Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Воронько Віталій Володимирович. Розробка технологічного процесу та інструменту швидкісного дорнування отворів авіаційних конструкцій із алюмінієвих сплавів : Дис... канд. наук: 05.07.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Воронько В.В. Розробка технологічного процесу та інструменту швидкісного дорнування отворів авіаційних конструкцій із алюмінієвих сплавів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, 2008.

Дисертація присвячена питанням підвищення якості дорнованих отворів авіаційних конструкцій із алюмінієвих сплавів шляхом вибору раціональних параметрів технологічного процесу та інструменту швидкісного дорнування на основі числового моделювання і натурного експерименту.

Містить числове моделювання МСЕ технологічного процесу швидкісного дорнування отворів, результати якого дозволяють визначити геометричні параметри отворів і пакетів, а також НДС у зоні отворів.

Розроблено схему і конструкцію вдосконаленого пневмоімпульсного пристрою дорнування, що задовольняє вимоги авіаційного виробництва.

Результати досліджень передані для використовування на ХДАВП, у ВАТ «УкрНДІАТ», а також у навчальному процесі в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

Відповідно до поставленої в дисертації мети одержано такі наукові та практичні результати.

1. Запропоновано і науково обґрунтовано технологію швидкісного дорнування отворів авіаційних конструкцій пневмоімпульсними пристроями, що дозволяє підвищити продуктивність процесу дорнування і здійснювати його в умовах одностороннього підходу.

2. Розроблено СЕ модель на основі запропонованого експериментально-розрахункового методу, що дозволяє із заданою точністю визначити раціональні параметри технологічного процесу швидкісного дорнування.

3. Визначено раціональні параметри технологічного процесу швидкісного дорнування отворів, що забезпечують необхідну якість отворів і ресурс конструкції:

початкова швидкість інструмента (дорна) =20 м/с (початкова енергія дорнування =100 Дж);

при дорнуванні отворів під болтові з'єднання необхідно використовувати дорни з кутами і ;

при дорнуванні отворів для перетікання палива необхідно використовувати дорни з кутами і .

4. Розроблено оригінальні схему і конструкцію ручного пневмоімпульсного пристрою дорнування отворів, що задовольняє вимоги виробництва і забезпечує раціональні параметри технологічного процесу швидкісного дорнування.

5. Визначено порівняльну економічну ефективність упровадження швидкісного дорнування отворів з використанням ручних пневмоімпульсних пристроїв порівняно з магнітно-імпульсним пристроєм дорнуваня типу МІУ-П1 становить 23%, а порівняно з МБЗ – 30,6%.

6. Результати досліджень передано для використовування на ХДАВП, у ВАТ «УкрНДІАТ», у навчальному процесі в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Воробьев Ю.А., Чистяк В.Г., Воронько В.В. Особенности технологического процесса и инструмента импульсного дорнования отверстий // Авиационно-космическая техника и технология: Науч.-техн. журнал. – Х: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2004. – Вып. 5 (13). – С. 37-41.

2. Кривцов В.С., Воробьев Ю.А., Воронько В.В. Перспективные устройства для реализации процесса дорнования отверстий // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением: Науч.-техн. и производственный журнал. – М: МГТУ "Станкин", 2004. – Вып. 12. – С. 18-30.

3. Сафронов Я.В., Воробьев Ю.А., Воронько В.В. Определение экономической эффективности внедрения разработки пневмоимпульсного устройства дорнования // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – Х: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2007. – Вып. 34 – С.71-79.

4. Воробьев Ю.А., Воронько В.В., Степаненко В.Н. Сравнительный анализ способов дорнования отверстий // Системи обробки інформації. – Харк ун-т Повітряних Сил, 2007. – Вып. 5 (63). – С. 35-38.

[1, 2] – автору належать аналіз конструкцій сучасних пристроїв дорнування отворів і визначення шляхів їх вдосконалення;

[3] – автору належать вибір критеріїв порівняльної експертної оцінки, визначення їх пріоритетів;

[4] – автору належать проведення експериментальних досліджень, обробка і аналіз їх результатів, вироблення технологічних рекомендацій щодо швидкісного дорнування отворів.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины