) струмів». – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 04.00.22 – геофізика. Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Київ, 2008. Дисертаційна робота присвячена способу підвищення ефективності визначення геоелектричних параметрів порід методом інтегральних (повних) струмів. Використавши модель електроінтегратора та елементарних кілець з урахуванням взаємної індукції та самоіндукції всіх кілець системи було створено високоефективний алгоритм розв’язання прямої задачі з як завгодно малою, наперед заданою похибкою. Використання особливостей систем рівнянь прямої задачі електричного та індукційного каротажу дозволило створити високоефективні алгоритми розв’язку відповідних обернених задач. Практичне використання цих програм суттєво спрощує науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботи та дозволяє ефективно розв’язувати задачі кількісної інтерпретації. Запропоновано метод розрахунку характеристик просторової роздільної здатності і оцінена достовірність результатів апаратури, що вже використовується практично, а також запропоновано геометрію 7-и зондової апаратури індукційного каротажу та 14-и зондової електричного каротажу, характеристики просторової роздільної здатності яких дозволяють достовірно встановлювати геоелектричні параметри широкого спектру актуальних моделей.

Основним результатом роботи є створення програмно-алгоритмічних засобів моделювання, аналізу, обробки, інтерпретації та візуалізації даних ЕК та ІК на основі методу повних струмів, направлене на підвищення достовірності, роздільної здатності та ефективності.

В роботі на базі оригінальних алгоритмів моделювання електричних та електромагнітних полів в 2D середовищах розв’язано комплекс задач для розвитку швидких методів кількісної інтерпретації.

Створена автоматизована система встановлення геоелектричних параметрів розрізу знімає проблему малоефективної та трудомісткої палеточної інтерпретації, а також неточної інтерпретації, що ґрунтується на введені поправок на вплив спотворюючих ефектів (свердловини, вміщуючих пластів, «скін-ефекту» в індукційному каротажі і т.п.). Широкий доступ до оперативного моделювання електромагнітних та електричних полів в свердловинах, а також до швидкого і точного розв’язання оберненої задачі ЕК та ІК відкриває нові можливості в плануванні та проведенні НДДКР. Розвиток засобів оцінки результатів інтерпретації та засобів визначення характеристик просторової роздільної здатності багатозондової апаратури збільшує надійність та підвищує обґрунтованість висновку про геоелектричну будову навколосвердловинного простору.

Розробка нового комплексу інтерпретації, що ґрунтується на розв‘язанні оберненої задачі математичної фізики, дозволяє уникнути похибки, що виникає при невірному виборі геоелектричної моделі для інверсії та дозволяє переглянути традиційні схеми інтерпретації. Такий підхід гармонійно об’єднує широкий спектр математичних алгоритмів обробки, мінімізацію похибки та високу швидкість моделювання.

Запропонований спосіб розв’язання, що використовує властивості характеристик просторової роздільної здатності апаратури, дозволяє вдосконалити вибір її оптимальних параметрів з точки зору розв’язання задач ГДС ще на стадії проектування.

Застосування ефективного методу факторизації оберненої задачі індукційного каротажу забезпечило знаходження стійкого розв’язку в тонкошарових розрізах.

Запропоновані засоби розв’язання прямої задачі ЕК та ІК засновані на використанні методу повних струмів можуть застосовуватись при виконанні НДДКР для проектування апаратури заданих характеристик просторової роздільної здатності.

Запропоновані засоби розв’язання оберненої задачі ЕК та ІК можуть застосовуватись для кількісної інтерпретації даних каротажу та підвищення ефективності визначення геоелектричних параметрів розрізів виробничих свердловин.

Подальший розвиток даної теми логічно випливає з отриманих результатів, а саме, доцільно:

- адаптовувати реалізовані чисельно способи до розвитку чисельних ресурсів застосовних на практиці обчислювальних машин (зростання частоти процесорів, збільшення оперативної пам’яті);

- перейти до обґрунтування та чисельної реалізації способу одночасного розв’язання оберненої задачі ЕК та ІК (на єдиній кінцево-різницевій ґратці), що дозволяє пом’якшати вимоги до характеристик просторової роздільної здатності окремо апаратури ЕК та ІК та підвищити точність кількісної одночасної інтерпретації;

- адаптувати запропонований спосіб розв’язання прямої та оберненої 2D задачі для 3D моделей. Цей аспект включає в себе також задачу методології визначення 3D характеристик просторової роздільної здатності;

- розробити нові типи апаратури ІК та ЕК, характеристики просторової роздільної здатності яких забезпечують точний розв‘язок для інших свердловинних умов.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Myrontsov M.L. The equivalent-circuit method and method of partition for solutions of resistivity logging problem // SPWLA European Symposium 2002. London. 2002.

2. Миронцов М.Л. До розрахунку коефіцієнтів зондів електричного каротажу // Доповіді Національної академії наук України, – 2003. – №11. – 120-122 с.

3. Миронцов М.Л. Метод розв’язання прямої та оберненої задачі індукційного каротажу // Доповіді Національної академії наук України, – 2004. – №9. – 130-133 с.

4 Миронцов Н.Л. Влияние изменения расстояния между электродами на характеристики прибора электрического фокусированного каротажа // Геофизический журнал. – 2005. – №2. т.27. – 315-317 с.

5. Миронцов М.Л. Метод розв’язання прямої та зворотної задачі електричного каротажу // Доповіді Національної академії наук України, – 2007. – №2. – 128-131 с.

6. Миронцов М.Л. Метод швидкого розв’язання прямої та оберненої задачі індукційного каротажу // Геофизический журнал, – 2007. – №5. т.29. – 212-214 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины