Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Лоха В'ячеслав Анатолійович. Еволюція соціальної структури та майновий стан населення Переяслава (1648-1785 рр.) : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Лоха В.А. Еволюція соціальної структури та майновий стан населення Переяслава (1648-1785 рр.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008.

У дисертації висвітлено еволюцію соціальної структури та майновий стан населення Переяслава (1648-1785 рр.). На основі ґрунтовного аналізу широкого кола архівних і опублікованих матеріалів, а також спеціальної літератури здійснено спробу комплексного дослідження державної політики стосовно населення Переяслава, розкрито і проаналізовано її суть і вплив на еволюцію соціальної структури та майновий стан городян; з’ясовано зміну основних прав і привілеїв місцевого міщанства на фоні суспільних процесів усієї Гетьманщини; запропоновано авторську періодизацію основних етапів адміністративних реформувань тощо. Обґрунтовано концепцію взаємовідносин магістрату, сотенної та полкової канцелярії, гарнізонної канцелярії з центральними органами влади та з’ясовано причини втрати Переяславом магдебурзького права. Реконструйовано соціальну структуру та комплекс господарств, маєтностей і характер зайнятості населення, що впливало на формування майнового стану. Вивчено походження, кількісний та етнічний склад городян.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Духовенство, церкви та колегіум міста Переяслава середини XVII-XIX ст.: Монографія – К.: Міленіум, 2006. – 114 с.

 2. Викладацько-учнівський склад Переяславської семінарії 1738-1785рр. // Наукові записки з української історії. Зб. наук. статей. Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 14. – С. 195-206.

 3. Чисельність та соціально-економічна структура переяславського козацтва I половини XVIII ст. // Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей. – Переяслав-Хм., 2004. – Вип. 15. – С. 64-70.

 4. Городові козаки міста Переяслава II половини XVIII ст.: соціально-економічна структура // Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей. – Переяслав-Хм., 2005. – Вип. 17. – С. 55-67.

 5. Духовенство Переяслава II пол. XVII-XIX ст. // Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей. – Переяслав-Хм., 2006. – Вип. 18. – С. 27-34.

 6. Переяславський колегіум // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – Вип. 80-81. – С. 96-100.

 7. Переяславський козацький полковник Родіон (Райча) Думитрашко // Постаті Київщини. – К.: Міленіум, 2007. – С. 316-321.

 8. Церковна та громадська діяльність переяславських єпископів / Київщинознавство: Зб. наук. праць. – К., 2005. – С. 76-115.

 9. Козацька старшина Переяслава XVII-XVIII ст.: походження, привілеї, права. // Батуринські читання. 2007: Зб. наук. праць / За ред. О.Б. Коваленка та ін. – Ніжин: ТОВ “Аспект-Поліграф”, 2007. – С. 195-201.

 10. Урядовці магістрату Переяслава середини XVII – XVIII ст. // Постаті Київщини. – К.: Міленіум, 2007. – С. 47-64.

 11. Духівництво та церкви міста Переяслава середина XVII-XIX ст. / Київщинознавство: Зб. наук. праць. – К., 2005. – С. 42-75.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины