Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Василик Ірина Олександрівна. Мінливість продуктивності рослин в популяції сорту Мускат рожевий і відбір високопродуктивних клонів : Дис... канд. наук: 06.01.08 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Василик І.О. Мінливість продуктивності рослин в популяції винограду сорту Мускат рожевий і відбір високопродуктивних клонів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук за фахом 06.01.08 – Виноградарство. Національний інститут винограду і вина "Магарач" УААН, Ялта, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню внутрішньосортової мінливості популяції сорту Мускат рожевий, а також виявленню і відбору високопродуктивних клонів сорту Мускат рожевий по сукупності биолого-господарських ознак на основі методу виділення "крайніх" та "середніх" фенотипів.

Встановлено, що популяція сорту Мускат рожевий характеризується високим ступенем мінливості кількісних ознак, що підтверджене анормальністю їх розподілу, високими коефіцієнтами асиметрії, ексцесу і варіації. Висока мінливість кількісних ознак свідчить про наявність позитивних і негативних відхилень, тобто про гетерогенність популяції сорту.

Методом кластерного аналізу з групи "крайніх" фенотипів виділені 17 кусто-клонів з високими показниками індексу продуктивності сирої маси грони і маси цукру грони. З групи "середніх" фенотипів виділені 6 кущів, що характеризуються стабільними високими биолого-господарськими показниками і є найбільш типовими для даної популяції сорту Мускат рожевий.

Встановлено, що незалежно від варіювання погодних умов за роки досліджень, кондиції урожаю з виділених кусто-клонів сорту Мускат рожевий стабільні і ближчі до оптимальних норм, необхідних для виробництва десертних вин лікерного типу, чим в цілому по вихідному сорту.

 1. Оцінка стану промислових насаджень винограду сорту Мускат рожевий в господарствах АР Крим дозволила встановити наявність в популяціях відхилень, як позитивного, так і негативного характеру, що, припускає можливість дослідження мінливості ознак при внутрішньосортової селекції винограду і проведення робіт з поліпшення цього сорту.

 2. В результаті аналізу існуючих методів дослідження встановлено, що найбільш ефективним методом виявлення внутрішньосортової мінливості винограду є «аналіз відповідності розподілу ознак законові нормального розподілу».

 3. Встановлено, що найбільш ефективним при цілеспрямованому відборі клонів винограду з високими стабільними біолого-господарськими показниками є відбір по комплексу досліджуваних ознак із застосуванням кластерного аналізу.

 4. Статистично доведена високий ступінь мінливості 8 з 14 кількісних ознак у досліджуваній популяції сорту Мускат рожевий, що підтверджується анормальністю їх розподілу, високими коефіцієнтами асиметрії, ексцесу і варіації (х 3,3*S ,V 33,3%; As коливається від мінус 2,33 до плюс 0,89; Ex коливається від мінус 0,13 до плюс 17,4).

 5. На підставі аналізу комплексу біолого-господарських ознак встановлена диференціація популяції сорту Мускат рожевий на групу "крайніх" і "середніх" фенотипів. Проведена диференціація групи "крайніх" фенотипів на позитивні і негативні кусто-клони по показниках "індекс продуктивності сирої маси грона" і " індекс продуктивності маси цукру грона".

 6. За результатами кластерного аналізу з групи "крайніх" фенотипів виділені 17 кусто-клонів з високими показниками індексу продуктивності сирої маси грона і маси цукру грона, що підрозділяються на 3 підгрупи:

- 53-10-2, 59-10-1, 52-11-2 (Сп 177-208 г/пагон і 52-62 г цукрів/ пагон; врожайність - 1,30 т/га);

- 40-14-1, 51-8-1, 41- 4- 3, 41-2-4, (Сп 142 – 172 г/ пагон і 41-49 г цукрів/ пагон; врожайність - 0,86 т/га);

- 59-3-1, 59-9-1, 47-5-3, 54-7-1, 42-6-3, 45-11-4, 38-5-3, 59-3-3п, 44-12-п, 40-13-3 (Сп 119-148 г/ пагон і 33-40 г цукрів/ пагон; врожайність - 0,76 т/га).

 1. З групи "середніх" фенотипів виділені 6 кущів, що характеризуються стабільно високим індексом продуктивності 122-132 г/ пагон і 35-39 г цукрів/пагон і врожайністю 0,64 т/га, і які є найбільш типовими для даної популяції сорту Мускат рожевий: 55-11-1, 48-10-1, 54-4-14, 56-13-5, 46-8-6, 49-10-3.

 2. Встановлено, що незалежно від варіювання погодних умов в роки досліджень, кондиції врожаю у виділених кусто-клонів сорту Мускат рожевий, необхідні для виробництва десертних вин лікерного типу, більш стабільні і більш близькі до оптимальних, ніж у цілому по популяції сорту.

 3. Оцінка відібраних кусто-клонів в виробничих насадженнях з комплексу біолого-господарських показників дозволила надалі виділити клони I вегетативного покоління: 52-11-2, 40-14-1, 41-2-4, 54-7-1, 59-9-1, 40-13-3, 59-3-1, 44-12-6п, що характеризуються високою продуктивністю пагона 185-202 г/пагон і 48-51 г цукрів/пагон, врожайністю - 0,82 т/га і масовою концентрацією цукрів 29,1 - 29,4 г/100 см3.

 4. Впровадження високопродуктивних клонів в виробничі насадження Південного берега Криму в ДП АФ "Магарач" забезпечує економічний ефект врозмірі до 3,3 тис.грн із 1 га.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Солдатова И.А. (Васылык И.А.) Улучшение виноградных насаждений путем клонового отбора// Труды Научного центра виноградарства и виноделия. – 2000. – Т. II. – Книга 2. – С.51-55. (Особистий внесок складається в плануванні і проведенні досліджень, одержанні й обробці експериментальних даних)

 2. Мелконян М.В., Солдатова И.А. (Васылык И.А.) Повышение урожайности и качества сорта Мускат розовый методом клоновой селекции // Виноградарство и виноделие: Сб. науч. тр. ИВиВ "Магарач". – 2001. - Т.XXXI. –– С.29-33. (Особистий внесок складається в плануванні і проведенні досліджень, одержанні й обробці експериментальних даних)

 3. Мелконян М.В., Беленко Е.Л., Кононова Н.Н., Солдатова И.А. (Васылык И.А.) Клоновая селекция, как один из перспективных методов повышения качества исследуемых сортов винограда // Сборник научных трудов «Качество, безопасность и экология пищевых продуктов и производств. Прогресс в агроиндустрии» МГУПП – ИВиВ «Магарач», М. – 2001. – С.76-77. (Особистий внесок складається в одержанні й узагальненні експериментальних даних, підготовці до публікації результатів)

 4. Мелконян М.В., Солдатова И.А. (Васылык И.А.) Улучшение сорта Мускат розовый // Виноделие и виноградарство (Москва). – 2002.- № 6. – С.36-37. (Особистий внесок складається в одержанні й узагальненні експериментальних даних, підготовці до публікації результатів)

 5. Мелконян М.В., Беленко Е.Л., Левченко С.В., Васылык И.А., Лавриненко О.А. Биохимическая оценка клонов мускатных сортов винограда, произрастающих на Южном берегу Крыма. - Виноградарство и виноделие: Сб. науч. тр. ИВиВ "Магарач". – 2003. – Т.XXXIII. – С.17-19. (Особистий внесок складається в плануванні і проведенні досліджень, одержанні й узагальненні експериментальних даних, публікації результатів)

 6. Васылык И.А. Результаты клоновой селекции сорта Мускат розовый // Виноградарство и виноделие: Сб. научных трудов ИВиВ "Магарач". – 2003. – Специальный выпуск - С.31-35. (Особистий внесок складається в одержанні й узагальненні експериментальних даних, підготовці до публікації результатів)

 7. Левченко С.В., Васылык И.А., Кононова Н.Н. Качество виноматериалов из винограда клонов сортов Мускат розовый и Бастардо магарачский 2000 – 2001 г.г. урожая // "Магарач". Виногадарство и виноделие. - 2003. – № 4. - С.12-14. (Особистий внесок складається в плануванні і проведенні досліджень, одержанні й узагальненні експериментальних дані публікації результатів)

 8. Васылык И.А. Изменчивость продуктивности растений в популяции сорта Мускат розовый и отбор высокопродуктивных кусто-клонов// "Магарач". Виногадарство и виноделие. - 2006. – № 4. - С.6 - 8. (Особистий внесок складається в плануванні і проведенні досліджень, одержанні й узагальненні експериментальних даних, публікації результатів)


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины