Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Тіхомірова Надія Олександрівна. Удосконалення способів щеплення для ефективної реконструкції експлуатаційних насаджень винограду : Дис... канд. наук: 06.01.08 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Тіхомірова Н. А. Удосконалення способів щеплення для ефективної реконструкції експлуатаційних насаджень винограду. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.08. - виноградарство. Національний Інститут винограду і вина «Магарач». УААН, Ялта, 2007 рік.

Дисертація присвячена удосконаленню способів перещеплення багаторічних кущів винограду, з метою заміни на експлуатаційних насадженнях винограду малопродуктивних сортів, негативних клонів і підщепних кущів на високоякісні, сорти що відповідають вимогам виробників. Розроблені способи щеплення дозволяють спростити техніку виконання, підвищити продуктивність і приживлюваність, а також поліпшити якість зрощення щеплених компонентів за рахунок вибору оптимального місця щеплення. На культурі винограду сорту Мускат білий, визначені найбільш підходящі способи щеплення для багаторічного куща.

Установлено, що за допомогою перещеплення виробляється «відновлення» надземної частини куща, щеплена рослина завдяки сформованої кореневій системі має достатній запас живильних речовин для більш інтенсивного розвитку, ніж молодий кущ у перші роки після посадки. Як перспективні способи щеплення, по приживлюваності щеплених компонентів, виділені - окулірування. За продуктивністю так само виділені способи щеплення окуліруванням. Установлено, що на третій - четвертий рік вегетації більшість кущів досягають залишкового ступеня сформованості, мають сильний ріст пагонів і вступають у часткове й повне плодоносіння.

Розроблено два способи щеплення для виноградного куща (Пат. № 69819 А України, А 01 G 1/06 від 15.09.2004 р., Пат. № 17426 А України, МПК А 01 G 1/06. від 15.09.2006 р.)

Проведені нами в умовах Південного берега Криму дослідження з вивчення й апробування різних способів щеплення на виробничих ділянках з метою їхнього використання для реконструкції дозволяють зробити наступні висновки.

1. Проведена протягом трьох років інвентаризація й апробація належного для реконструкції винограднику виявила, що тільки 46,8 % кущів на ділянці дають повноцінний урожай. Апробація, яка мається на увазі, як масова селекція, дозволила виділити за продуктивністю сортову домішку, а також неродючі й малопродуктивні кущі. Для подальшої повноцінної експлуатації обстежену ділянку доцільно реконструювати, що підтверджують результати апробації.

2. Успішна реконструкція низькопродуктивних виноградників можлива протягом двох років. Перещеплення куща що вегетує є прийомом, що дозволяє здійснити реконструкцію. Робота з вивчення практичності й ефективності способів щеплення показала можливість виконання щеплення виноградного куща в умовах Південного берегу Криму практично весь весняно - літній період, починаючи із квітня по серпень.

3. Успішне зрощення щеплених компонентів і розвиток пагонів прищепи після щеплення - це поєднання декількох факторів. До цих факторів належать: температура і вологість повітря, вибір способу щеплення. Температура і вологість повітря хоча й впливають на приживлюваність щеплень, але в період проведених робіт із щеплення перебувають у припустимих межах (температура повітря в середньому +16,6...+23,40С, вологість повітря в межах 60 %), при яких можна в умовах Південного берегу Криму одержувати високі й стійкі результати приживлюваності.

4. Виконання щеплень у різних частинах виноградної лози дозволяє визначити більш активні регенераційні зони на виноградній лозі й удосконалити техніку її виконання. Найбільш оптимальною зоною є щеплення в міжвузля й щеплення в приклад до штамба способом окулірування.

5. При оцінці ефективності способів щеплення враховувався час, що затрачувався на виконання щеплення. Хронометраж визначив, що більше часу витрачається при виконанні щеплення зі спилом штамба (9 хвилин), у порівнянні із щепленням способом окулірування (2 - 4 хвилини). Продуктивність була найвищою при щепленні способом окулірування (2 хвилини)

6. На успішне зрощення й приживлюваність щеплених компонентів, ріст пагонів прищепи впливає поєднання декількох факторів - техніка і календарні строки виконання, спосіб щеплення й відповідна пора року, температура й вологість повітря й ґрунту. Висока приживлюваність щеплень залежно від способу коливається в значних межах. Найвищі показники приживлюваності характерні при окуліруваннях (обидва компоненти зелені - у середньому за три роки - 74 %, обидва компоненти здеревілі - 75 % і однолітній чубук на здеревілому щитку – 71 %) при окуліруванні в Т-подібний розріз за кору приживлюваність гірше.

7. Характер зрощення щеплених компонентів, розвиток ростової тканини показали поздовжні і поперечні анатомічні зрізи щеплень. Як спосіб щеплення - окулірування показало кращі результати по сполученню тканин, камбіальних шарів компонентів щеплення, гладкі зрізи, щільний контакт і герметична обв'язка забезпечують збереження вологи в місцях зрощення компонентів, що й впливає на більше високий відсоток приживлюваності щеплень.

8. Інтенсивне зростання прищепи на кущах, що прижилися, забезпечує потужна коренева система дорослого куща. Сильний ріст пагонів із прищепних компонентів при дотриманні повної технології догляду за виноградним кущем, на третій - четвертий рік вегетації, дозволяє сформувати виноградний кущ до V - VІІ ступеня сформованості за типом горизонтального кордону на середньому штамбі і одержати частковий урожай. Урожай при цьому, залежно від способів щеплення становить на третій рік після щеплення 1,6 - 2,6 кг, на четвертий рік 3,2 - 4,9 кг.

9. Порівняльна оцінка технології реконструкції низькопродуктивних виноградників з типовою технологією посадки винограднику показала перевагу першого, як у технічному рівні, так і в плані продуктивності. При реконструкції винограднику значно менше використаються технологічні прийоми і скорочується строк формування й вступу кущів у часткове й повне плодоносіння.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Бейбулатов М.Р., Тихомирова Н.А. Использование прививки для восстановления урожая у малопродуктивных кустов // «Магарач». Виноградарство и виноделие. - 2005. - № 2. – С. 12-14.

2. Бейбулатов М.Р. Тихомирова Н.А. Процессы срастания привоя с подвоем при различных способах прививки // Научные труды. Крымского государственного агротехнологического университета. – 2005. – вып. 91. – С. 106-109.

3. Бейбулатов М.Р., Тихомирова Н.А., Урденко Н.А. Прививка как элемент реконструкции на виноградниках ЮБК // «Магарач». Виноградарство и виноделие. – 2004. - № 1. – С. 8-11.

4. Методические рекомендации по выращиванию винограда в условиях ограниченных производственных ресурсов / Иванченко В.И., Бейбулатов М.Р., Игнатов А.П., Тихомирова Н.А. – Симферополь: Крымский государственный аграрный учебно-консультационный центр, – 2006.– 11 с.

5. Пат. № 69819 А Украины, А 01 G 1/06. Способ прививки винограда: Пат. № 69819 А Украины, МКИ А 01 G 1/06; Бейбулатов М.Р., Тихомирова Н.А., Белинский Ю.А.- № 20031211228; Заявл. 09.12.2003; Опубл. 15.09.2004,, Бюл. № 9. – 3 с.

6. Пат. на полезную модель № 17426 А Украины, МПК А 01 G 1/06. Способ окулировки винограда: Пат. на полезную модель № 174226 А Украины, МПК А 01 G 1/06; Бейбулатов М.Р., Тихомирова Н.А. - № u 200604263; Заявл. 17.04.2006; Опубл. 15.09.06, Бюл. № 9. – 3 с.

7. Тихомирова Н.А. Реконструкция малопродуктивных насаждений винограда способом перепрививки // Виноградарство и виноделие. Сборник научных трудов. Институт винограда и вина «Магарач» – 2003. – Спец. выпуск.– С. 12-15.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины