Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Авдєєва Світлана Михайлівна. Удосконалення систем променевого опалення виробничих приміщень : Дис... канд. наук: 05.23.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Авдєєва С.М. «Удосконалення систем променевого опалення виробничих приміщень»: - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03- Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України, 2007.

Дисертація присвячена вирішенню однієї з проблем енергозбереження – удосконаленню променевих систем опалення. Технічні рішення щодо вдосконалення променевих систем з використанням панелей захищені (подані заявки на одержання патентів).

Результати експериментальних досліджень температурних режимів виробничих приміщень при опаленні світлими випромінювачами з панелями показали їх ефективність і відповідність характеристик санітарно-гігієнічним вимогам. Наводиться графічна залежність висоти розміщення випромінювачів від їх теплової потужності.

Результати чисельних досліджень показали вплив на ефективність систем опалювання геометричних розмірів і конфігурації системи «випромінювач – панель», теплотехнічних параметрів панелі, наявність теплоізоляції на стінках випромінювача. Одержана регресійна залежність для розрахунку теплової потужності випромінювачів у системі променевого опалення.

Отримано результати чисельних досліджень процесів теплопереносення в системі променевого обігріву відкритого майданчика.

Розроблена математична модель системи обігріву використана під час виконання чисельних досліджень температурного режиму залізничної платформи. Показано, що при температурі повітря 0 -10 0С можливий обігрів платформи світлими випромінювачами за умови вітрозахисту.

Розроблено рекомендації щодо проектування систем газового променевого опалення виробничих приміщень.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Моделювання процесів радіаційного опалення відкритих площадок.// Авдєєва С.М., Редько А.А. Збірник наукових праць. Спецвипуск. «Геометричне та комп’ютерне моделювання: енергозбереження, экологія, дизайн » м. Сімферополь - с. Новий свєт КНУТіД, 2005р. С.200-204

  2. Радіаційне опалення відкритих площадок.// Авдєєва С.М., Редько А.А. Сборник научных трудов ПГАСА.–том 45.–Днепропетровск: ПГАСА–2006.-С.122-124

  3. Розподіл температури й щільності променевого потоку у виробничому приміщенні з випромінюючими пальниками.// Авдеева С.М, Редько А.А. Матеріали міжнародної конференції UKR-POWER 2006 «Проблеми енергозбереження безпеки екології в промисловій комунальній енергетиці » стор.38-40. Асоціація теплоенергетичних компаній України. м. Київ-2006р.

  4. Ефективність газового радіаційного опалення відкритих майданчиків.// Авдеева С.М, Редько А.А. Матеріали міжнародної конференції UKR-POWER 2007 «Проблеми енергозбереження безпеки екології в промисловій комунальній енергетиці » стор.37-39. Асоціація теплоенергетичних компаній України. м. Київ.-2007р.

  5. Система газового панельно-променевого опалення виробничого приміщення.// Авдєєва С.М, Редько А.О., Болотських М.М. Збірник наукових праць ХДТУБА.- «Науковий вісник будівництва» - 2007. - вып.43.-С.219-222.

  6. Пристрій для променевого опалення // Заявка №а 200709494 від 21.08.07.- Авдєєва С.М, Редько А.О., Болотських М.М.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины