Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кузнєцов Руслан Михайлович. Покращання показників стійкості триланкових автопоїздів у граничних режимах руху : Дис... канд. наук: 05.22.02 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кузнєцов Р.М. Покращання показників стійкості триланкових автопоїздів у граничних режимах руху. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 — Автомобілі та трактори. — Національний транспортний університет, Київ, 2007.

Дисертація присвячена поліпшенню показників стійкості триланкових автопоїздів у граничних режимах руху шляхом вибору обґрунтованих значень масових та компонувальних параметрів тягача і причіпних ланок.

Розроблена багатомасова просторова математична модель керованого руху автопоїзда, що дозволяє розраховувати оціночні показники стійкості у граничних режимах руху триланкових сідельно-причіпних автопоїздів перспективних схем як на стадії проектування, так і при оцінці існуючих зразків. Виконано інтегрування рівнянь руху автопоїзда в поздовжньо-поперечній площині і проаналізовано вплив конструктивних і компонувальних параметрів автопоїзда на показники стійкості його руху. Визначені величини кута крену, бічного прискорення центрів мас окремих ланок триланкового сідельно-причіпного автопоїзда, навантаження на підвіску і вертикальне навантаження його осей, з яких слідує, що найбільший крен і навантаження осей автопоїзда притаманні останньому причепу, який і є обмежуючим фактором за величиною критичної швидкості.

Методика вибору та обґрунтування масово-геометричних та конструктивних параметрів триланкових сідельно-причіпних автопоїздів за критеріями стiйкостi у граничних режимах руху прийняті до впровадження АСМАП при створенні зразків триланкових автопоїздів і дослідній їх експлуатації, а також відділом конструкторських розробок та науково-технічних експертиз ДП “ДержавтотрансНДІпроект”.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Кузнєцов Р.М. Вибір та обґрунтування типу підвіски для причепа три ланкового сідельно-причіпного автопоїзда // Вісник Національного транспортного університету. – К., 2004. – Вип. 9. – С.293-299.

2. Сахно В.П., Вороніна І.Ф., Кузнецов Р.М., Стельмащук В.В., Шкварко К.В. До питання безпечності конструкції триланкових автопоїздів// Автошляховик України. Окремий випуск. Управління безпекою на автомобільному транспорті.: Київ 2004. – С.62-67.

3. Сахно В.П., Стельмащук В.В., Кузнєцов Р.М., Вороніна І.Ф. Дослідження стійкості руху триланкових автопоїздів// Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля. – 2005. – №6 (88). –С.29-33.

4. Сахно В.П., Кузнєцов Р.М., Енглезі О.А. До питання використання три-ланкових автопоїздів в Україні// Автошляховик України.–2005. –№5. – С.13-16.

5. Вороніна І.Ф., Кузнєцов Р.М., Енглезі О.А., Шкварко К.В. Експериментальні дослідження триланкових автопоїздів// Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник ЦНЦ ТАУ. –2005. №8. – С.139-143.

6. Вороніна І.Ф., Кузнєцов Р.М., Енглезі О.А., Стельмащук В.В. Експериментальні дослідження триланкового автопоїзда// Вісник Національного транспортного університету. – К., 2005. – Вип. 10. С. –105-111.

7. Сахно В.П., Вороніна І.Ф.,Енглезі О.А., Кузнєцов Р.М., Стельмащук В.В. Експериментальні дослідження маневреності триланкових автопоїздів// Автошляховик України. Окремий випуск. Проблеми автомобільного транспорту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2005. – С.88-91.

8. Кузнєцов Р.М. До визначення показників гальмівних властивостей три ланкового причіпного автопоїзда//Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип.. 2. – К.: НТУ. – 2005. – С. 43-49.

9. Сахно В.П., Вороніна І.Ф.,Енглезі О.А., Кузнєцов Р.М. До визначення показників стійкості триланкового причіпного автопоїзда у прямолінійному русі// Вісник Національного транспортного університету.–К.,НТУ,2006.– Вип.12.С.–64-68.

10. Сахно В.П., Стельмащук В.В., Енглезі О.А., Кузнєцов Р.М., Мурований І.С. Експериментальні дослідження керованості і стійкості руху три ланкових автопоїздів// Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля. – 2006. – №7 (101). –С.10-15.

11. Сахно В.П., Вороніна І.Ф., Кузнєцов Р.М. До визначення показників маневреності та стійкості руху триланкових сідельно-причіпних автопоїздів//Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник ПНЦ ТАУ.–2006.№9.–С.111-115.

12. Сахно В.П., Глінчук В.М., Кузнєцов Р.М., Лотиш В.В. До порівняльної оцінки дво- і три ланкових автопоїздів//Атошляховик України.–2006.–№5.– С.13-16.

13. Стельмащук В.В., Кузнєцов Р.М., Мурований І.С., Лагошна О.О. Керованість і стійкість три ланкових автопоїздів у неусталених режимах руху// Вісник Національного транспортного університету В 2-х частинах: Ч.1.–К.,НТУ,2006.– Вип.13.С.–74-81.

14. Вороніна І.Ф., Стельмащук В.В., Кузнєцов Р.М., Мурований І.С., Лагошна О.О. Експериментальний триланковий автопоїзд// Вісник НТУ. В 2-х частинах: Ч.1.–К.,НТУ,2006.– Вип.13.С.–128-134.

15. Сахно В.П., Кузнєцов Р.М., Енглезі О.А., Глінчук В.М. Дослідження критичної швидкості руху триланкового автопоїзда //Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 4. – К.: НТУ. – 2007. – С. 166-173.

16. Горбаха М.М., В.П., Кузнєцов Р.М., Глінчук В.М. Вплив типу підвіски напівпричепа на стійкість автопоїзда в процесі гальмування //Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник ПНЦ ТАУ.–2007. №10.–С.120-125.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины