Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Аль Шибані Салім. Метод та засоби організації розподілених баз даних в комп'ютерній мережі : Дис... канд. наук: 05.13.13 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Аль Шибані Салім. Метод та засоби організації розподілених баз даних в комп'ютерній мережі. Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.13.13 обчислювальні машини, системи й мережі. Національний авіаційний університет, Київ, 2007.

Дисертаційну роботу присвячену розробленню методу й апаратно-програмних засобів підвищення ефективності обробки великих масивів даних у комп'ютерній мережі на основі нових підходів до архітектури систем баз даних раціонального розміщення ресурсів даних по вузлах мережі, разпаралелення алгоритмів керування даними. Проведено аналіз апаратних і програмних засобів, орієнтованих на побудову обчислювальних систем для вишення завдань прискорення обробки великих і надвеликих баз даних.

Запропоновані спеціалізовані апаратні засоби, архітектура яких орієнтована на переробку великих обсягів даних.

Розроблений метод розміщення ресурсів РБД у локальній комп'ютерній мережі з топологією “зірка”, що дозволяє оптимізувати завантаження серверів РБД, і підвищити ефективність функціонування комп'ютерних мереж.

У перше запропоновано організацію трирівневої ієрархічної архітектури РБД, призначеної для паралельної обробки великих і надвеликих БД.

Основним науковим результатом дисертаційної роботи є розроблений на основі теорії черг метод оптимізації розміщення інформаційних ресурсів РБД у комп'ютерних мережах.

Основні теоретичні і практичні результати дисертаційної роботи полягають у такому:

1. Запропоновано метод розміщення ресурсів РБД у локальній комп'ютерній мережі з топологією “зірка”, що дозволяє оптимізувати завантаження серверів мережі РБД.

2. Розроблено алгоритм балансування завантаження вузлів мережі РБД, призначеної для обробки великих і надвеликих обсягів даних. Результати розрахунків свідчать про можливість збільшення на порядок швидкості обробки даних у РБД великого обсягу за рахунок використання механізмів оптимізації завантаження вузлів мережі.

3. Створено алгоритм маршрутизації, що забезпечує мінімальний час доставки пакетів даних з урахуванням особливостей інформації, що міститься в пакетах.

4. Розроблено алгоритм розміщення інформаційних ресурсів РБД, що дозволяє забезпечити мінімальний час відгуку інформаційної системи.

5. Запропоновано структуру програмованого комутатора на базі ПЛІС, яка призначена для реалізації запропонованих алгоритмів.

6. У перше запропоновано організацію трирівневої ієрархічної архітектури РБД, призначеної для паралельної обробки великих і надвеликих БД.

7. На основі запропонованого методу розроблено програму-аналізатор інтенсивності звернень до інформаційних ресурсів серверів і програму для складання оптимізованих таблиць розподілу запитів по серверах РБД, що дозволяє максимально ефективно розміщувати запити на обробку великих обсягів даних.

8. Створено програмні модулі, призначені для забезпечення раціонального розподілу ресурсів РБД.

9. На базі запропонованих алгоритмів розроблено програми для авіакомпаній Сирії і України з використанням РБД що дозволяють в стислі терміни отримувати результати аналізу статистичної і фінансової інформації.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Жуков И. А., Иванкевич А.В., Аль Шибани Салим, Аль-Сурики Ибрагим. Метод и программные средства оптимизации распределения информационных файлов в компьютерных сетях // Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ, 2005. Вип. 4 (15). – С. 78-82.

 2. Жуков И. А., Аль Шибани Салим, Аль-Сурики Ибрагим. Оптимизация компьютерной сети с обеспечением QoS на основе численного критерия // Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ, 2006. – Вип.1(16). – С. 71-75.

 3. Жуков И. А., Иванкевич А.В., Аль Шибани Салим, Аль-Сурики Ибрагим. Реализация метода размещения информационных файлов в системах управления распределенными базами данных на

авиапредприятиях Украины // Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ, 2006. – Вип.2(17). – С. 6-11.

 1. Алишов Н.И, Жуков И. А, Аль Шибани Салим. Алгоритм и средства оптимальной коммутации пакетов в компьютерных сетях // Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ, 2006. – Вип.3(18). – С. 12-19.

 2. Иванкевич А.В., Аль Шибани Салим. Организация системы распределенной обработки запросов к серверам баз данных в компьютерных сетях // Вісник ХНУ. – Хмельницкий: ХНУ, 2007. – Т.1.2007 – С. 82-85.

 3. Аль Шибани Салим, Аль-Сурики Ибрагим. Анализ моделей, методов и вычислительных структур оптимального размещения файлов в информационных системах // Інтегровані інформаційні технології та системи: Матеріали Науково-практичної конференції молодих учених та аспірантів (21-23 листопада 2005 р.). – К.: НАУ, 2005. – С. 60-61.

 4. Иванкевич А.В., Аль Шибани Салим, Аль-Сурики Ибрагим. Оптимизация обработки распределенными базами данных на основе специализированных программных средств // Современные информационные и электронные технологии: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (22-26 травня 2006 р.). – Одесса: ОНПУ, 2006. – С. 114.

 5. Аль Шибани Салим, Аль-Сурики Ибрагим. Задача размещения файлов по узлам компьютерной сети и методы её решения // Політ-2006 : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених (11-12 квітня 2006 р.). – К.: НАУ, 2006. – С. 130-131.

 6. Иванкевич А.В., Аль Шибани Салим. Метод повышения производительности серверов для работы с распределенными базами данных // Політ-2007: Матеріали VII Міжнародній наукової конференції студентів та молодих учених (12-13 квітня 2007 р.). – К.: НАУ, 2007. – С. 67.

 7. Аль Шибани Салим. Аппаратно-программные средства распределенных баз данных авиакомпании Сирии // Современные информационные и электронные технологии: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-25 травня 2007 р.). – Одесса: ОНПУ, 2007. – С. 41.

 8. Жуков И. А., Иванкевич А.В., Аль Шибани Салим. Средства повышения эффективности обработки баз данных большого объема в информационных системах авиапредприятий Украины. Авиа-2007: Матеріали VIII Міжнародній науково-технічної конференції (25-27 квітня 2007 р.). – К.: НАУ, 2007. –Т.1. – С. 13.37-13.40

 9. Иванкевич А.В., Аль Шибани Салим. Использование распределенных баз данных для обработки больших объемов информации в информационно-справочных системах авиационных предприятий Украины // Комп’ютерні системи і мережні технології: Матеріали науково-практичної конференції (20-22 березня 2007 р.). – К.: НАУ, 2007. – С. 29-36.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины