Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бідяк Іван Миколайович. Вплив згодовування міновіту на продуктивність, обмін речовин, якість м'яса та стан внутрішніх органів свиней : Дис... канд. наук: 06.02.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бідяк І.М. Вплив згодовування міновіту на продуктивність, обмін речовин, якість м’яса та стан внутрішніх органів свиней. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2008.

Дисертація присвячена вивченню продуктивності, якості м’яса, стану органів травної і ендокринної систем та обміну речовин молодняку свиней при згодовуванні міновіту – нової біологічно активної кормової добавки.

Встановлено, що згодовування міновіту в дозах 2-8 г на 100 кг живої маси підвищує середньодобові прирости молодняку свиней на вирощуванні та відгодівлі, збільшує забійну масу і масу туші, не має суттєвого впливу на зміну фізико-хімічних показників якості м’яса, знижує жировідкладення в тушах. Споживання міновіту поліпшує обмін речовин стимулює розвиток окремих структур шлунка, тонкого і товстого кишечнику свиней; вірогідно не впливає на каріометричні показники паренхіми печінки, підшлункової, щитоподібної залоз, а також окремих функціональних зон коркової та мозкової речовин наднирників. Визначено доцільність використання міновіту в годівлі свиней різних вікових груп в дозі 4 г на 100 кг живої маси.

 1. Використання в годівлі свиней при вирощуванні на м’ясо різних доз міновіту підвищує їх відгодівельні та забійні показники, не має негативного впливу на обмін речовин, структурні показники внутрішніх органів і дозволяє одержувати свинину доброї якості.

 2. Використання в годівлі молодняку свиней на вирощуванні міновіту в дозах 2, 4, 6 та 8 г на 100 кг живої маси збільшує середньодобові прирости на 29, 58, 61 та 63 г, або на 8,8, 17,5, 18,4 та 19,0% і зменшує витрати корму на 1кг приросту на 8,1, 14,9, 15,6 та 16,0%;

 3. При згодовуванні молодняку свиней міновіту в кількості 4 г на 100 кг живої маси одержано середньодобові прирости 628 г в контрольній та 716 г в дослідній групах, що на 88 г, або на 11,4% переважає контрольний показник; витрати кормів на 1 кг приросту при цьому зменшуються на 0,63 корм. од., або на 12,3%.

 4. Введення в раціон молодняку свиней міновіту впливає на збільшення передзабійної, забійної маси та маси туші в середньому на 8%, а також на зменшення маси внутрішнього жиру на 15,4%.

 5. Міновіт в раціоні молодняку свиней не має вірогідного впливу на фізико-хімічні показники м’язової тканини та її білковий склад, не відзначається вірогідних змін показників суми насичених та ненасичених жирних кислот, але серед насичених жирних кислот має місце збільшення кількості пальмітинової та міристинової, а серед мононенасичених – збільшення вмісту пальмітоолеїнової та зменшення олеїнової жирних кислот.

 6. Згодовування в раціонах молодняку свиней міновіту не має вірогідного впливу на зміну маси шлунка, але збільшується при цьому товщина стінки і слизової оболонки у фундальній зоні і зменшується в пілоричній; в кишечнику не відзначається вірогідних змін маси тонкого та товстого його відділів, проте впливає на зменшення показників товщини стінки та її оболонок – слизової і серозно-м’язової порожньої та клубової кишок.

 7. Додавання в раціон свиням на вирощуванні міновіту в кількості 4 г на 100 кг живої маси сприяє підвищенню перетравності сирого протеїну на 4,9%, сирого жиру на 4,8%, сирої клітковини на 7,8%, безазотистих екстрактивних речовин на 1,2%, а також збільшення кількості засвоєного азоту на 15,9%.

 8. Гематологічні показники свиней на вирощуванні, яким згодовували в складі раціону міновіт в кількості 4 г на 100 кг живої маси, відповідають показникам клінічно здорових тварин.

 9. Збагачення раціонів свиней на відгодівлі міновітом в кількості 3 та 6 г на 100 кг живої маси сприяє збільшенню середньодобових приростів на 13,3 та на 15,8%, забійної маси – на 7,6 та на 5,7%, маси туші – на 9,3 та на 9,9%, не має вірогідного впливу на зміну маси внутрішніх органів, за винятком кишечника, маса якого збільшується.

 10. Міновіт у раціоні свиней на відгодівлі не впливає на фізико-хімічні показники якості м’язової тканини, викликає тенденцію до зниження мармуровості, інтенсивності забарвлення та вмісту жиру в ній.

 11. Згодовування відгодівельному молодняку свиней міновіту зумовлює тенденцію до зменшення маси печінки та підшлункової залози, збільшує кількість ядер на 1 мм2 і їх розміри при 6 г препарату; в щитоподібній залозі не відмічається істотних змін структур, за винятком фолікулів, кількість яких на 1 мм2 збільшується при дозі міновіту 3 г на 100 кг живої маси, а також не має вірогідного впливу на зміну каріометричних показників різних функціональних зон кори та мозкової речовини наднирників.

 12. У виробничих умовах використання міновіту в раціонах молодняку свиней збільшує середньодобові прирости молодняку свиней на вирощуванні на 14,8%, на відгодівлі на 10,7% і забезпечує високу віддачу – на вкладену гривню одержується відповідно 8,4 та 4,6 грн. прибутку.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Бідяк І.М. Вплив згодовування міновіту на стан структур шлунка та кишечнику свиней / Зб. наук. пр. ВДАУ. – Вінниця, 2004. – Вип. 17. – С. 154-158.

 2. Бідяк І.М., Гуцол А.В. Продуктивність і забійні показники молодняку свиней при відгодівлі з використанням міновіту / Зб. наук. пр. ПДАТА. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Вип. 12. – С. 189-191. (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

 3. Мазуренко М.О., Болоховська В.А., Гуцол А.В., Бідяк І.М., Льотка Г.І. Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні міновіту та мінази / Зб. наук. пр. ВДАУ. – Вінниця, 2005. – Вип. 21. – С. 28-32. (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

 4. Гуцол А.В., Гуцол Н.В., Бідяк І.М. Ефективність згодовування різних доз міновіту молодняку свиней на дорощуванні / Зб. наук. пр. ВДАУ. – Вінниця, 2005. – Вип. 21. – С. 24-27. (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

 5. Бідяк І.М., Павлова Л.О. Обмін речовин в організмі свиней на вирощуванні при згодовуванні міновіту / Зб. наук. пр. ВДАУ. – Вінниця, 2007. – Вип. 32. – С. 155-158. (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

 6. Бідяк І.М. Відгодівельні та забійні показники свиней при згодовуванні міновіту // Збірник матеріалів четвертої міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи – Вінниця, 2004. – С. 201-203.

 7. Бідяк І.М., Льотка Г.І., Панько В.В. Продуктивність відгодівельних свиней при згодовуванні міновіту та мінази // Матеріали VIII (ХХІ) науково-виробничої конференції: Наукове забезпечення повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин в сучасних умовах – Дніпропетровськ, 2004. – С. 118-120. (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

 8. Бідяк І.М. Міновіт і ефективність його використання в раціонах молодняку свиней // Збірник матеріалів п’ятої міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи – Вінниця, 2005. – С. 168-173.

 9. Бідяк І.М. Показники якості м’яса свиней на відгодівлі при згодовуванні міновіту // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми сучасного тваринництва – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 7-9.

 10. Бідяк І.М. М’ясо-сальні показники свиней при згодовуванні міновіту // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Проблеми та перспективи ведення тваринництва з використанням генофонду високопродуктивних порід та типів тварин – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 4-5.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины