Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Чобіт Максим Роландович. Пероксидна модифікація целюлози для одержання багатокомпонентних полімерних систем : Дис... канд. наук: 02.00.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Чобіт М. Р. Пероксидна модифікація целюлози для одержання багатокомпонентних полімерних систем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. Національний університет „Львівська політехніка”, Львів, 2007.

Дисертаційна робота присвячена пероксидній модифікації целюлозовмісних матеріалів шляхом каталітичного ацилування гетерофункціональним олігопероксидом 5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-ін-ко-малеїновий ангідрид для одержання багатокомпонентних полімерних систем. Підтверджена хімічна взаємодія гідроксильних груп целюлози з ангідридними групами гетерофункціонального олігопероксиду і утворення ковалентного зв’язку між реагентами. Визначено особливості кінетики каталітичного ацилування целюлозовмісних матеріалів олігопероксидом. Вивчений термічний розклад дитретинних пероксидних фрагментів олігопероксиду іммобілізованого на поверхні целюлози. Запропоновано кінетичне рівняння процесу ацилування та встановлено, що воно достатньо добре описує виявлені експериментальні закономірності пероксидації поверхні целюлози. Розраховані кінетичні характеристики реакції термічного розкладу пероксидних груп фрагментів ВЕП олігопероксиду іммобілізованого на поверхні целюлози. Одержані дані використані при проведенні різноманітних радикальних процесів: полімеризаціїї, прищеплення. Сформовані полімеризаційнонаповнені композити на основі пероксидованих целюлозовмісних наповнювачів. Пероксидовані целюлозовмісні матеріали можуть бути використані, як реакційно здатні наповнювачі різноманітних полімерних матриць, наприклад, поліолефінів. При формуванні полімерних композитів вони утворюють хімічні зв’язки з полімером матриці і одночасно виконують функцію «подрібнення» макроланцюгів, покращують експлуатаційні та технологічні властивості (показник текучості розплаву, коефіцієнт тертя).

  1. Вперше встановлено, що при каталітичному ацилуванні целюлози гетерофункціональним олігопероксидом 5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-ін-ко-малеїновий ангідрид макромолекули олігопероксиду ковалентно іммобілізуються на поверхні целюлозовмісних дисперсних та армуючих наповнювачів з утворенням пероксидованої поверхні.

  2. Термічний розклад дитретинних пероксидних фрагментів у складі пероксидного олігомеру іммобілізованого на поверхні целюлози відбувається в результаті гомолізу пероксидного зв’язку та фрагментації радикалів з утворенням 2-пропанону та 2-метил-2-пропанолу. Запропоновано схему термічного розкладу пероксидних фрагментів у складі пероксидованої целюлози.

  3. Запропоновано кінетичне рівняння, яке включає процеси ацилування целюлози ангідридними групами гетерофункціонального олігопероксиду, а також розкладу пероксидних груп при іммобілізації олігопероксиду на поверхні целюлози. Встановлено, що воно достатньо добре описує виявлені експериментальні закономірності пероксидації поверхні целюлози.

  4. Розраховані кінетичні характеристики реакції термічного розкладу пероксидних груп фрагментів ВЕП олігопероксиду, іммобілізованого на поверхні целюлози. Встановлено, що прищеплення пероксидних фрагментів зменшує енергію активації термічного розкладу пероксидних груп .

  5. Встановлена можливість формування полімеризаційно-наповнених композитів полістиролу, поліакрилонітрилу на основі пероксидованих целюлозовмісних наповнювачів.

6. Пероксидовані целюлозовмісні матеріали можуть бути використані в якості реакційноздатних наповнювачів полімерних матриць, наприклад, поліолефінів. При формуванні полімерних композитів вони утворюють хімічні зв’язки з полімером матриці і одночасно виконують функцію «подрібнення» макроланцюгів, покращують експлуатаційні та технологічні властивості (показник текучості розплаву, коефіцієнт тертя).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины