Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Котченко Юрій Васильович. Підвищення безпеки виконання спеціальних будівельних робіт монтажників-висотників : Дис... канд. наук: 05.26.01 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Котченко Ю.В. Підвищення безпеки виконання спеціальних будівельних робіт монтажників-висотників. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.26.01 – охорона праці. Придніпровська державна академія будівництва і архітектури. Дніпропетровськ 2007 р.

Вивчення стендів висотної підготовки дозволило встановити їх основні технічні характеристики. Проведено дослідження найкрупніших висотних стендів України, Росії і Західної Європи.

Вивчений вплив конструкційних особливостей стенду на безпеку процесу підготовки монтажників-висотників. Розраховані коефіцієнти значущості характеристик і розроблена методика визначення оцінки ефективності технічних характеристик стенду.

Визначена постійна величина максимальної суми балів всіх характеристик. Створена математична модель критерію ефективності і безпеки висотного стенду.

Розроблена експериментальна модель спеціалізованого комплексу підготовки монтажників-висотників, з найвищим критерієм ефективності і безпеки в країні, і запропонована методика його експлуатації. Дослідно-промислове упровадження висотного комплексу, дозволило понизити рівень травматизму на висотних будівельних об'єктах р. Севастополя.

У роботі отримані нові науково обґрунтовані результати, що забезпечують рішення науково-практичної проблеми підвищення безпеки виконання спеціальних видів висотних будівельних робіт.

1. Вперше встановлені і запропоновані, наступні основні технічні характеристики висотних стендів: максимальна висота стенда – Нмакс, м; загальна площа конструкції стенда – S, м2; винос верхньої частини стенда по підлозі – Рмакс, м; загальний кут нахилу – Q, градус; макрорельєф конструкції – F, од.; кількість площин що мають кут нахилу більше 135 – G; середня довжина маршруту – Lср, м; кількість маршрутів – Хмакс; середня відстань між точками страховки – Кср, м; кількість кріплень рельєфу на 1 м2Z; максимальна кількість що займаються – Nмакс: Nмакс= 2 Хмакс.

2. Розроблено методику визначення критеріїв оцінки параметрів висотного стенду, при реалізації яких, ефективність і безпека конструкції тренажера, як засобу висотної підготовки будівельників є максимальною.

3. Встановлено параметри безпеки висотного стенду. Такими параметрами, є: максимальна швидкість зриву (v1max), максимальна швидкість зриву із площини зі значенням Q = 180 (v2max), найбільша пікова величина перевантаження при затримці зірвавшогося (amax), найнебезпечніша висота точки зриву для стенду з карнизом (h).

Визначено вплив конструкційних особливостей тренажера (виносу карниза – ; кута нависання верхньої площини стенда – b; відстань від підлоги до карнизу – J; загальної висоти стенда – Н) на його безпеку, як засобу підготовки монтажників-висотників. Розраховані діапазони безпечних значень: = 0 2 м; b = 0 20; J = 4 Н.

4. Вперше виведені коефіцієнти значимості характеристик і виявлений ступінь впливу відхилень фактичних параметрів стенда від оптимальних значень на безпеку їхнього застосування при висотній підготовці будівельників:
ks = 0,73; kн = 0,84; kq = 0,58; kр = 0,46; kf = 0,52; kg = 0,69; kl = 0,74; kх = 0,71; kк = 0,49; kz = 0,63; kn = 0,76.

5. Вперше, з урахуванням комплексного підходу до безпеки, встановлений критерій ефективності тренажера підготовки до спеціальних видів висотних робіт. Розраховано величину Кмин = 0,49, що визначає нижню границю ефективності висотного стенда.

6. Проведено оцінку ефективності діючих стендів України, як засобу висотної підготовки верхолазів, що показала, що високі можливості забезпечення навчального процесу, мають тренажери в м. Києві (Кэ = 0,82) і м. Одесі (Кэ = 0,8), достатні: м. Нікополь «1» (Кэ = 0,63) і м. Харків (Кэ = 0,56) і низькі: м. Дніпропетровськ (Кэ = 0,45) і м. Нікополь «1» (Кэ = 0,36).

7. Розкрито шляхи вдосконалення існуючих висотних стендів у напрямку підвищення їхньої ефективності і безпеки при підготовці верхолазів, і встановлені діапазони граничних значень для всього ряду технічних характеристик, що є найбільш ефективними і безпечними при підготовці будівельників: 0,49 Кэ 1; 208 S 310 м2; 11,2 Нмакс 15 м; 112 Q 123; 4,6 Рмакс 8 м; 24 F 49; 5 G 8;
12,7 Lср 16 м; 6 Хмакс 10; 1,3 Кср 1,5 м; 19 Z 35; 14 N 20.

8. Розроблено експериментальний зразок спеціалізованого комплексу висотної підготовки верхолазів. Критерій ефективності розробленої конструкції: Кэ = 0,851 бала, і є найбільш високим із всіх діючих висотних стендів країни.

9. Розроблено методику використання тренажерного комплексу для розвитку спеціальних професійних якостей монтажників-висотників. Виконані експериментальні дослідження, що підтверджують високу ефективність розробленого стенда, як засобу підготовки верхолазів.

10. Результати проведених досліджень і промислових випробувань, дозволили одержати соціально-економічний ефект у вигляді зниження рівня виробничого травматизму на висотних об'єктах будівельної компанії РСУ-107 р. Севастополя, на 60%. Ефективність впровадження склала: 164 тис. грн.

Дослідно-промислове впровадження висотного комплексу, і розроблена на підставі експериментальних досліджень методика його експлуатації, дозволили рекомендувати запропоновані розробки й методики досліджень для створення центру підготовки монтажників-висотників в Україні.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Гальчинский В.А., Гальчинская Л.А., Котченко Ю.В. Повышение вестибулярной устойчивости и координации движений посредством занятий скалолазанием // Вестник Технологического университета Подолья. – 2002. –
  С. 114–115. (Здобувачем виконаний аналіз експериментальних даних підвищення вестибулярної стійкості).

 2. Котченко Ю.В. Технические характеристики высотных стендов подготовки аварийно-спасательных подразделений АЭС // Сб. науч. тр. – Севастополь: СНИЯЭиП, 2003. – № 8. – С. 207–211.

 3. Гальчинский В.А., Гальчинская Л.А., Котченко Ю.В. Влияние занятий по скалолазанию на развитие двигательных качеств // Сборник материалов всеукраинской научно-практической конференции. – Николаев: Николаевский государственный университет. – 2003. С. 108–110. (Здобувачем розроблена експериментальна модель тренажера розвитку рухомих якостей верхолазів).

 4. Котченко Ю.В., Холопцев А.Д., Гальчинский В.А. Конструктивные параметры высотного стенда с карнизом и эффективность верхней страховки, при передвижении по вертикальному рельефу // Сб. науч. тр. – Севастополь: СНИЯЭиП, 2004. – № 11. – С. 92-97. (Здобувачем виконаний аналіз ефективності верхньої страховки при русі по вертикальному рельєфу).

 5. Котченко Ю.В., Холопцев А.Д. Влияние конструкционных параметров высотных стендов подготовки спасателей на безопасное проведение занятий // Вестник СевНТУ. – Севастополь: СевНТУ, 2005. – №67. – С.126–130. (Здобувач дослідив залежності впливу конструктивних характеристик горизонтальних площин на величину максимальної швидкості зриву).

 6. Котченко Ю.В. Проблемы безопасности при подготовке спасательных формирований, обслуживающих экологически опасные объекты большой высотности // Сб. науч. тр. – Севастополь: СНИЯЭиП, 2005. – № 14. – С. 149–154.

 7. Котченко Ю.В., Холопцев А.Д. Параметры безопасности конструкции высотного стенда подготовки спасательных подразделений АЭС // Сб. науч. тр. – Севастополь: СНИЯЭиП, 2005. – № 16. – С. 145–150. (Здобувачем виконаний проект висотного стенду, розроблена теоретична модель впливу параметрів характеристик на безпеку конструкції).

 8. Котченко Ю.В. Развитие скоростных качеств спасателей при передвижении по вертикальному рельефу // Зб. наук. пр. – Вінниця: Винницкий педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, 2006. – № 6. – С. 240–244.

 9. Котченко Ю.В. Исходные базовые значения технических характеристик высотных стендов // Сб. науч. тр. – Севастополь: СНИЯЭиП, 2006. – № 2(18). –
  С. 253–258.

 10. Беликов А.С. Котченко Ю.В. Специализированные стенды подготовки монтажников-высотников // Сб. науч. тр. – Днепропетровск: Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, 2006. – № 38. – С. 87–92. (Здобувачем виконано вивчення існуючих конструкцій висотних стендів, проведено опис їх технічних характеристик і параметрів).

 11. Беликов А.С., Котченко Ю.В., Дмитрюк С.П., Устимович Л.Д. Разработка методики исследований высотного стенда, обеспечивающего его высокую эффективность и безопасность: Сб. науч. тр. – Днепропетровск: Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, 2007. – № 40. – С. 101–104. (Здобувачем визначена величина вірогідності попадання в установлений інтервал значень технічних характеристик висотних стендів).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины