Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Троїцький Олександр Вікторович. Сферична дзеркальна антена зі спіральними опромінювачами. : Дис... канд. наук: 05.12.07 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Троїцький О.В. Сферична дзеркальна антена зі спіральними опромінювачами. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.07 — Антени та пристрої мікрохвильової техніки. — Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київ, 2007.

В дисертації розроблена математична модель багатопроменевої сферичної дзеркальної антени зі спіральними опромінювачами різної конфігурації. Розглянуті варіанти спіральних випромінювачів, виконаних на різних поверхнях обертання: циліндрі, напівсфері, сфероциліндрі.

Розроблено, виготовлено й експериментально досліджено конструкції випромінювачів із круговою поляризацією випромінювання для багатопроменевих ЗА у вигляді одно- і двозахідного сфероциліндричних спіральних випромінювачів. Розроблені конструкції мають підвищений коефіцієнт еліптичності (більше 0,92) і активний вхідний опір (50 Ом) в 40% смузі робочих частот.

Наведено рекомендації з вибору геометричних параметрів спірального випромінювача, при яких характеристики спрямованості сферичної дзеркальної антени задовольняють міжнародним вимогам до антен СТС.

Для сферичної дзеркальної антени з радіусом кривизни 28l с системою, що опромінює, зі сфероциліндричних випромінювачів визначено максимальний кут рознесення променів — 110о і оптимальний кут розкриву дзеркала — 150о. У цьому секторі кутів ширина парціальних ДС за рівнем –3 дБ становить 3о при коефіцієнті еліптичності більше 0,92 і рівні бічного випромінювання менш –30 дБ.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Бахтияров В.В., Исаенко А.Ю., Троицкий А.В. Оценка коэфициента направленного действия двухэлементной антенной решетки из полусферических излучателей // Вестник СевГТУ: Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. — Севастополь: Изд-во СевНТУ.— 2003.— Вып. 47.— С. 121—126.

Автором проведене чисельне моделювання характеристик випромінювання решіткі з півсферичих випромінювачів в широкому діапазоні зміни як геометричних параметрів, так і умов его збудження.

 1. Проценко М.Б., Троицкий А. В, Нестерук С.В. Влияние фазового распределения поля в апертуре зеркальной антенны на ее характеристики излучения // Вестник СевГТУ: Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. — Севастополь: Изд-во СевНТУ. — 2004. — Вып. 60. — С. 118—123.

Автором проведено чисельне моделювання.

 1. Лобкова Л.М., Редин М.И., Троицкий А.В. Моделирование поля излучения в ближней зоне конформной антенной решетки // Вестник СевГТУ: Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. — Севастополь: Изд-во СевНТУ. — 2004. — Вып. 60. — С.100—105.

Автором запропонована методика дослідження і отримані підсумкови вирази для розрахунку поля випромінювання решітки спіралей.

 1. Лобкова Л.М., Редин М.И., Троицкий А.В. Анализ характеристик излучения двухлучевой сферической зеркальной антенны // Электроника и связь. — Киев: Изд-во НТУ «КПИ».— 2005.— №27.— С.84—89.

Автором розроблено математичну модель, отримано підсумкові вирази і програму для розрахування поля випромінювання сферичної ДА і проведено аналіз отриманих результатів.

 1. Головин В.В., Лобкова Л.М., Троицкий А.В. Особенности амплитудно-фазового распределения тока на поверхности сферического зеркала // Электроника и связь.— Киев: Изд-во НТУ «КПИ». — 2005.— №29.— С.70—75.

Автором отримано формули для розрахунку складових щільності струму на поверхні сферичного дзеркала, розроблено алгоритми та програмування, а також розрахунки на ПК і їх аналіз.

 1. Лобкова Л.М., Троицкий А.В., Тыщюк Ю.Н. Методы расчета квази-параболических зеркальных антенн // Вестник СевГТУ: Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. — Севастополь: Изд-во СевНТУ. — 2005. — Вып. 68. — С. 196—203.

Автором проведено порівнювальний аналіз методів розрахунку дзеркальних антен.

 1. Лобкова Л.М., Головин В.В., Троицкий А.В. Характеристики излучения сферической антенны с управляемой диаграммой направленности // Изв. вузов. Радиоэлектроника. — 2006. — Т.49.— №4. — С.46—53.

Автором проведено розробку алгоритму, програмування та чисельні розрахунки і аналіз діаграм спрямованості дзеркальної антени.

 1. Троицкий А.В. Оптимизация геометрических параметров спирального облучателя сферической зеркальной антенны // Вестник СевГТУ: Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. — Севастополь: Изд-во СевНТУ. — 2006. — Вып. 74. — С. 134—138.

 2. Патент України 17158 МПК H01Q 21/00. Багатопроменева сферична дзеркальна антена. Лобкова Л.М., Головін В.В, Тіщук Ю.М., Троїцький О.В., Редін М.І. Заявл.20.03.2006. Опубл 15.09.2006. Бюл. №9, 2006 р.

Автором запропоновано використовувати спіральні опромінювачі в ДСС сферичної дзеркальної антени.

 1. Патент України 21820 МПК H01Q 11/00. Однозахідна спіральна антена. Лобкова Л.М., Троїцький О.В., Головін В.В, Білий А.Л, Виголов С.О. Заявл.08.08.2006. Опубл 10.04.2007. Бюл. №4, 2007 р.

Автором виявлено поліпшення узгодження антени з коаксіальним кабелем та підвищення чистоти полярізації випромінювання за рахунок доповнення циліндрічної спіралі півсферичними скінченнями.

 1. Protsenko M.B., Lukyanchikov A.V., Troitskiy A.V., Komarov P.A. Modeling of the Multiple-arm Conical Spiral Antennas for various Applications // Proc. of IV-th International Conference on antenna Theory and Techniques, 9—12 Sept. — Sevastopol, Ukraine. —2003. — P.491—492.

Автором проведені розрахунки характеристик випромінювання багатозаходних конічних спіральних антен.

 1. Проценко М.Б., Бахтияров В.В., Троицкий А. В., Комаров П.А. Исследование поляризационных характеристик спиральных антенн // Мат. 13-й Меж. Крымской конф. (КрыМиКо-2003), “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии”, Севастополь, 8—12 сентября 2003 г.: Материалы конф.в 2 т. — Севастополь: «Вебер».— 2003. — С. 432—433.

Автором проведено розробку алгоритму, програмування та чисельні розрахунки.

 1. Бахтияров В.В., Троицкий А.В., Исаенко А.Ю. Синтез антенны с квазиизотропной ДС на основе сфероцилиндрического излучателя // Мат. 7-го Меж. Молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке», 22—24 апреля 2003. — Харьков, Украина. — 2003. — С. 38

Автором проведене чисельне моделювання характеристик випромінювання напівсферичного випромінювача в широкому діапазоні зміни як геометричних параметрів, так і умов его збудження.

 1. Лобкова Л.М., Троицкий А.В. Поляризационные характеристики зеркальной антенны при использовании облучателя с вращающейся поляризацией // 14-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». (КрыМиКо 2004). Севастополь, 13—17 сентября 2004 г.: Материалы конф.в 2 т. — Севастополь: «Вебер».— 2004.— C.370—371.

Автором отримано підсумкови вирази для розрахунку поля випромінювання сферичної дзеркальної антени. Проведено теоретичний розрахунок і аналіз отриманих даних.

 1. Lobkova L.M., Redin M.I., Troitsky A.V. Particularity of designing of multibeam antennas based on spheroidal reflector // Proc. of V-th International Conference on antenna Theory and Techniques, 24—27 May, 2005. Kyiv, Ukraine.—2005.— P.551—553.

Автором розроблена конструкція антени, проведені теоретичні та експериментальні дослідження, аналіз отриманих результатів.

 1. Лобкова Л.М, Редин М.И., Троицкий А.В., Шаповалов К.В. Поляризационная структура поля излучения многолучевой сферической зеркальной антенны // 15-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». (КрыМиКо 2005). Севастополь, 12—16 сентября 2005 г.: Материалы конф.в 2 т. — Севастополь: «Вебер».— 2005.—C.402—403.

Автором проведено розробку алгоритму, програмування та чисельні розрахунки і аналіз діаграм спрямованості дзеркальної антени

 1. Троицкий А.В., Редин М.И. Исследование поляризационной структуры поля излучения многолучевой антенны // Мат. 9-го Меж. Молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке», 19—21 апреля 2005.— Харьков, Украина.— 2005.— C.27.

Автором отримано підсумкови вирази для розрахунку поля випромінювання сферичної дзеркальної антені. Проведено теоретичний розрахунок і аналіз отриманих даних.

 1. Лобкова Л.М., Троицкий А.В., Выголов С.А., Белый А.Л. Бифилярный цилиндрический спиральный облучатель для сферической зеркальной антенны // 16-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». (КрыМиКо 2006). Севастополь, 11—15 сентября 2006 г.: Материалы конф.в 2 т. — Севастополь: «Вебер».— 2006.— C.481—482.

Автором розроблена конструкція випромінювача, проведені теоретичні та експериментальні дослідження, аналіз отриманих результатів.

 1. Lobkova L.M., Golovin V.V., Troitsky A.V., Tyschuk U.N. Spherical reflector antenna gain optimization // 2006 International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals, 18—22 September. Sevastopol, Ukraine.— 2006.— P.165—166.

Автором проведено теоретичне дослідження, виконано анализ отриманих результатів.

 1. Белый А.Л., ТроицкийА.В., Шевчук С.А. Влияние распределения тока на поверхности сферического зеркала на характеристики антенны // Мат. 7-го Меж. Молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке», 10—12 апреля 2006. — Харьков, Украина.— 2006.— С.18.

Автором отримані підсумкови вирази для розрахунку поля випромінювання сферичної дзеркальної антені, проведено розробку алгоритму, програмування та чисельні розрахунки і аналіз діаграм спрямованості дзеркальної антени

 1. Белый А.Л., Выголов С.А., Троицкий А.В. Спиральный облучатель круговой поляризации для сферической зеркальной антенны // Молодежь и современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2006»: Материалы междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и ученых, 17—21 апреля 2006г. — Севастополь: Изд-во СевНТУ.— 2006. — С.68.

Автором проведено чисельні розрахунки характеристик випромінювання досліджуваних спіральних антен, розроблені їх макети і проведені експериментальні дослідження, аналіз отриманих результатів.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины