Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Безуглий Михайло Олександрович. Метод та система адаптивної лазерної терапії. : Дис... канд. наук: 05.11.17 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Безуглий М.О. Метод та система адаптивної лазерної терапії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи. - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, 2008 р.

Дисертація розглядає питання розробки методів та засобів лазерної терапії із застосуванням біологічного зворотного зв’язку за двома групами параметрів. У роботі виконано медико-експериментальне дослідження впливу лазерного випромінювання на зміну інформативних показників власних та оптичних характеристик біологічної тканини та доведено доцільність використання як сигналів зворотного зв’язку напруженості електромагнітного поля та коефіцієнтів (повного та часткових) дифузного відбиття біологічної тканини. На основі досліджень параметрів електромагнітного випромінювання біологічної тканини в різних діапазонах запропоновано нові принципи побудови чутників власних та оптичних полів, а також системи адаптивної лазерної терапії. Cтворено алгоритм функціонування електромагнітної волоконно-оптичної системи адаптивної лазерної терапії, її периферійних модулів, що передбачає механізм настройки параметрів дози лазерного випромінювання в залежності від функціонального стану пацієнта в даний проміжок часу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Безуглий М.О., Клочко Т.Р., Тимчик Г.С., Скицюк В.І. Моделювання автоматизованої системи реєстрації та моніторингу біотехнічних об’єктів//Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2003. – Т.1. №4/2003 (21). – С. 116-121.

Здобувачу належить розробка схемотехнічної моделі автоматизованої системи реєстрації та моніторингу біотехнічних об’єктів.

 1. Безуглий М.О., Клочко Т.Р., Тимчик Г.С. Розробка класифікатора засобів моніторингу біотехнічних об’єктів // Вісник НТУУ “КПІ” серія приладобудування. – 2003. – №26. – С.131-138.

Здобувачу належить систематизація та створення класифікації засобів моніторингу біотехнічних об’єктів.

 1. Безуглий М.О., Клочко Т.Р., Тимчик Г.С. Метод комплексної діагностики плинного стану біотехнічних об’єктів (Частина 1) // Вісник НТУУ “КПІ” серія приладобудування. – 2004. – №28. – С.145-150.

Здобувачу належить розробка методу комплексної діагностики плинного стану біотехнічних об’єктів.

 1. Безуглий М.О., Клочко Т.Р., Тимчик Г.С., Метод комплексної діагностики плинного стану біотехнічних об’єктів (Частина 2) // Вісник НТУУ “КПІ” серія приладобудування. – 2004. – №29. – С.150-157.

Здобувачу належить розробка методу комплексної діагностики плинного стану біотехнічних об’єктів.

 1. Безуглый М.А., Клочко Т.Р., Тымчик Г.С. Исследование системы параметров мониторинга биотехнических объектов // Вісник Черкаського ДТУ. – 2005. – №3. – С.88-91.

Здобувачу належать теоретичні та експериментальні дослідження системи спостереження за станом біотехнічних об’єктів.

 1. Пат. 58107 України, МКІ7 А61В5/00. Спосіб та обладнання комплексної діагностики та лікування. Безуглий М.О., Клочко Т.Р., Скицюк В.І., Тимчик Г.С. - №2002107876, Заявл. 03.10.2002. Опубл. 15.07.2003, Бюл. №7.

Здобувачу належить розробка функціональної схеми та принципу функціонування системи комплексної діагностики та лікування.

 1. Пат. 61635 України, МКІ7 G01N21/47. Дозиметр оптичного випромінювання. Безуглий М.О., Клочко Т.Р., Тимчик Г.С., Циганков А.Т. - №203032423, Заявл. 20.0302003. Опубл. 17.11.2003, Бюл. №11.

Здобувачу належить розробка дозиметра оптичного випромінювання та теоретичних засад його функціонування.

 1. Пат. 66202 України, МКІ7 А61B 5/00. Обладнання комплексної діагностики та лікування. Безуглий М.А., Клочко Т.Р., Тимчик Г.С., Скицюк В.І. - №2003087668, Заявл. 13.08.2003. Опубл. 15.04.2004, Бюл. №4.

Здобувачу належить розробка схемотехнічної моделі автоматизованої системи реєстрації та моніторингу біотехнічних об’єктів.

 1. Пат. 6597 України, МКІ7 А61B 5/00. Обладнання комплексної діагностики та лікування. Безуглий М.О., Клочко Т.Р., Тимчик Г.С., Скицюк В.І. - №20041008308, Заявл. 13.10.2004. Опубл. 16.05.2005, Бюл. №5.

Здобувачу належить розробка схемотехнічної моделі автоматизованої системи реєстрації та моніторингу біотехнічних об’єктів.

 1. Пат. 10194 України, МКІ7 А61B 5/00. Спосіб неінвазивної комплексної діагностики. Клочко Т.Р., Безугла Н.В., Безуглий М.О., Тимчик Г.С. - №u200501981, Заявл. 03.03.2005. Опубл. 15.11.2005, Бюл. №11.

Здобувачу належить розробка способу неінвазивного аналізу біологічних тканин.

 1. Безуглий М.О., Клочко Т.Р., Тимчик Г.С. Оптичний метод та пристрій інформодіагностики стану біотехнічного об’єкту // Інформаційна та негентропійна терапії. – 2003. – №1. – С. 12-13.

Здобувачу належить розробка схемотехнічної моделі автоматизованої системи реєстрації та моніторингу біотехнічних об’єктів.

 1. Безуглый М.А. Системы мониторинга биологических объектов // V міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина та космос» 16-18 квітня 2003 р. – Дніпропетровськ; Дніпропетровськ; НЦАОМУ, 2003. – С.188

 2. Безуглий М.О., Клочко Т.Р., Тимчик Г.С., Циганков А.Т. Дозиметр оптичного випромінювання // Науково-технічна конференція «Приладобудування 2003: підсумки і перспективи» 2003 р. – Київ; К.; Політехніка, 2003. - С.142.

Здобувачу належить розробка дозиметра оптичного випромінювання та теоретичних засад його функціонування.

 1. Безуглий М.О., Клочко Т.Р., Тимчик Г.С., Засоби моніторингу біологічних об’єктів // Науково-технічна конференція «Приладобудування 2003: підсумки і перспективи» 2003 р. – Київ; К.; Політехніка, 2003. - С.144.

Здобувачу належить систематизація та створення класифікації засобів моніторингу біотехнічних об’єктів.

 1. Безуглий М.О. Математичне моделювання функціонування системи моніторингу біологічного об’єкту VІ міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина та космос» 14-16 квітня 2004 р. – Дніпропетровськ; Дніпропетровськ; НЦАОМУ, 2004. – С.122.

 2. Безуглий М.О., Клочко Т.Р., Тимчик Г.С., Дослідження ефектів розсіювання автоматизованим комплексом моніторингу біотехнічних об’єктів // Науково-технічна конференція «Приладобудування: підсумки і перспективи» 2004 р. – Київ; К.; Політехніка, 2004. - С.144.

Здобувачу належить розробка математичної моделі світлорозсіяння лазерного випромінювання в біологічних тканинах.

 1. Безуглий М.О., Клочко Т.Р., Тимчик Г.С. Особливості функціонування системи моніторингу стану біотехнічного об’єкту за системним підходом//Науково-технічна конференція «Приладобудування: підсумки і перспективи» 2005 р. – Київ; К.; Політехніка, 2005. - С.217-219.

Здобувачу належать теоретичні та експериментальні дослідження системи спостереження за станом біотехнічних об’єктів.

 1. Безуглий М.О., Клочко Т.Р., Шиша Т.О. Пристрій сканування для системи діагностики // Науково-технічна конференція «Приладобудування: підсумки і перспективи» 2005 р. – Київ; К.; Політехніка, 2005. - С.220-221.

Здобувачу належить розробка алгоритму функціонування модулів системи діагностики.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины