Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Швалюк Тетяна Миколаївна. Управління процесом символьних перетворень при розв'язанні задач комп'ютерної алгебри : Дис... канд. наук: 01.05.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Швалюк Т.М. Управління процесом символьних перетворень при розв'язанні задач комп'ютерної алгебри. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Київ, 2007.

Дисертаційна робота присвячена засобам автоматичного управління обчислювальним процесом та засобам перетворення в системах комп'ютерної алгебри. Докладно розглядаються властивості й реалізація новітньої системи сімейства АНАЛІТИК (АНАЛІТИК-2000).

Поняття ефективності СКА в основному залежить від продуктивності праці користувача, забезпеченої високим рівнем інтелекту системи. Інтелект системи визначається засобами управління на основі розвиненого апарата розпізнавання функціональних і структурних властивостей об'єктів комп'ютерної алгебри. Модифікації функцій і операцій задаються спеціальними режимними засобами, дія яких розповсюджується на задані частини програми, на відміну від зарубіжних СКА, у яких модифікації визначаються типами даних.

Тенденція зростання складності математичного моделювання наукових і прикладних задач приводить до підвищення ролі автоматичного режиму щодо інтерактивного.

Вирішена задача по створенню й реалізації мови КА з розвиненими засобами чисельно-аналітичних перетворень, розпізнавання та управління - АНАЛІТИК-2000, що забезпечує підвищення продуктивності праці користувача. Мова орієнтована на автоматичне рішення складних і громіздких наукових та прикладних задач аналітичними й чисельно-аналітичними методами. Мова включає ефективний апарат налагодження програм та інтерактивного рішення задач.

З таблиць 1, 2 видно, що швидкодія символьних перетворень приблизно у 3–5 разів вища у порівнянні з зарубіжними СКА. Швидкодія числових перетворень зросла у 7000–33000 разів у залежності від розрядності чисел. За усередненими даними користувачів час написання та налагодження програм скоротився у 3–6 разів.

При виконанні дисертаційної роботи були отримані такі результати:

 1. Розроблено й реалізовано систему управління процесом аналітичних обчислень з урахуванням режимів і модифікацій.

 2. Запропоновано розвинену та відкриту для користувача систему іменування об'єктів і процедур мови.

 3. На основі проведених досліджень виділено множину базисних перетворювачів та розпізнавачів функціональних і структурних властивостей об'єктів КА. Реалізовані ефективні за швидкодією відповідні алгоритми.

 4. Введені нові типи даних для СКА - багаторівнева ієрархічна структура, спискова багаторівнева ієрархічна структура.

 5. Введено узагальнення поняття «вираз» КА за рахунок включення в сигнатуру мови таких операцій як векторна кома «,», текстова лапка «'» і операції підставити «[», що надало статус операнда компонентам вектора і окремим символам текста. При цьому за рахунок операції підстановки значень змінних статус узагальненго виразу отримала багаторівнева ієрархічна структура.

 6. Реалізована ефективна за продуктивністю праці система дій з раціональними числами й числами довільної довжини, що розширює область застосування числових методів і збільшує точність отриманих результатів.

 7. Отримані результати апробовані на рішенні актуальних задач чисельно-аналітичними методами.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Клименко В.П., Ляхов А.Л., Швалюк Т.Н. Аналитическое моделирование решения некоторого класса краевых задач // Радиоэлектроника. Информатика. Управление. – 2000. – № 2. – С. 82-87.

 2. АНАЛИТИК–2000 – язык компьютерной алгебры (Ориентированный на задачи, требующие высокого уровня искусственного интеллекта) / В.П. Клименко, Ю.С. Фишман, А.Л. Ляхов, С.В. Кондрашов, Т.Н. Швалюк // Четвертый сибирский конгресс по прикладной и индустриальной математике (ИНПРИМ–2000): Тезисы докладов. – Новосибирск – 2000. – Ч. IV.– С. 107–108.

 3. Ляхов А.Л., Кондрашов С.В., Швалюк Т.Н. ОКА – система интенсификации процесса обучения методами компьютерной алгебры // Труды Второй международной научно–практической конференции ІОН–2000. – Винница. – 2000. – С. 111–222.

 4. АНАЛИТИК–2000 / А.А. Морозов, В.П. Клименко, Ю.С. Фишман, А.Л. Ляхов, С.В. Кондрашов, Т.Н. Швалюк // Математичні машини і системи. – 2001. – № 1, 2. – С. 66–99.

 5. Швалюк Т.Н. Библиотека функций числового подмножества системы компьютерной алгебры АНАЛИТИК–2000 // Радиоэлектроника. Информатика. Управление. – 2001. – № 2. – С. 117–121.

 6. Основные особенности реализации системы компьютерной алгебры (АНАЛИТИК–2000) / В.П. Клименко, Ю.С. Фишман, С.В. Кондрашов, Т.Н. Швалюк // Математичні машини і системи. – 2002. – № 1. – С. 14–28.

 7. Клименко В.П., Фишман Ю.С., Швалюк Т.Н. Аппарат применения формул в системе компьютерной алгебры // Математичні машини і системи. – 2002. – № 2. – С. 168–175.

 8. Клименко В.П., Фишман Ю.С., Швалюк Т.Н. Особенности структуры данных и их преобразования в системе компьютерной алгебры АНАЛИТИК // Математичні машини і системи. – 2004. – № 2 . – С. 42–48.

 9. Об оценке эффективности применения линейных списков при реализации систем компьютерной алгебры / В.П. Клименко, Ю.С. Фишман, С.В. Кондрашов, Д.А. Шатковский, Т.Н. Швалюк // Математичні машини і системи. – 2005. – № 4. – С. 55–61.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины