Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Одунламі Толулопе Абіодун Олусето;. Удосконалення систем опалення шляхом використання пасивного сонячного теплонадходження : Дис... канд. наук: 05.23.03 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Одунламі Толулопе Абіодун Олусето. Удосконалення систем опалення шляхом використання пасивного сонячного теплонадходження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 – Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання.- Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури, Харків, 2007.

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності використання сонячного надходження в пасивних системах опалення будівель. В результаті числового моделювання та експериментальних вимірювань обґрунтовані архітектурно–будівельні та теплотехнічні параметри будівель з «сонячними басейнами». Запропоновано удосконалений метод оцінки ефективності систем опалення будівель за удільними тепловими витратами, отриманий ексергетичним методом. Розроблені практичні рекомендації з застосуванням пасивних систем опалення з використанням склопакетів типу «теплове дзеркало».

1. Експериментально встановлена ефективність застосування склопакетів типу «теплове дзеркало» у конструкціях сонячного колектора і пасивних систем опалення будинків, при цьому ефективність використання сонячної енергії підвищується на 25-30%.

2. Експериментально встановлена залежність ефективності сонячного колектора від впливу таких параметрів: щільності променистого потоку, температури повітря, діаметра і кроку розміщення труб колектора, висоти подовжнього ребра, тощо.

3. Розроблено удосконалену фізико-математичну модель процесів руху повітря, тепло- і масопереносу в пасивній системі променистого опалення будинків.

4. Виконано моделювання полів температури і швидкості повітря в пасивній системі сонячного опалення із склопакетом типу «теплове дзеркало». У результаті числових досліджень установлені теплотехнічні й архітектурно-будівельні параметри конструкцій огороджуючих будинків із застосуванням пасивної системи променистого опалення.

5. У результаті числових досліджень встановлені основні впливові теплотехнічні й архітектурно-будівельні параметри огороджуючих конструкцій із пасивною системою променистого опалення.

6. Встановлені архітектурно-будівельні параметри «сонячного басейну» житлового мансардного будинку.

7. Удосконалено методику ексергетичної оцінки ефективності огороджень будинків, що дозволяє визначити питомі теплові витрати системи опалення будинків.

8. Розроблено практичні рекомендації з розрахунку пасивних систем сонячного опалення будинків.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Ноздрачев А.П., Tolulope Odunlami, Поволочко В.Б. Определение целесообразности развития гелиотехнических возможностей территории Нигерии. – Науковий вісник будівництва. – Харків . ХДТУБА. - 2003. - № 24. – с.132-139.

  2. Ноздрачев А.П. Толулопе Одулами Анализ эффективности полимерного солнечного коллектора в осенний период.- вісник сумського державного університету.Серія технічні науки України. – 2006. – №5(89). –с.66-68.

  3. Редько А.А., Гвоздецкий А.В., Tolulope Odunlami. Эффективность солнечного коллектора с остеклением типа «Тепловое зеркало». – Вісник ДНАБіА. – Макеевка. - випуск 2006 – 2(58). – с.74-76.

  4. Редько А.Ф., Tolulope Odunlami, Костюк Н.В. и др. Численное исследование теплового режима гелиоэнергоактивной мансарды индивидуального жилого дома. – Науковий вісник будівництва. – Харків . ХДТУБА. - 2006. - №37. – с.240-252

  5. Редько А.А., Tolulope Odunlami. Методика оценки термодинамической эффективности отопительно-вентиляционных систем зданий. – Материалы IX Международной научно-практической конференции «Наука та освіта». – Днепропетровск - 2006. –том 10. - с. 99-102.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины