Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Баглай Катерина Михайлівна. Біологічні особливості інтродукованих у захищений грунт представників родини Cactaceae Juss. та їх практичне використання : Дис... канд. наук: 03.00.05 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Баглай К.М. Біологічні особливості інтродукованих у захищений ґрунт представників родини Cactaceae Juss. та їх практичне використання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено дослідженню біологічних особливостей та використанню рослин родини Cactaceae, інтродукованих у захищений ґрунт. Проаналізовано таксономічний склад колекції та розглянуто питання географічного поширення представників родини Cactaceae в місцях природного зростання. Досліджено особливості росту, розвитку та тривалість окремих фенофаз рослин. Показано, що найбільша кількість видів та внутрішньовидових таксонів рослин колекції (785 таксонів) відноситься до групи весняно-літнього цвітіння. Визначено, що основною життєвою формою є кущик (91 % всіх досліджених видів рослин). Досліджено особливості насіннєвого розмноження представників родини Cactaceae в умовах захищеного ґрунту. Вивчено питання схожості насіння, залежність схожості насіння від температури, умов та терміну зберігання. Вивчено початкові етапи онтогенезу рослин родини Cactaceae. Виявлено структурно-функціональну залежність між сім’ядолями і гіпокотилем. Розглянуто перспективи використання рослин родини Cactaceae. в декоративному квітникарстві та навчально-просвітницькій діяльності.

Збагачено колекцію рослин родини Cactaceae Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та проаналізовано її таксономічний склад. Досліджено ритми росту та розвитку, особливості онтогенезу в умовах захищеного ґрунту, залежність схожості насіння від умов та терміну зберігання, розроблено рекомендації. Запропоновано асортимент рослин для використання у фітодизайні. Колекція займе певне місце у навчально-просвітницькій роботі.

1. Проаналізувавши 1598 видів та різновидів колекційних рослин встановлено, що 66,79 % досягли генеративного періоду (40,15 % – цвітуть і плодоносять, 26,64 % – тільки цвітуть), а 33,21 % знаходяться у прегенеративному періоді розвитку.

2. Показано, що найбільше різноманіття життєвих форм характерне для представників підродин Cereoideae та Opuntioideae, а основною життєвою формою є кущик, яка складає 91 % всіх досліджених видів рослин.

3. З'ясовано тривалість і строки проходження фенофаз рослинами родини Cactaceae в процесі багаторічного зростання їх в умовах захищеного ґрунту: початок росту припадає на лютий – березень, активний ріст – на квітень – червень, короткочасний літній спокій – на липень – серпень, вимушений зимовий спокій – на листопад – січень.

4. Свіжозібране насіння більшості видів рослин проростає на четвертий день, масова схожість відмічена (в залежності від виду) на дев’ятий день. Найвищі показники схожості має насіння Astrophytum myriostigma var. columnare (90 % – схожість, 73,5 % – енергія проростання), найнижчі – у насіння Aylostera flavistyla (cхожість і енергія проростання відповідно становлять 9 %). Оптимальна температура для проростання знаходиться в межах від +23 С до +31 С, температури нижчі за +19 С і вищі за +35 С суттєво зменшують схожість насіння.

5. Встановлено, що оптимальними умовами збереження життєздатності насіння рослин з родів Astrophytum, Brasilicactus, Frailea, Mamillaria, Melocactus є низькі позитивні температури (+5–6 C) і герметично закритий посуд, а з родів Eriocereus, Rebutia, Setiechinopsis – кімнатна температура (+18–23 С) та герметично закритий посуд.

6. В межах родини Cactaceae виявлено залежність між ступенем розвитку сім’ядолі та гіпокотиля проростків: у проростків з розвиненим потовщеним гіпокотилем як правило недорозвинені сім’ядолі (Frailea colombiana), а у проростків з тонким гіпокотилем – розвинені соковиті сім’ядолі (Peireskia sacharosa).

7. Виявлено особливості росту рослин родини Cactaceae на ранніх етапах онтогенезу. Рослини з родів Astrophytum, Aylostera, Gymnocalycium, Mamillaria, Parodia, Rebutia впродовж першого року життя переходять з ювенільного в іматурний стан і набувають характерних ознак дорослої рослини. Рослини родів Echinofossulocactus, Ferocactus зберігають ювенільний стан впродовж кількох років (до шести років), що необхідно враховувати при формуванні колекцій.

8. Вивчено особливості великого життєвого циклу Setiechinopsis mirabilis, який в умовах ex situ триває п’ять – шість років.

9. Запропоновано 40 видів сіянців родини Cactaceae, що в одно – та дворічному віці придатні для використання у фітодизайні завдяки швидкому проходженню початкових етапів розвитку.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1 Тропічні та субтропічні рослини.: Монографія / Кол. авт.; за ред.

В.В. Капустяна – К.: ВПЦ Київський університет, 2005. – 224 с.

2. Баглай К.М., Широбокова Д.Н. З досвіду роботи з кактусами // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 1999. – Вип. 2. – С. 29–30.

3. Нікітіна В.В., Гайдаржи М.М., Баглай К.М. Рідкісні та зникаючі види сукулентних рослин у захищеному грунті // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2000. – Вип. 3. – С. 16–19.

4. Баглай К.М, Панченко С.О. Перспективи використання одно- та дворічних сіянців рослин родини Кактусових // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2001. – Вип.4. – С. 7–9.

5. Широбокова Д.Н., Баглай К.М. Інтродукція та вивчення рідкісних і зникаючих рослин із родини Кактусових в Ботанічному саду ім. акад.О.В. Фоміна // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2002. – Вип. 5. – С. 64–67.

6. Широбокова Д.Н., Баглай К.М. Кристатні форми кактусів в колекції Ботанічного саду ім.акад.О.В.Фоміна // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2003. – Вип. 6. – С. 31–67.

7. Баглай К.М. Особливості цвітіння та плодоношення рослин роду Melocactus (Tourn.) Lk. et O. в умовах захищеного ґрунту // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2004. – Вип. 7. – С. 9–10.

8. Чумак П.Я., Баглай К.М., Школьна Л.С. Плоскотілка кактусова (Histripaulus russulus Boisd.) та біологічні заходи боротьби з нею // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2005. – Вип. 8. – С. 61–63.

9. Баглай К.М. Життєздатність насіння рослин роду Astrophytum Lem. (Cactaceae Juss.) при інтродукції // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2005. – Вип. 9. – С. 7–8.

10. Гайдаржи М.М., Нікітіна В.В., Баглай К.М. Колекція сукулентних рослин і її використання у навчальному процесі // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2006. – Вип. 10. – С. 6–10.

11. Нужина Н., Баглай К. Порівняльна характеристика життєздатності насіння Frailea colombiana (Werd.) Backbg., Eriocereus tortuosus (Forb.) Ricc., Melocactus maxonii (Rose) Gurke при зберіганні в різних умовах // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2006. – Вип. 10. – С. 27–29.

12. Чумак П.Я., Нікітіна В.В., Баглай К.М. Західний квітковий трипс (Frakliniela occidentalis Perg.) в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та заходи боротьби з ним // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2006. – Вип. 10. – С. 45–48.

13. Нужина Н., Баглай К. Життєздатність насіння рослин роду Rebutia K.Sch. (Cactaceae Juss.) при зберіганні в різних умовах // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – Вип. 11. – С. 37–39.

14. Баглай К.М. Ріст та розвиток рослин родини Cactaceae Juss. в умовах захищеного ґрунту // Наукові записки Тернопільського нац. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2007. – №2 (32). – С.24–27.

15. Гайдаржи М.М., Баглай К.М. Життєві форми рослин родини Cactaceae Juss. // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – Вип. 16. – С. 77–79.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины