Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Марценюк Наталія Олександрівна. Порівняльна ефективність вирощування товарної риби в фермерських рибних господарствах за дволітнього та трилітнього циклів : Дис... канд. наук: 06.02.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Марценюк Н.О. Порівняльна ефективність вирощування товарної риби в фермерських рибних господарствах за дволітнього та трилітнього циклів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03. – рибництво. – Інститут рибного господарства УААН, Київ, 2007.

Дисертація присвячена питанням удосконалення технологій вирощування товарної риби у фермерських господарствах. Вперше досліджено та порівняно технології інтенсивного ведення рибництва за дволітнього та трилітнього циклів. Визначено пріоритети дволітнього циклу вирощування у фермерських господарствах західного регіону. В результаті проведених рибницько-біологічних та фізіолого-біохімічних досліджень було надано порівняльну оцінку ефективності вирощування товарної риби за дволітнього та трилітнього циклів на малих водоймах фермерських господарств. На основі економічних розрахунків обґрунтовано і доведено доцільність та перспективу застосування дволітнього циклу вирощування у невеликих за площею водоймах.

1. Природно-кліматичні умови західного регіону України є сприятливими для вирощування високоякісної товарної риби, як за дволітнього, так і за трилітнього циклів. Вода за хімічним складом відноситься до гідрокарбонатного класу, кальцієвої групи, відповідає рибницьким нормам і є сприятливою для розвитку природної кормової бази та росту риб.

2. Середньосезонна біомаса фітопланктону за період досліджень у ставах ФГ “Аква” знаходилась в межах 1,7-2,5 г/м3, а в ставах ФГ “Короп” - 4,9-7,2 г/м3; зоопланктону, відповідно, 7,4-8,0 г/м3 та 1,5-3,4 г/м3; зообентосу - 2,5-3,2 г/м2 та 0,9-2,8 г/м2. В цілому розвиток природної кормової бази можна оцінити як середній, в деяких випадках нижче середнього.

3. Вирощування товарної риби за дволітнім циклом передбачає зариблення однорічками коропа масою 87-150 г. Рибопродуктивність товарного коропа становила 620-1168 кг/га, середня маса досягала 798-1260 г. За трилітнього циклу зариблення ставів здійснювалося дворічками коропа, середньою масою 280-300 г; рибопродуктивність коливалась в межах 1440-1675 (ФГ “Короп”) та 775-1162 кг/га (ФГ “Аква”), середня маса товарного коропа складала, відповідно, 1950-2232 та 1120-1700 г.

4. Коропи, вирощені за дволітнього циклу, мають на 2,44% більше сухої речовини, на 3,3% більше жиру, порівняно з трилітнім, що позитивно впливає на харчосмакові властивості.

5. Встановлено, що на другому році життя індекс масонакопичення у самців і самок знаходився на однаковому рівні і становив, відповідно, 23,58 та 23,84. На третьому році життя індекс масонакопичення у самців знизився на 5,3% в порівнянні із самками, що обумовлювалося посиленим формуванням гонад самців та призвело до гальмування приросту їхньої маси.

6. Вирощування 1 т товарної риби за дволітнього циклу дає можливість отримати 3541,8 грн. прибутку, що на 1023,7-2427,9 грн. вище в порівнянні з трилітнім циклом вирощування. Рентабельність при цьому на 40,9-69,8% вища, ніж за трилітнього циклу.

7. За дволітнього циклу скорочуються терміни вирощування товарної риби на один рік, в зв’язку з чим витрати зменшуються на 40,8-61,8%.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины