Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Сазонова Юлія Віталіївна. Економічна ефективність експлуатаційної розвідки родовищ залізістих кварцитів України : Дис... канд. наук: 04.00.19 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сазонова Ю.В.: Економічна ефективність експлуатаційної розвідки родовищ залізістих кварцитів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.19. - Економична геологія (геологічні науки) - Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України, Київ – 2007.

Дисертацію присвячено питанням економічної ефективності експлуатаційної розвідки залізистих кварцитів родовищ України, які служать провідною сировинною базою економіки України.

В роботі визначено геологічні фактори, що впливають на економічність розробки і розвідки родовищ. За багатовимірними ознаками природні різновиди залізистих кварцитів об’єднані в групи, що перекривають між собою. Показана економічна ефективність врахування шаруватості порід і руд при вибухових роботах і формуванні бортів кар’єрів, розроблено методику оперативної економічної оцінки залізистих кварцитів. Оцінено збитки від похибок оконтурення і витрат на розвідку. Розроблено заходи по забезпеченню точності визначення показників якості руд.

В дисертації, що є закінченою науково-дослідною роботою, вирішується задача оцінки і підвищення економічної ефективності експлуатаційної розвідки як складової частини розробки і збагачення залізистих кварцитів родовищ України. На підставі аналізу стану і розвитку залізорудної промисловості України показано, що родовища залізистих кварцитів – це важлива сировинна база економіки України. Основна проблема освоєння цих родовищ полягає в зниженні собівартості і підвищенні якості концентрату – кінцевого продукту гірничо-збагачувальних підприємств.

Вирішення цих проблем потребує надійної геологічної інформації, яку одержують в результаті експлуатаційної розвідки. Економічним питанням експлуатаційної розвідки раніше в наукових роботах не приділялось належної уваги.

Найважливіші наукові і практичні результати виконаних робіт можна поділити на такі групи.

Перша група включає аналіз геологічних факторів, які впливають на ефективність експлуатаційної розвідки залізистих кварцитів (кількість покладів, їх потужність, характер границь з некондиційними породами, внутрішня будова, розвиток складчастості, розривних порушень, тріщин). В роботі визначено вплив геологічних факторів на умови проведення видобувних робіт і проведення експлуатаційної розвідки залізистих кварцитів

Зокрема, закономірні чергування різновидів зумовлюють мінливість якості залізистих кварцитів в покладах і використовуються при вирішенні багатьох питань експлуатаційної розвідки.

Другу групу складають питання підвищення економічної ефективності видобувних і збагачувальних робіт, що потребує надійної геологічної інформації (вибухові роботи, формування постійних бортів кар’єрів, осереднення руд, селективний видобуток і збагачення). Зміст необхідної геологічної інформації, способи її отримання, забезпечення вірогідності – важливий результат роботи.

Третю групу досліджень складають питання підвищення оперативності отримання геологічної інформації за даними експлуатаційної розвідки. Оперативність зумовлена тим, що результати експлуатаційної розвідки використовуються підприємством зразу ж після розвідувальних робіт для планування і вирішення поточних питань виробництва (економічна оцінка руд, збитки від втрат і засмічення, оцінка показників якості руд). В роботі розроблені і використані способи оперативного вирішення задач експлуатаційної розвідки.

Четверта група питань полягає в визначенні методів підвищення економічної ефективності, забезпеченні вірогідності і необхідної точності результатів екплуатаційної розвідки, зокрема визначена економічна ефективність переходу від розвідки колонковими свердловинами до розвідки шарошечними свердловинами, підтверджена надійність геофізичного опробування, викладені заходи забезпечення неперервності розвідувальних розрізів, визначена необхідна кількість проб, яка забезпечує точність обчислення середніх показників якості руд, і інші.

Викладені результати досліджень слід розглядати в їх комплексі.

Методи вирішення поставлених задач розглядаються в їх комплексі. Всі задачі вирішувались на підставі положень системного аналізу, тобто на відповідному рівні, металогенна зона – рудний район – родовище – різновид кварцитів – дільниця, блок – свердловина – проба.

Значне місце займають методи геологічного аналізу. Використані сучасні методи статистичної обробки геологічної інформації. Всі застосовані методи зводились в тій чи інший мірі до визначення економічних показників.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Сазонова Ю.В. Геологічна будова і її вплив на розробку і експлуатаційну розвідку родовищ залізистих кварцитів. Геолого-мінералогічний вісник. - Кривий Ріг; Криворізький Технічний Університет – 2005 - №2 (14). – С.35-47.

  2. Сазонова Ю.В. Аналіз похибок оконтурення складчастих покладів залізистих кварцитів за даними розвідувальних свердловин. Науковий збірник “Вісник Криворізького економічного інституту” – Кривий Ріг – 2006 – №8 – С.123-126.

  3. Сазонова Ю.В. Особливості економічної оцінки залізистих кварцитів на стадії експлуатаційної розвідки. Геолого-мінералогічний вісник. – Кривий Ріг; Криворізький Технічний Університет – 2006 - №10 (16). – С. 52-59.

  4. Сазонова Ю.В. Забезпечення вірогідності і точності показників якості залізистих кварцитів за даними експлуатаційної розвідки. Науковий збірник “Вісник Криворізького економічного інституту” – Кривий Ріг – 2007 – №3 – С.129-131.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины