Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Петров Олександр Вікторович. Поліпшення показників курсової стійкості руху транспортних засобів з урахуванням технічного стану їх шин : Дис... канд. наук: 05.22.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Петров О.В. Поліпшення показників курсової стійкості руху транспортних засобів з урахуванням технічного стану їх шин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – Автомобілі та трактори. – Національний транспортний університет, Київ, 2008.

В дисертаційній роботі вирішена науково-технічна задача, що пов`язана з прогнозуванням та покращанням показників курсової стійкості руху легкових автомобілів шляхом раціонального розташування шин зі зносом протектора та регулювання в них внутрішнього тиску повітря.

Для визначення показників курсової стійкості руху легкового автомобіля складена система диференціальних рівнянь, що описує модель руху легкового автомобіля з урахуванням параметрів керуючого колісного модуля. Система дозволяє дослідити вплив на курсову стійкість руху ступеня зносу протектора шин, встановлених на автомобіль, та тиску повітря в них.

Експериментально визначені характеристики бічного відведення шин, що були використані в розробленій математичній моделі. Проведені дорожні випробування автомобіля, які підтвердили результати теоретичних досліджень.

Встановлено, що параметри курсової стійкості тісно пов`язані з пружними властивостями шин, які мають знос протектора.

Раціональне розташування шин з різним ступенем зносу протектора по осях автомобіля і регулювання тиску повітря в шинах збільшують критичну швидкість руху автомобіля.

Результати досліджень по прогнозуванню показників курсової стійкості руху легкових автомобілів прийнято до впровадження ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ» та відділенням автотехнічних експертиз і товарознавчої діяльності науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Донецькій області.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Петров А.В. К вопросу о критериях оценки неоднородности автомобильных шин // Системні методи керування, технології та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів: Зб. наук. пр. – К.: НТУ, ТАУ. – 2002. – Вип. 15. – С. 178 – 180.

 2. Петров О.В. До питання про вплив зношення протектора пневматичних шин на стійкість руху автомобіля з керуючим колісним модулем // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Північного наукового центру. – 2004. – № 7. – С. 147 – 151.

 3. Макаров В.А., Петров О.В., Костенко А.В. Математична модель автомобіля з керуючим колісним модулем та її застосування для оцінки впливу жорсткісної неоднорідності шин на стійкість руху // Вісник Північного наукового центру ТАУ. – 2003. – Випуск 6. – С. 150 – 152.

 4. Макаров В.А., Костенко А.В., Петров О.В. До вибору математичної моделі для дослідження курсової стійкості руху автомобіля з урахуванням жорсткісної неоднорідності шин // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – 2004. – №1 (1). – С. 33 – 35.

 5. Костенко А.В., Петров О.В. До питання визначення відведення колеса як жорсткісної характеристики автомобільної шини // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – 2004. – №2 (2). – С. 10 – 14.

 6. Сахно В.П., Вербицький В.Г., Макаров В.А., Костенко А.В., Петров О.В. Вплив на керованість двовісного автомобіля асиметричних жорсткісних характеристик коліс // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Північного наукового центру ТАУ. – 2005. – Вип. 8. – С. 159 – 161.

 7. Макаров В.А., Костенко А.В., Петров О.В., Кулієв Р.А. Лабораторія для дослідження властивостей пневматичних автомобільних шин // В сб. трудов Вісник ДонНАСА. Випуск 2005. – 7(55). – С. 101 – 104.

 8. Макаров В.А., Петров О.В., Костенко А.В. До питання покращення стійкості руху автомобіля зі зношеним протектором шин за рахунок корегування в них внутрішнього тиску повітря // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – 2006. – №1. – С. 15 – 22.

 9. Макаров В.А., Костенко А.В., Петров О.В. До питання про забезпечення стійкості руху автомобіля шляхом використання шин з перемінною або різною жорсткістю// Управління проектами, системний аналіз і логістика. Науковий журнал. – 2005. – №2 .– С. 83 – 87.

 10. Макаров В.А., Дугельний В.М., Петров О.В., Поляниченко Д.І. Експериментальне дослідження характеристики бічного відведення автомобільного колеса // Автошляховик України.– 2007.– № 4. – С. 7 – 13.

 11. Сахно В.П., Вербицький В.Г., Костенко А.В., Петров О.В. Розробка математичної моделі автомобіля для дослідження курсової стійкості руху з урахуванням жорсткісної неоднорідності шин // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру ТАУ. – 2007. – Вип. 10. – С. 138 – 141.

 12. Макаров В.А., Омельченко А.А., Костенко А.В., Куплинов А.В., Петров А.В., Сакно О.П. Оборудование для экспериментального исследования курсовой устойчивости движения автомобиля // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – 2007. – №3. – С. 48 – 57.

Тези доповідей на наукових конференціях

 1. Петров О.В. Врахування стабілізації керованих коліс при моделюванні руху автомобіля // 60 наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів Національного транспортного університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2004. – С. 26.

 2. Петров О.В. Вплив типу та конструкції шини на показники курсової стійкості автомобіля // 62 наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів Національного транспортного університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2006. – С. 34.

 3. Петров О.В. Вплив на керованість двовісного автомобіля асиметричних жорсткісних характеристик коліс // 63 наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів Національного транспортного університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2007. – С. 39.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины