Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Василюк Андрій Степанович. Підвищення ефективності математичного і програмного забезпечення редактора формул алгоритмів : Дис... канд. наук: 01.05.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Василюк А. С. Підвищення ефективності математичного і програмного забезпечення редактора формул алгоритмів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2008.

Дисертаційна робота присвячена створенню ієрархічно-модульної моделі редактора формул, яка описує процеси адаптації, згортання, розгортання, вирізання, копіювання та вставляння формул алгоритмів, реалізація якого забезпечила підвищення рівня автоматизації, зменшення кількості дій для набору та редагування формул алгоритмів. Синтезовано і досліджено математичне забезпечення процесів адаптації вложених формул до базової формули, згортання та розгортання формул, копіювання, вирізання і вставляння формул алгоритмів. Розроблено модель структури даних, яка містить верхні і нижні індекси унітермів, секвентні області значень унітермів, ознаки циклів з перед- та післяумовами, системні назви унітермів та вхідні і вихідні параметри унітермів та використовується для введення, виведення, збереження і обміну даними з іншими прикладними системами. Математичне забезпечення програмно реалізовано і апробовано.

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну наукову задачу синтезу і дослідження математичного і програмного забезпечення редактора формул алгоритмів з підвищеним рівнем автоматизації процесів набору і редагування формул алгоритмів та при цьому отримано такі результати:

  1. Аналізом математичного і програмного забезпечення відомих універсальних і спеціалізованої комп’ютерних систем встановлено, що їхніми засобами процеси набору виконуються, але значною кількістю операцій, а процеси редагування відбуваються без автоматичної адаптації знаків операцій до унітермів та знаків операцій формул алгоритмів при виконанні згортання/розгортання та вирізання/вставляння частин чи цілих формул алгоритмів.

  2. Мінімізацією алгоритмів процесів адаптації, згортання, розгортання зменшено кількість унітермів в середньому у 2 рази.

  3. Математичне забезпечення процесів згортання виділеного фрагмента або цілої формули алгоритму в унітерм і розгортання згорнутих унітермів у формули програмно реалізовані і забезпечили більшу наочність і компактність формул алгоритмів.

  4. Реалізовані моделі алгоритмів процесів комп’ютерного копіювання, вирізання та вставляння формул алгоритмів зменшили затрати робочого і комп’ютерного часу на редагування формул алгоритмів.

  5. Програмна реалізація розробленої ієрархічно-модульної моделі редактора підвищила рівень автоматизації процесів набору і редагування формул алгоритмів, кількість виконуваних операцій для реалізації цих процесів зменшена в 1,5-2 рази.

  6. Реалізація створеної математичної моделі структури даних редактора стала основою створення комп’ютерної бібліотеки формул алгоритмів і підсистеми автоматичної генерації кодів програм з моделей абстрактних алгоритмів.

  7. Редактор формул абстрактних алгоритмів (АбстрактАл) програмно реалізований і впроваджений у навчальний процес Української академії друкарства та використаний для проведення занять і виконанні дипломних й магістерських робіт. Створений ієрархічно-модульний принцип побудови, синтезовані, мінімізовані за кількістю унітермів абстрактні алгоритми редактора та їхні математичні моделі використані при виконанні держбюджетної теми Б 400 – 2006 з номером державної реєстрації 0106U000967. Редактор формул алгоритмів «АбстрактАл» впроваджений на ТзОВ «Бескид Біт», де використовувався для набору та редагування формул алгоритмів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Василюк А. Моделювання процесу генерації формул абстрактних алгоритмів / А. Василюк // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць. – Львів: УАД, 2005. - №13. – С. 136-144.

2. Василюк А. Абстрактний алгоритм редактора формул абстрактних алгоритмів «АбстрактАл» / А. Василюк // Комп’ютерні технології

друкарства : Збірник наукових праць. – Львів: УАД, 2006. - №16. – С. 99 –108 .

3. Василюк А. Моделювання процесу перетворення формул абстрактних алгоритмів / А. Василюк // Квалілогія книги. –Львів: УАД, 2005. – № 8. – С. 58-63.

4. Василюк А. Моделювання процесів синтезу математичних моделей формул абстрактних алгоритмів / А. Василюк // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць. – Львів: УАД, 2006. – №15. – С.133 – 143.

5. Овсяк В. Принцип побудови підсистеми редагування формул абстрактних алгоритмів / В. Овсяк, А. Василюк // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць.– Львів: УАД, 2004. – №12. – С. 137-145.

6. Овсяк В. Принципи побудови комп’ютерної бібліотеки абстрактних алгоритмів Коба / В. Овсяк, А. Василюк, О. Яремчишин // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць.- Львів: УАД, 2006. – №15. – С.85 – 95.

7. Vasyluk A. Design of abstract algorithms of calculation of height and width of inserted formulas / A. Vasyluk // Proc. of the VIII-th intern. Conference “The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM’2005)”. –Lviv-Polyana: Lviv Polytechnic National University, 2005. – P. 416-417.

8. Vasyluk A. Modified generalized data structure of the system of set and editing of formulas of abstract algorithms / A. Vasyluk // Proc. of the intern. conference “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science (TCSET’2006)”. – Lviv-Slavske: Lviv Polytechnic National University, 2006. – P. 101-102.

9. Vasyluk A. Structure of algorithm of calculation of height and width of the unitherm A. Vasyluk // Proc. of the IX-th intern. conference “The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM’2007)”. –Lviv-Polyana: Lviv Polytechnic National University, 2007. – P. 315-316.

10. Ovsyak V. Automation of the Process of Search of the Algorithms’ Formulae in the Library “КоБА” / V. Ovsyak, A. Vasyluk, O. Yaremchyshyn // Proc. of the IX-th intern. Conference “The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM’2007)”. –Lviv-Polyana: Lviv Polytechnic National University, 2007. – P. 418-420.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины