Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Алфьоров Микола Анатолійович. Міграційні процеси і їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу в 1939-1959 pp : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Алфьоров М.А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу в 1939-1959 рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2007.

Дисертацію присвячено дослідженню міграційних процесів та їх впливу на соціально-економічний розвиток Донбасу в 1939-1959 рр. В дослідженні показано формування основних засад міграційної політики та її реалізація в Донбасі, вплив на соціально-економічний розвиток і стан населення напередодні Великої Вітчизняної війни. Виявлено особливості міграційних процесів в Донбасі під час Великої Вітчизняної війни, наслідки воєнної депопуляції населення для демографічного та соціально-економічного розвитку регіону, встановлено взаємозв’язок і взаємовплив зовнішніх міграцій та соціально-економічного розвитку регіону, розкрито методи здійснення міграційної політики в Донбасі. На основі аналізу архівних матеріалів простежується динаміка прибуття населення до регіону та вибуття з нього, визначені чинники плинності робітничих кадрів і роль зовнішніх міграцій у формуванні трудових ресурсів. Дисертант досліджує еволюцію державної міграційної політики та її наслідки для соціально-економічного розвитку Донбасу в 1950-ті роки.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Міграційні та демографічні процеси у Донецькій області 1943-1951 рр. // Схід. – 2004. – №1(59). – С. 26-29.

2. Міграційні та демографічні процеси у Луганській області 1943-1951 рр. // Схід. – 2004. – №2(60). – С. 12-16.

3. Депортації українського населення у Донбас 1944-1949 рр. // Схід. – 2004. – №3(61). – С. 61-65.

4. Порівняльний аналіз міграційних та демографічних процесів у Ворошиловградській і Сталінській областях (1943-1951 рр.) // Схід. – 2004. – №4(62). – С. 55-59.

5. Наслідки другого розміну районів між Польщею та УРСР в 1951 р. для Сталінської області // Схід. – 2004. – №5(63). – С. 60-63.

6. Початок відновлення народонаселення Донбасу у 1943-1945 рр. // Історичні записки: Зб. наук. праць. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – №6. – С. 3-11.

7. Еволюція державної міграційно-демографічної політики в Донбасі у 1950-ті роки // Історичні записки: Зб. наук. праць. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – №7. – С. 3-13.

8. Соціалістичне змагання й зовнішні міграції населення в Донбас у 1943 – на початку 1950-х рр.: взаємозв’язок і взаємовплив // Вісник Луганського педагогічного університету ім. Т. Шевченка. – 2005. – №8(88). – С. 5-12.

9. Порівняльний аналіз міграційних та демографічних процесів у Ворошиловградскій (Луганській) і Сталінській областях 1952-1959 рр. // Схід. – 2005. – №1(67). – С. 52-55.

10. Особливості організації зовнішніх міграцій населення в Донбасі у 1946-1948 рр. // Історичні записки: Зб. наук. праць. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – №9. – С. 3-10.

11. До питання керівництва зовнішніми міграціями в Донбас 1947-1948 рр. // Збірник наукових праць, серія історія і географія. – Харків: Майдан, 2006. – С. 158-162.

12. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбас у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943-1951 рр. // Схід. – 2005. – №4(70). – С. 57-61.

13. Вплив голоду 1946-1947 рр. на міграційно-демографічні процеси у Донбасі // Схід. – 2005. – №5(71). – С. 53-56.

14. Основні риси державної міграційно-демографічної політики в Донбасі в 1943-1951 рр. // Схід. – 2005. – №6(72). – С. 79-82.

15. Соціально-економічний розвиток Донбасу і його вплив на зовнішні міграції до регіону в 1950-і роки // Нові сторінки історії Донбасу: Зб. статей. – Кн. 12. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 179-187.

16. Стан населення Донбасу в 1939-1943 рр. // Вісник Східноукраїнського національго університету ім. В. Даля. – 2006. – №9(103). – Ч. 2. – С. 18-24.

17. Зміни у складі населення Донбасу в 1926-1939 рр. // Схід. – 2006. – №6(78). – С. 96-99. (співавтор Р. Морозов).

18. Демографічний та економічний розвиток Донбасу в 1950-ті роки // Нові сторінки історії Донбасу: Зб. статей. – Кн. 13/14. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – С. 251-260.

19. Заходи щодо залюднення Донбасу в умовах воєнної депопуляції населення 1943-1945 рр. / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – С. 30-35.

20. Методи організації зовнішніх міграцій населення в Донбас у 1943-1951 рр. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – Т. 8. – С. 146-154.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины