Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бова Тетяна Олександрівна. Розробка імуноферментних тест-систем для виявлення антигену тешовірусу свиней першого серотипу та специфічних Ig G. : Дис... канд. наук: 03.00.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бова Т.О. Розробка імуноферментних тест-систем для виявлення антигену тешовірусу свиней першого серотипу та специфічних Ig G. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена підвищенню ефективності лабораторної діагностики ензоотичного енцефаломієліту (хвороби Тешена) свиней шляхом розробки імуноферментних тест-систем для виявлення антигену тешовірусу свиней першого серотипу та специфічних імуноглобулінів класу G.

Одержано і охарактеризовано стабільні специфічні компоненти імуноферментних тест-систем: тешовірусний антиген, вірусоспецифічні антитіла, антивірусний й антисвинячий пероксидазні кон’югати.

Визначено оптимальні параметри проведення сендвіч і непрямого варіантів твердофазного імуноферментного аналізу.

Сконструйовано імуноферментну тест-систему для виявлення антигену, яка дозволяє ідентифікувати тешовіруси свиней першого серотипу. За використання імуноферментної тест-системи вперше встановлено антигенну спорідненість штамів тешовірусів свиней першого серотипу, виділених на території України, з міжнародними еталонними штамами.

Розроблено імуноферментну тест-систему для виявлення імуноглобулінів класу G до тешовірусу першого серотипу в сироватках крові свиней з чутливістю 95 % і специфічністю 100 %, ефективність якої підтверджена на сироватках крові свиней при дослідженні динаміки формування поствакцинального імунітету. Розроблено нормативно-технічну документацію на тест-систему та проведено лабораторні випробування.

  1. У дисертації теоретично і експериментально обґрунтовано нові підходи підвищення ефективності діагностики ензоотичного енцефаломієліту (хвороби Тешена) свиней шляхом використання імуноферментних тест-систем для виявлення антигену тешовірусу свиней першого серотипу та специфічних імуноглобулінів класу G.

  2. Визначено оптимальну схему очищення тешовірусного антигену, яка включає диференційне центрифугування з подальшим ультрацентрифугуванням через 30%-ву сахарозну подушку. Отримано тешовірусні антигени з титром 1:10240 та робочим розведенням 1:640 в непрямому варіанті твердофазного імуноферментного аналізу та доведено, що гліцерин у співвідношенні 1:1 зберігає активність тешовірусного антигену протягом 9 місяців при –18С.

  3. Розроблено модифіковані схеми гіперімунізації кролів з використанням масляного ад’юванту ISA 25, що дозволяють отримати високоактивні сироватки до тешовірусу свиней першого серотипу та до імуноглобулінів класу G свиней з титрами відповідно 1:1024-1:4096 і 1:51200 в непрямому варіанті твердофазного імуноферментного аналізу.

  4. На основі очищених антивидових та антивірусних імуноглобулінів класу G синтезовані пероксидазні кон’югати з титрами відповідно 1:51200 і 1:10240, робочими розведеннями – 1:6400 і 1:2560.

  5. Визначено оптимальні параметри проведення сендвіч варіанту твердофазного імуноферментного аналізу, згідно з якими взаємодія антитіл з антигенами протягом 1 години при + 37С та додавання в буферний розчин 5 мкг/см3 яєчного альбуміну і 30 мг/см3 сечовини забезпечують необхідну специфічність реакції.

  6. За використання скоструйованої нами імуноферментної тест-системи для виявлення тешовірусного антигену свиней вперше встановлено антигенну спорідненість штамів тешовірусів свиней першого серотипу, виділених на території України, з міжнародними еталонними штамами.

  7. Визначено оптимальні параметри проведення непрямого варіанту твердофазного імуноферментного аналізу, згідно з якими застосування 0,05 М карбонатного буферного розчину при +4С тривалістю 18 годин забезпечує необхідну сенсибілізацію мікропланшетів вірусним антигеном, а додавання 5 мкг/см3 яєчного альбуміну в буферний розчин для розведення сироваток і кон’югату сприяє підвищенню специфічності реакції.

  8. Розроблено імуноферментну тест-систему для виявлення імуноглобулінів класу G до тешовірусу першого серотипу в сироватках крові свиней з чутливістю 95 % і специфічністю 100 %, ефективність якої підтверджена на сироватках крові свиней при дослідженні динаміки формування поствакцинального імунітету.

  9. Розроблено нормативно-технічну документацію на імуноферментну тест-систему для виявлення імуноглобулінів класу G до вірусу хвороби Тешена в сироватках крові свиней: технічні умови (ТУ У), інструкція з виготовлення і контролю та настанова по застосуванню.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины