Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кавєра Олексій Леонідович. Обґрунтування параметрів способу безпечної експлуатації електрообладнання : Дис... канд. наук: 05.26.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кавєра О.Л. Обґрунтування параметрів способу безпечної експлуатації електрообладнання – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – Охорона праці. ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Донецьк, 2007.

Дисертація присвячена рішенню актуальної науково-технічної задачі забезпечення безпечної експлуатації електроустаткування, шляхом розробки способу, що базується на фізичній властивості електричного поля придушувати загоряння електричної ізоляції в початковій стадії їх розвитку. Розкрито механізм придушення загорянь ізоляції електроустаткування в змінному електричному полі, що полягає в зриві полум'я спрямованим аеродинамічним потоком, що утворюється за рахунок різниці потенціалів двох електродів, і спрямований від незаземленого електрода до заземленого. Установлено, що при відносно малих (до 10–15 кВ) потенціалах, процес горіння підсилюється. При більше високих потенціалах (35–50 кВ) домінує механізм росту тепловтрат із фронту полум'я, у результаті чого полум'я гасне. Експериментально встановлено, що величина напруги гасіння істотно залежить від відстані між полум'ям і кожним із двох електродів і пропорційна квадрату цієї відстані. Розроблено лабораторний стенд і схему промислової установки, які забезпечують створення заданих параметрів й ефективне придушення загорянь ізоляції електроустаткування. Встановлено математичну залежність, що дозволяє визначити вплив параметрів експериментальної установки, що впливає на полум'я при аварійних режимах роботи електроустаткування, що враховує величину напруги гасіння, відстань між електродами й осередком загоряння, а також форму електродів і фізичні параметри повітря.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины