Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Чекмарьова Любов Олександрівна. Веб-сайт обласної державної адміністрації України як документально-інформаційна система: засади функціонування, структура, зміст : Дис... канд. наук: 07.00.10 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Чекмарьова Любов Олександрівна. Веб-сайт обласної державної адміністрації України як документально-інформаційна система: засади функціонування, структура, зміст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2008.

Досліджено нормативно-правові засади формування, структуру, функції веб-сайтів обласних державних адміністрацій як документально-інформаційних систем, спрямованих на вдосконалення якості та результативності діяльності цих органів, інформаційну відкритість, розвиток демократичних засад суспільства.

З’ясовано зміст інформаційних ресурсів різних ОДА, документальну складову, структуру веб-сайтів, засоби забезпечення громадян, органів державної влади та інших організацій і установ достовірною інформацією щодо виконання функцій, покладених на ОДА, правовими аналітичними матеріалами, надання послуг та залучення громадян до участі в державному управлінні, охорони їх конституційних прав тощо – через систему веб-ресурсів ОДА. Встановлено розвиток ініціативи ОДА у формуванні масивів історико-культурної інформації з метою соціокультурного впливу на духовний, освітній, науковий та культурний розвиток суспільства.

Подано характеристику веб-сайта як цілісної документально-інформаційної системи, виділено як її загальні функції (інформаційно-кумулятивна, соціально-комунікаційна, загальнокультурна), так і спеціальні (управлінська, правова, джерелознавча). Практична цінність дисертації полягає в тому, що уточнено деякі аспекти розвитку змісту документальних та інших інформаційних ресурсів сайтів ОДА, що може бути використано під час формування оптимальної моделі цих сайтів.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины