Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Іванцов Анатолій Валентинович. Визначення мас великих астероїдів на основі наземних позиційних спостережень : Дис... канд. наук: 01.03.01 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Іванцов А.В. Визначення мас великих астероїдів на основі наземних позиційних спостережень. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.01 – Астрометрія і небесна механіка. – Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена проблемі визначення мас великих астероїдів динамічним методом. Отримано новий каталог 622 положень у системі ICRS 24 астероїдів до 13 зоряної величини з обробки ПЗЗ-спостережень в Миколаєві у період 2000–2005 рр. Зовнішня середньоквадратична похибка одного положення складає 0.25 за обома координатами. За ПЗЗ-спостереженнями на російсько-турецькому телескопі РТТ-150 у період 2004–2005 рр. отриманий новий каталог 2563 положень у системі ICRS 39 астероїдів до 16 зоряної величини із зовнішньою похибкою одного положення 0.07 за обома координатами.

Розроблена динамічна модель руху астероїдів на основі теорії руху великих тіл Сонячної системи DE405, має при порівнянні із системою HORIZONS средньоквадратичну похибку 35 км у положенні астероїда головного поясу за інтервал інтегрування в 50 років, що еквівалентно похибці 0.03" у сферичній координаті астероїда, що знаходиться в протистоянні із Землею.

Нові значення мас 21 астероїда отримані динамічним методом: для астероїдів Bellona (28), Ate (111) оцінки мас динамічним методом отримані вперше, а для астероїда De Sitter (1686) це взагалі перша оцінка маси.

За двовікову історію спостережень астероїдів питанням визначення їхніх мас стало можливо займатися лише в останні 40 років, завдяки збільшенню точності позиційних спостережень, появі можливості математичного моделювання динамічних систем, що складаються з великого числа взаємодіючих тіл. Проте, ця галузь досліджень усе ще перебуває в зародковому стані: з відносною похибкою менш 10% можна вважати відомими лише маси трьох найбільших астероїдів: Ceres (1), Pallas (2), Vesta (4). Водночас, урахування збурень астероїдів необхідне для створення теорій руху тіл Сонячної системи й космічних апаратів. Визначення мас астероїдів стає особливо актуальним в зв'язку з дослідженнями їх різноманітних фізичних властивостей, зокрема, пористої будови (на Землі найвища пористість у породи, що перебуває у зв'язаному стані, 30%, у той час як зараз знайдені астероїди з пористістю 50% і вище). Пояснення цих фактів є однією із складових в вирішенні проблем еволюції всіх тіл Сонячної системи. Одержання незміщених оцінок мас астероїдів можливо зараз лише динамічним методом, що використовує позиційні спостереження тіл малої маси (космічний апарат, супутник астероїда, інший астероїд).

У дисертації отримані наступні нові наукові результати:

Розроблено динамічну модель руху астероїдів на основі сучасної теорії руху великих тіл Сонячної системи DE405, що має при порівнянні із системою HORIZONS Лабораторії реактивного руху (США) середньоквадратичну похибку 35 км у положенні астероїда головного поясу за інтервал інтегрування в 50 років, що еквівалентно похибці 0.03" у сферичній координаті астероїда, що знаходиться в протистоянні із Землею. Подібні високоточні динамічні моделі руху тіл Сонячної системи є лише в тих астрономічних установах світу, що проводять прикладні небесно-механічні обчислення (Лабораторія реактивного руху (США), Інститут прикладної астрономії (Росія), Інститут небесної механіки й обчислення ефемерид (Франція), університет м. Пізи (Італія)). Розроблене здобувачем програмне забезпечення дозволяє вирішувати задачі поліпшення елементів орбіт астероїдів, визначати разом з елементами орбіт збурених астероїдів маси астероїдів, що збурюють, а також проводити аналіз позиційних спостережень астероїдів.

Визначено нові значення мас 21 астероїда динамічним методом на основі наземних позиційних спостережень; для астероїдів Bellona (28), Ate (111) оцінки мас динамічним методом отримані вперше, а для астероїда De Sitter (1686) це взагалі перша оцінка маси. Для 12 астероїдів відносна похибка визначення мас менше 50%. Визначені автором значення мас астероїдів можуть бути використані в побудові динамічних теорій руху великих планет і, таким чином, сприяти підвищенню точності теорій руху тіл Сонячної системи. Отримані значення мас є корисними для вивчення густини астероїдів різних таксономічних класів і прояснення природи й походження конкретних астероїдів.

Отримано новий каталог 622 положень у системі ICRS 24 астероїдів до 13 зоряної величини з обробки ПЗЗ-спостережень на мультиканальному телескопі НДІ МАО в період 2000–2005 рр. із середньою зовнішньою похибкою одного положення 0.25 за обома координатами; даний каталог отримав високу оцінку Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу: частина спостережень за цей період (код Миколаївської обсерваторії 089) містить букву “h”, присвоєну всього 6 обсерваторіям світу, спостереження яких вирізняються високою точністю положень (). Ці положення використовуються Центром малих планет МАС і іншими астрономічними установами світу (Лабораторія реактивного руху (США), Інститут прикладної астрономії (Росія), Інститут небесної механіки й обчислення ефемерид (Франція), Лоуельська обсерваторія (США), університет м. Пізи (Італія)) для поліпшення орбіт згаданих астероїдів, а також є корисними для пошуку малих систематичних ефектів як у русі цих тіл, так і в астрономічних спостереженнях.

Отримано новий каталог 2563 положень у системі ICRS 39 астероїдів до 16 зоряної величини з обробки ПЗЗ-спостережень на російсько-турецькому телескопі РТТ-150 Національної обсерваторії ТУБІТАК (Туреччина) у період 2004–2005 рр. із середньою зовнішньою похибкою одного положення 0.07 за обома координатами; каталог використовується в спільних з Казанським державним університетом (Росія) і Національною обсерваторією ТУБІТАК (Туреччина) дослідженнях для поліпшення орбіт згаданих астероїдів, пошуку малих систематичних ефектів у русі цих тіл. Даний каталог положень астероїдів через його високу точність може бути використаний для наземної підтримки спостережень астероїдів майбутньої європейської космічної місії GAIA (2011 р.).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины