Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Чередніченко Володимир Миколайович. . Створення конвеєру та удосконалення основних елементів технології вирощування капусти цвітної в умовах Правобережного Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Чередниченко В.М. Створення конвеєру та удосконалення основних елементів технології вирощування капусти цвітної в умовах Правобережного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06. – овочівництво. – Національний аграрний університет, Київ. – 2008.

Дисертація присвячена питанням обґрунтування основних технологічних елементів конвеєрного вирощування капусти цвітної для умов Правобережного Лісостепу України. Доведено доцільність вирощування розсади капусти цвітної в касетах, для першого строку (І декада квітня) з розміром чарунок 6х6 см, для другого (ІІІ декада квітня) і третього (ІІ декада травня) у чарунках 4х4 см.

Встановлено, що за безрозсадного способу вирощування капусти цвітної найбільшу врожайність – 26,8-31,1 т/га одержано у варіантів строку сівби 16.04. Подальші строки сівби 5.05, 25.05, 15.06 забезпечили нижчі показники врожайності, однак вони сприяють створенню конвеєрного надходження продукції упродовж літніх та осінніх місяців. З’ясовано, що за літніх строків садіння розсади з відкритих розсадників більшу врожайність одержано за строків садіння 5.06 – 20,0-22,3 т/га та 25.06 – 17,2-18,0 т/га, в структурі яких найвищим є відсоток продукції першого сорту. Інші строки є менш урожайними, але дають можливість створити конвеєр надходження продукції з ІІІ декади липня до І декади листопада. Доведено ефективність вирощування капусти цвітної під тимчасовими тунельними укриттями з агроволокна. Встановлено, що з метою дорощування найкраще використовувати безрозсадний спосіб вирощування рослин. На основі усіх перелічених вище технологічних елементів було створено конвеєрне надходження продукції капусти цвітної з І декади червня до ІІІ декади грудня.

Визначено, що за краплинного зрошення розміщення рослин за схемою 70х25 см є оптимальним. В середньому за три роки за такої схеми врожайність становила 25,1- 26,9 т/га. Для умов Правобережного Лісостепу України, при краплинному зрошенні найбільш урожайними є гібриди Вінсон F1, Наутілус F1, Фремонт F1. Доведено, що вирощування капусти цвітної в умовах Правобережного Лісостепу України економічно вигідно. Коефіцієнт біоенергетичної ефективності має значення залежно від досліджуваних технологічних елементів 1,05-5,39.

Основні результати досліджень пройшли виробниче випробування і рекомендуються для застосування у виробництві.

У дисертаційній роботі наведено обґрунтування основних технологічних елементів вирощування капусти цвітної в структурі конвеєрного надходження продукції протягом літньо-осіннього періоду, проведено оцінку підібраним сортам і гібридам, встановлено оптимальну схему розміщення рослин, визначено економічну та біоенергетичну ефективність елементів конвеєрного виробництва капусти цвітної в Правобережному Лісостепу України за краплинного зрошення. Одержані результати досліджень дозволяють зробити наступні висновки:

1. У Правобережному Лісостепу України гібриди Малімба F1, Балдо F1 належать до ранньостиглих, сорти Робер, Гуд мен є середньостиглими, гібриди Фремонт F1, Наутілус F1, Вінсон F1 пізньостиглі. За умов краплинного зрошення, найбільш урожайними виявились гібриди Вінсон F1 – 26,7 т/га, Фремонт F1 – 27,4 т/га, Наутілус F1 – 27,6 т/га, при високій якості продукції. Серед сортів вищу врожайність забезпечив сорт Гуд мен – 20,6 т/га. Найбільш економічно обґрунтованим є вирощування гібридів Вінсон F1, Фремонт F1 і Наутілус F1, які забезпечують рентабельність на рівні 73,4-76,6 % та Кбе – 1,85-1,91. Серед сортів найбільший рівень рентабельності був у сорту Гуд мен – 61,6 %, Кбе – 1,40.

2. За краплинного зрошення найвищу врожайність одержано за розміщення рослин за схемою 70х25 см, що відповідає густоті рослин – 57,1 тис.шт./га. У сорту Робер урожайність становила 25,1 т/га, а у сорту Гуд мен – 26,9 т/га. Розміщення рослин за такої схеми забезпечило рентабельність – 86,9 %, у сорту Робер та 90,7 % у сорту Гуд мен, Кбе складав – 1,51-1,62.

3. Тимчасові тунельні укриття за строку садіння розсади І декада квітня позитивно впливали на ріст та розвиток рослин, пришвидшували надходження врожаю, покращували показники якості (12,1-19,2 т першого сорту) порівняно з варіантами у відкритому ґрунті (10,0-13,5 т першого сорту). Врожайність у тимчасових тунельних укриттях становила – 16,0 т/га у сорту Робер та 21,1 т/га у Гуд мен. Вирощування капусти цвітної в тунельних укриттях забезпечувало рентабельність – 48,2 % у сорту Робер та 69,5 % у – Гуд мен, Кбе становило відповідно 1,05 та 1,38.

4. Для тимчасових укриттів за ранніх строків садіння (І декада квітня) ефективнішим виявився касетний спосіб вирощування розсади з розміром чарунок 6х6 см. У такої розсади оптимальне співвідношення кореневої системи до надземної маси, високий відсоток приживання, оптимальні біометричні показники і площа листків, найвища врожайність – 17,3-23,9 т/га та рівень рентабельності – 50,8 % у сорту Робер, 73,7 % у – Гуд мен, Кбе – 1,12 і 1,54 відповідно.

5. Касетний спосіб вирощування розсади з розміром чарунок 4х4 см для строків садіння розсади капусти цвітної у відкритий ґрунт ІІІ декада квітня та ІІ декада травня був найбільш ефективним і забезпечив одержання врожайності – 20,0-21,4 т/га за строку садіння ІІІ декада квітня та 23,2-27,5 т/га за строку садіння ІІ декада травня. Рівень рентабельності складав – 68,0-74,8 % та 76,2-93,2 %, Кбе – 1,37-1,47 та 1,59-1,89 відповідно.

6. За безрозсадного вирощування найвищу врожайність одержано у рослин за строку сівби ІІ декада квітня – 26,8-31,1 т/га. Наступні строки сівби – І декада травня, ІІІ декада травня, ІІ декада червня виявились менш врожайними, проте сприяли створенню конвеєру надходження продукції протягом літніх та осінніх місяців. Найвищу рентабельність забезпечив строк сівби ІІ декада квітня – 113,2-126,0 % з поступовим зниженням до 76,4-92,4 % у варіанті четвертого строку сівби (ІІ декада червня), Кбе складав 4,64-5,39 та 2,91-3,07 відповідно.

7. Літні строки садіння розсади капусти цвітної з відкритих розсадників з І декади червня до І декади серпня, послідовно через 20 діб, є ефективними в створенні конвеєру надходження продукції і забезпечили врожайність за ранніх строків садіння 20,0-22,3 т/га з послідовним його зниженням за більш пізніх строків садіння. Рентабельність у варіантів першого строку становила 85,4-89,7 % (І декада червня) і поступово знижувалась до 31,4-34,7 % у рослин четвертого строку (І декада серпня), Кбе відповідно становив 2,88-3,21 із зниженням до 1,58-1,63.

8. Дорощування рослин вирощених безрозсадним способом порівняно до розсадного є більш ефективним і сприяло подовженню надходження продукції капусти цвітної на 50-60 діб (з І декади листопада до ІІІ декади грудня). Урожайність 7,1 кг/м2, рівень рентабельності – 51,0-72,5 % та Кбе – 1,66-1,68.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Лихацький В.І., Чередниченко В.М. Ефективність вирощування капусти цвітної за різних схем розміщення рослин // Зб. наук. праць Уманського ДАУ. – Умань, 2007. – Вип. 64. – Ч.1. – С. 87-94 (польові дослідження, узагальнення результатів, статистична обробка даних, підготовка до друку).

2. Лихацький В.І., Чередниченко В.М. Вплив способів вирощування розсади на врожайність капусти цвітної під тимчасовими тунельними укриттями // Науковий вісник НАУ. – 2007. – Вип.105. – С. 105-112 (проведення польових досліджень, аналіз результатів, статистична обробка даних, підготовка до друку).

3. Лихацький В.І., Чередниченко В.М. Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібридів капусти цвітної в Правобережному Лісостепу України // Овочівництво і баштанництво. – 2007. – Вип. 53. – С. 407-420 (проведення польових досліджень, узагальнення результатів, статистична обробка даних, підготовка до друку).

4. Лихацький В.І., Чередниченко В.М. Врожайність та якість капусти цвітної залежно від способу вирощування розсади // Зб. наук. праць Уманського ДАУ. – Умань, 2007. – Вип. 66. – Ч.1. – С. 8-14 (польові дослідження, аналіз результатів, статистична обробка даних, підготовка матеріалів до друку).

5. Лихацький В.І., Чередниченко В.М. Урожайність та якість продукції капусти цвітної за безрозсадного способу вирощування в умовах Лісостепу України // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2007. – Вип. 11-12 (12-13). – С. 138-142 (проведення польових досліджень, узагальнення результатів, підготовка до друку).

6. Лихацький В.І., Чередниченко В.М. Біологічні особливості та технологія вирощування цвітної капусти // Агроогляд. – 2006. – № 8(12). – С. 6-9 (проведення польових досліджень, узагальнення результатів та підготовка до друку).

7. Лихацкий В.И., Чередниченко В.Н. Новые сорта и гибриды капусты цветной для Лесостепи Украины // Овощеводство. – 2006. – №8. – С. 42-46 (проведення польових досліджень, обґрунтування результатів).

8. Чередниченко В.М. Підбір сортименту капусти цвітної для вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2006. – С. 103-105.

9. Чередниченко В.М. Урожайність капусти цвітної залежно від схем розміщення рослин // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2007. – Ч.1. – С. 150-151.

10. Чередниченко В.М. Ефективність вирощування капусти цвітної під тимчасовими тунельними укриттями // Матеріали IV державної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та докторів. – Біла Церква, 2007. – С. 18-19.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины