Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мусіч Ольга Іванівна. Застосування кормових добавок мікробіологічного походження в комбікормах для курей-несучок : Дис... канд. наук: 06.02.02 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мусіч О.І. Застосування нетрадиційних кормових добавок мікробіологічного походження (вітатону, каротиноїдних дріджів, органічного селену) в комбікормах для курей-несучок . – Рукопис.

У дисертації викладено результати трьох науково – господарських дослідів по вивченню ефективності нетрадиційних кормових добавок мікробіологічного походження в комбікормах для курей–несучок. Досліджено їх вплив на яйценоскість, перетравність поживних речовин, якісні показники м'яса та яєць, гістологічну будову щитовидної залози.

Експериментально встановлено позитивну дію досліджених кормових добавок на яйценосність курей–несучок, не відмічено негативного впливу на біохімічні показники крові, якість продукції та гістологічну будову щитовидної залози, що сприяло підвищенню рентабельності, яйценоскості курей–несучок.

  1. Науково-господарськими, фізіолого-біохімічними й економічними дослідженнями обґрунтована ефективність використання біомаси мікробіологічного каротину (вітатону) в різних поєднаннях з препаратом органічного селену (сел-плексом) і каротиноїдних дріжджів у складі повнораціонного комбікорму та розроблено вітамінно-мінеральний премікс «Дніпровський» для курей-несучок.

2. Встановлено позитивний вплив вітатону (1100 г/т) на перетравність жиру і клітковини, накопичення в грудних м'язах ненасичених жирних кислот (Р<0,01). Введення органічного селену у складі повнораціонного комбікорму сприяє підвищенню резистентності організму птиці, накопиченню ряду нативних антиоксидантів та підвищенню якості яєць.

3. Застосування вітатону у дозі 400 г/т у поєднанні з вітаміном А (6 млн. МО/т) забезпечує підвищення несучості курей на 9,9 – 12,3 % та сприяє покращенню конверсії корму на 4,4 – 10,1 %.

4. Підвищення у складі комбікормів вмісту вітатону з 700 до 1100 г/т призводить до збільшення вмісту каротиноїдів у жовтку яєць з 8,87.до 10,94 мкг/г; подальше згодовування вітатону не впливає на концентрацію каротину у жовтку яєць.

5. Вітатон у дозах 700 – 900 г/т покращує резистентність організму курей-несучок за рахунок підвищення рівня лейкоцитів, лімфоцитів, -глобулінів у крові птиці, не змінюючи функціонального стану щитовидної залози.

6. Додавання до комбікорму 7 % каротиноїдних дріжджів сприяє збільшенню несучості курей на 4,8 %, накопиченню каротиноїдів, вітамінів А і В2 у жовтку яєць.

7. Введення в раціон курей-несучок органічного селену в дозі 300 г/т корму не викликає вірогідного накопичення мікроелемента в грудних м'язах птиці, тоді як сумісне застосування органічного селену в дозі 300 г/т і вітатону сприяє збільшенню концентрації селену у білку та жовтку яєць майже в два рази, а при збільшенні дози органічного селену до 400 г/т – в 2,4 рази.

8. Сумісне використання органічного селену та вітатону в годівлі курей сприяє підвищенню концентрації лізоциму в білку на 15%, імуноглобулін на G на 5,88 – 21,2 %, що значно поліпшує резистентність організму птиці та покращує якість яєць за рахунок підвищення рівня токоферолу та зниження рівня холестерину до 1,08 проти 1,71 мк/г у контролі.

9. Використання преміксу «Дніпровський» супроводжується інтенсифікацією несучості курей на 6,1 %, покращенням конверсії кормів – 5,2%, збільшенням концентрації селену в яйцях до 3,9 – 4,43 мкг/кг та підвищенням збереженості поголів’я курей на 2 – 3 %, рентабельності виробництва яєць – 6,8%

10. Завдяки використанню каротиноїдних дріжджів у складі комбікормів конверсія кормів покращується відповідно на 4,8 і 4,1 %, рентабельність виробництва яєць підвищується на 7,1 %.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Кукленко Т.В., Ионов И.А., Мусич О.И. Витатон и продукты крахмало-паточного производства в кормосмесях для птиц // Використання каротиноїдів мікробного походження в агропромисловому комплексі (вісник Сумського агроуніверситету). – Суми. – 2002. – С.105-109. (Здобувач приймав участь у формуванні дослідних груп, проведені досліджень).

  2. Свеженцов А.И., Кунщикова И.С., Мусич О.И. и др. Микробиологический каротин в питании животных и птицы. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 2002. – 158с.

  3. Свєженцов А.І., Мусіч О.І., Кунщикова І.С. Вітатон в годівлі курей-несучок // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2003. – Вип. 53. – С. 314–317. (Здобувач провів експериментальні дослідження).

  4. Свеженцов А.И., Мусич О.И., Карпенко М.М. Комплексное применение витатона и витамина А в кормлении кур-несушек // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2004. – Вип. 55. – С. 342 – 345. (Здобувач провів науково-господарский дослід, дослідження за якісними показниками м’яса).

  5. Мусіч О.І. Применение витатона в кормлении кур-несушек // Науково-техн. бюл. – Харків, 2004. – № 87. – С.133 – 136.

  6. Мусіч О.І. Використання каротиноїдних дріжджів та сел -плексу в годівлі курей-несучок // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб.– Харків, 2005. – Вип. 57. – С. 203 – 207.

  7. Мусіч О.І. Премікс з вітатоном та цеолітом у годівлі курей-несучок // Науково-техн. бюл. – Львів, 2005. – Вип.6, № 3. – С.273 – 276.

  8. Мусіч О.І. Эффективность сел-плекса в комбикормах для кур-несушек // Расширяя горизонты (бюлл. компании Оллтек-Украина).– 2006. – Вып, №5. – С.2 – 3


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины