Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мірошниченко Ігор Павлович. Ефективність різного вмісту магнію в раціонах свиней на відгодівлі : Дис... канд. наук: 06.02.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мірошниченко І. П. Ефективність різного вмісту магнію в раціонах свиней на відгодівлі. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. Інститут тваринництва УААН. м. Харків, 2008.

Наведено результати досліджень по встановленню впливу різних концентрацій магнію в сухій речовині раціонів свиней на відгодівлі на їх продуктивність, баланс магнію і азоту, перетравність поживних речовин раціонів, вміст магнію в органах і тканинах, гістобудову ряду їх внутрішніх органів, резистентність. Базуючись на одержаних даних і розрахунках економічної ефективності застосування добавок до раціонів сірчанокислого магнію, встановлено, що із досліджуваних доз магнію (4,0; 4.4; 4.8 та 5.2 г/кг СР раціонів) ефективним є вміст 4,8 г магнію/кг СР раціону і її слід розглядати, як уточнену норму магнію в раціоні свиней на відгодівлі.

На основі проведеного комплексу науково-господарських, хіміко-аналітичних та економічних досліджень вивчено ефективність відгодівлі свиней повнораціонним комбікормом з трьома різними рівнями забезпечення їх магнієм. За результатами проведених досліджень можна сформулювати наступні основні висновки:

1. Всебічно науково обгрунтовано уточнену, найбільш ефективну концентрацію магнію в сухій речовині повнораціонного комбікорму (на 1 кг/СР) для молодняку свиней на відгодівлі за інтенсивністю росту і оплатою корму приростами живої маси, перетравністю поживних речовин, балансом і засвоєнням азоту, магнію, кальцію, фосфору, м‘ясною продуктивністю, якістю та біологічною цінністю м‘ясної продукції, а також економічною ефективністю виробництва 1 кг свинини.

2. Визначений уточнений рівень сірчанокислого магнію у складі комбікорму для відгодівельних свиней знаходиться в межах 4,4-5,2 грама діючої речовини на 1 кг сухої речовини, але найбільш доцільним за комплексом вивчених зоотехнічних, фізіолого-гематологічних, гістологічних, забійних та економічних показників є вміст 4,8 грама на 1 кг сухої речовини раціону.

3. Уведення до складу повнораціонного комбікорму для відгодівлі молодняку свиней вікового періоду 4-7,5 міс. (жива маса від 40 до 110 кг) експериментально обгрунтованого, уточненого вмісту магнію в кількості 4,8 г на 1 кг сухої речовини забезпечує підвищення середньодобових приростів на 21,6 % та зменшення витрат кормів в середньому на 1 корм.од. у порівнянні з рекомендованою концентрацією 4 г/кг СР.

4. Згодовування відгодівельному молодняку свиней комбікорму з підвищеним до 4,8 г/кг СР вмістом магнію сприяє підвищенню перетравності сухої речовини, органічної речовини і протеїну, відповідно на 1,1; 1,2; та 4,1 % (P<0,05) у порівнянні з контрольною групою (чинний рівень), що позитивно впливає на м‘ясну продуктивність тварин та поліпшує ефективність засвоєння поживних речовин кормів.

5. Використання повнораціонного комбікорму з підвищеним вмістом магнію до 4,8 г/кг СР поліпшує забійні показники і м‘ясну продуктивність молодняку свиней на відгодівлі, про що свідчить зростання передзабійної живої маси на 14,3 кг, забійного виходу на 0,6 % ( P<0,01), маси туші на 14,7 кг (від 93,6 до 107,7 кг, P<0,01 ), а також сприяє зростанню на 1,66 % вмісту сухої речовини у найдовшому м‘язі спини.

6. Оптимізація рівня магнію в сухій речовині раціонів молодняку свиней на відгодівлі сприяє покращенню біологічної цінності м‘яса завдяки зниженню рівня нітратів у найдовшому м‘язі спини на 40 % (P<0,01), не впливає негативно на вологоутримувальну здатність м‘яса за тенденції до підвищення, тобто це м'ясо було більш придатне для виготовлення високоякісних варених ковбасних виробів.

7. Згодовування молодняку свиней другої половини відгодівлі повнораціонного комбікорму з рівнем 4,8 г магнію на 1 кг сухої речовини, у порівнянні з 4-4,4 г/кг СР та 5,2 г/кг СР позитивно впливає на функціональну активність печінки, що у морфологічному відношенні проявляється у збільшенні кількості двоядерних гепатоцитів, збільшені ядерно-цитоплазматичного відношення, розвитку селезінки і серця.

8. Застосування визначених доз сірчанокислого магнію у складі повнораціонного комбікорму для свиней на відгодівлі негативно не впливає на стан їх здоров’я та показники природної резистентності.

9. Використання обгрунтованого експериментально уточненого вмісту магнію на рівні 4,8 г/кг СР комбікормів для відгодівлі молодняку свиней економічно доцільне, що підтверджується зниженням собівартості 1 кг приросту живої маси від 6,37 грн в контрольній групі до 5,13 грн в досліді, та підвищенням рентабельності виробництва свинини з 3,65 % до 28,73 %.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины