Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дидів Ольга Йосипівна. Обґрунтування елементів технології вирощування капусти білоголової пізньостиглих сортів і гібридів в умовах Західного Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дидів О.Й. Обґрунтування елементів технології вирощування капусти білоголової пізньостиглих сортів і гібридів в умовах Західного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво, Національний агарний університет, Київ. 2008.

Представлені результати трирічних досліджень з вивчення окремих елементів технології вирощування капусти білоголової пізньостиглих сортів і гібридів в умовах Західного Лісостепу України. Проведено господарсько-біологічну оцінку сортів і гібридів вітчизняної та зарубіжної селекції: сортотип Амагер – Амагер 611 (контроль), Ольга, Українська осінь, Ярославна, Бригадир F1; сортотип Лангендейська зимова – Лангендейкер децема (контроль), Віоланта, Княгиня, Каунт F1, Марабу F1 за врожайністю, масою головки, біохімічними показниками. За комплексом господарсько-цінних ознак виділено кращі сорти й гібриди для розсадного й безрозсадного вирощування в умовах Західного Лісостепу України.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що для умов Західного Лісостепу України виділені більш урожайні, придатні для тривалого зберігання й технологічної переробки (квашення) пізньостиглі сорти й гібриди капусти білоголової за розсадного й безрозсадного вирощування. Сівба насіння в оптимальні строки (перша декада травня) сприяє одержанню високої товарної врожайності пізньостиглого сорту Княгиня 69,1 т/га, що на 6,6 т/га вище контролю. Оптимальні дози мінеральних добрив, застосування (ОДУ) «Домінанта» й загущення рослин до 31,7 тис./га забезпечують найвищу врожайність та якість товарної продукції. Матеріали досліджень є основою методичних рекомендацій з інтенсивної технології вирощування капусти білоголової пізньостиглих сортів і гібридів для умов Західного Лісостепу України.

Основні результати досліджень пройшли виробниче випробування і рекомендовані до застосування у виробництві.

У дисертаційній роботі узагальнено результати досліджень з обґрунтування елементів технології вирощування капусти білоголової пізньостиглих сортів і гібридів в умовах Західного Лісостепу України, які забезпечили підвищення врожайності, якості, лежкості й здешевлення її виробництва. Аналіз результатів досліджень дозволив зробити наступні висновки:

1. Кращими сортами й гібридами капусти білоголової пізньостиглої з високими врожайними і товарними характеристиками для Західного Лісостепу України за розсадного способу вирощування із сортотипу Амагер слід вважати такі: Бригадир F1 (118,2 т/га), Ярославна (108,5 т/га), Ольга (96,8 т/га), Українська осінь (77,4 т/га); із сортотипу Лангендейська зимова: Марабу F1 (104,3 т/га), Каунт F1 (88,4 т/га), Віоланта (77,6 т/га), Княгиня (73,8 т/га). Оптимальним строком сівби насіння у холодний розсадник для вирощування розсади є третя декада квітня. За такого строку сівби розсада придатна до висаджування через 40-45 діб (друга декада червня). За безрозсадного способу вирощування товарна урожайність пізньостиглих сортів і гібридів капусти білоголової знижувалась на 3 – 11% порівняно з розсадним.

2. Найбільшу масу товарних головок капусти за розсадного вирощування у сортотипу Амагер сформували гібрид Бригадир F1 (3,9 кг) і сорти Ярославна (3,8 кг) та Ольга (3,5 кг); за безрозсадного способу вирощування – гібрид Бригадир F1 (3,5 кг) та сорт Ярославна (3,4 кг). У сортотипу Лангендейська зимова маса головки була найбільшою за обох способів вирощування у гібрида Марабу F1 (3,8 і 3,5 кг) та сорту Віоланта (3,5 і 3,2 кг). Показники щільності головок у пізньостиглих сортів і гібридів капусти білоголової за розсадного способу вирощування свідчать про значні сортові відмінності. Найщільніша головка була у гібридів Марабу F1 – 5 і Каунт F1 – 4,9, у сортів Княгиня і Віоланта – 4,9 бала. Щільні головки (4,0 – 4,6 бала) мали сорти Українська осінь, Ольга, Ярославна, Бригадир F1.

3. Високим вмістом сухої речовини характеризувалися вітчизняні сорти Віоланта і Княгиня (9,40 %), Ольга (9,31 %), Ярославна (9,08 %) і гібриди французької селекції Марабу F1 (9,36 %), Каунт F1 (8,97 %) та Бригадир F1 (9,08%) за розсадного способу вирощування. Сума цукрів у головках капусти білоголової сортотипу Амагер коливалася у межах 3,84 (контроль) - 4,95 % (Ярославна), а для сортотипу Лангендейська зимова – від 4,65 (Віоланта) до 5,21 % (Княгиня). Показники вмісту вітаміну С у головках пізньостиглих сортів і гібридів перевищували контроль (Амагер 611) на 4,6-15,6 мг/100г. У сортів і гібридів сортотипу Лангендейська зимова відхилення відносно контролю було в межах від +19,3 до + 31,9 мг/100г.

4. Найкращим для квашення є сорт Українська осінь. Продукція має високі смакові якості, за десятибальною шкалою органолептична оцінка цього сорту становила 9 балів.

5. Встановлено оптимальний строк сівби насіння пізньостиглого сорту Княгиня за безрозсадного способу вирощування – перша декада травня, який забезпечив формування високої врожайності 69,1 т/га з товарністю головок 98,9 %, високою їхньою щільністю (4,9 бала), середньою масою 2,18 кг.

6. Оптимальна норма мінеральних добрив N120Р120К120 на фоні 40 т/га за схемою розміщення рослин капусти білоголової пізньостиглого сорту Українська осінь (0,700,45 м - 31,7 тис. шт./га) забезпечила урожайність 118,6 т/га, що переважала контроль на 41,2 т/га. Встановлено доцільність застосування під капусту білоголову пізньостиглу нового органічного добрива універсального «Домінанта» з нормою внесення 8-10 т/га, що забезпечило приріст урожаю 27,4 і 30,8 т/га.

7. Аналіз показників економічної ефективності вирощування капусти білоголової пізньостиглої сорту Княгиня безрозсадним способом показав, що оптимальним строком сівби для умов Західного Лісостепу України є I декада травня, який забезпечив високий рівень рентабельності (106 %), коефіцієнт біоенергетичної ефективності – 1,34. За розсадного способу вирощування рівень рентабельності за умови внесення N120P120K120 на фоні 40 т/га гною склав 153 %, коефіцієнт біоенергетичної ефективності – 1,82.

8. Зберігання капусти білоголової пізньостиглої і реалізація у зимово – весняний період є економічно вигідним. Рівень рентабельності у сортів і гібридів отримано у сортотипу Лангендейська зимова – 161 % , а сортотипу Амагер - 157 % за умови виходу товарної продукції після тривалого зберігання відповідно до сортотипів: Амагер – 92,8 % (втрати товарної продукції - 7,2 %) за розсадного способу вирощування і 89,0 % (втрати товарної продукції – 11,0 %) за безрозсадного; Лангендейська зимова – 97,3 % (втрати товарної продукції – 2,7 %) за розсадного способу вирощування і 94,8% (втрати товарної продукції – 5,2 %) за безрозсадного.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Дидів О.Й., Дидів І.В. Обґрунтування елементів технології вирощування капусти білоголової пізньостиглих сортів і гібридів в умовах Західного Лісостепу України: Рекомендації. – Львів: Апріорі, 2007. – 22 с. (Аналіз літературних джерел, проведення польових досліджень, узагальнення результатів, підготовка матеріалів до друку, участь автора – 95 %).

2. Дидів О. Й. Продуктивність та лежкість пізньої білоголової капусти залежно від сорту при безрозсадному способі вирощування // Вісник Львівського державного аграрного університету: Агрономія. – Львів, 2004. –№8. – С. 218 - 222.

3. Дидів О. Й. Урожайність та якість капусти білоголової пізньостиглих сортів вітчизняної селекції в умовах Західного Лісостепу України // Вісник Львівського державного аграрного університету: Агрономія. – Львів, 2005. – №9.– С. 286 - 290.

4. Дидів О. Й. Продуктивність і лежкість капусти білоголової пізньостиглих

сортів і гібридів залежно від норм органічних добрив універсальних (ОДУ) в умовах Західного Лісостепу України // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – Біла Церква, 2007. – Вип. № 46.– С 73 - 75.

5. Дидів О. Й. Вплив способів вирощування на урожайність та якість капусти білоголової пізньостиглої в умовах Західного Лісостепу України // Вісник Львівського державного аграрного університету: Агрономія. – Львів, 2007. – № 11. – С. 374-379.

6. Жук О. Я., Дидів О. Й.Продуктивність і лежкість пізньостиглих гібридів та

сортів капусти білоголової зарубіжної селекції в умовах Західного Лісостепу України // Вісник Львівського державного аграрного університету: Агрономія.– Львів, 2006.–№10. – С. 267-270 (аналіз літературних джерел, проведення польових досліджень, узагальнення результатів, підготовка до друку, участь автора – 95 %).

7. Дидів О. Й. Екологічні аспекти вирощування пізньостиглих сортів білоголової капусти в умовах Західного Лісостепу України // Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти: Тези ІІ Міжнародної конференції. м. Львів (Україна), серпень, 18–21, 2004 р. – С.147.

8. Дидів О. Й. Вплив нових універсальних органічних добрив (Домінанта) на

продуктивність пізньої білоголової капусти // Теорія і практика розвитку АПК: Матеріали міжнародного науково - практичного форуму, 19 - 20 вересня 2006 р. – Львів, 2006. – Т.1. – С. 149 - 152.

9. Дидів О. Й. Продуктивність і лежкість капусти білоголової пізньостиглих

сортів залежно від норм органічних добрив універсальних (ОДУ) в умовах Західного Лісостепу України // Аграрна наука – виробництву: Тези доповідей V державної науково - практичної конференції. – м. Біла Церква, 23-25 листопада 2006 р. - Ч.1. – Біла Церква, 2006. – С. 22.

10.Дыдив О.И. Влияние новых универсальных органических удобрений на урожайность, качество и хранение поздней белокочанной капусты в условиях Предкарпатья Украины // Приемы повышения плодородия почв и эффективности удобрений в современных условиях: Материалы международной научно - практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки БССР, д. с.-х. наук, проф. Р.Т. Вильдфлуша / Гл. редактор А.Р. Цыганов. – Минск: ИВЦ Минфина, 2007. – С. 55 - 57.

11. Дидів О.Й. Продуктивність і якість пізньої білоголової капусти залежно від умов мінерального живлення // Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних ресурсів: Матеріали міжнародного науково-практичного форуму 19-21 вересня 2007 р. – Львів. – 2007. – С. 303-307.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины