Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ахмед А М Шарадка. Метод оптимізації розподілення потоків в комп’ютерних мережах з технологією MPLS : Дис... канд. наук: 05.13.13 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ахмед А.М. Шарадка. Метод оптимізації розподілення потоків в комп’ютерних мережах з технологією MPLS. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата кандидата технічних наук за фахом 05.13.13 - обчислювальні машини, системи і мережі.- Національний технічний університет України ”Київський політехнічний інститут”, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено розробці і дослідженню методів і алгоритмів оптимального розподілення потоків (РП) різних класів сервісу, а також вибору пропускних спроможностей каналів зв'язку (ВПС) в мережах з технологією MPLS.

Сформульовано задачу розподілення потоків різних класів в мережах MPLS при забезпечениі заданих значення показників якості QoS – середньої затримки і частки втрачених пакетів і розроблено ії математичну модель.

Розроблено метод оптимального розподілення потоків в комп’ютерних мережах MPLS, який на відміну від відомих методів, дозволяє вибрати маршрути передачі і знайти оптимальний розподіл потоків різних класів сервісу при обмеженнях на середню затримку пакетів в мережі.

Сформульовано узагальнену задачу оптимального розподілення потоків різних класів сервісу при обмеженнях на показники якості – середню затримку і частку втрачених пакетів і розроблено алгоритм її розв’язання.

Розроблено модель і метод вирішення комбінованої задачі ВПСРП, які відрізняються тим , що дозволяють одночасно вибирати пропускні спроможності каналів зв’язку та знайти розподілення потоків різних класів в мережах з технологією MPLS. Проведено експериментальні дослідження запропонованих методів і алгоритмів та порівняння з відомими методами. Практична значимість роботи полягає в тому, що на основі методів і алгоритмів розроблено програмний комплекс, який дозволяє підвищити ефективність використання комунікаціонних ресурсів мереж з технологією MPLS.

Дисертаційна робота присвячена розробці та дослідженню методів і алгоритмів оптимального розподілу потоків різних класів сервісу, а також вибору пропускних спроможностей каналів в мережах з технологією MPLS і направлена на підвищення ефективності використання комунікаційних ресурсів мереж з технологією MPLS.

Розглянуті задачі розподілення потоків і методи їх вирішення доцільно використовувати для оперативного планування роботи мережі для стаціонарного базового навантаження, які вирішуються 2-4 рази на добу.

Основні наукові результати дисертації полягають у наступному:

  1. Сформульовано постановку задачі і розроблено математичну модель задачі розподілу потоків різних класів у комп'ютерних мережах з технологією MPLS за умови забезпечення заданих значень показників якості - середньої затримки й частки втрачених пакетів, яка відрізняється від відомих урахуванням специфіки технології MPLS.

  2. Розроблено метод оптимального розподілу потоків у комп'ютерних мережах MPLS, що дозволяє вибрати маршрути передачі й знайти розподіл потоків різних класів при обмеженнях на задані значення показників якості обслуговування QoS - середню затримку й частку втрачених пакетів.

  3. Розроблено модель і метод вирішення задачі ВПСРП, які враховують особливості технології MPLS і дозволяють вибрати пропускні спроможності каналів та знайти розподіл потоків різних класів за критерієм мінімізації вартості при обмеженнях на задані значення QoS.

  4. Запропоновані методи і алгоритми РП і ВПС РП реалізовані в програмному комплексі MPLS і проведено їх експериментальні дослідження. Проведено також їх порівняльний аналіз з відомими методами, розробленими для мереж АТМ, що дало змогу оцінити ефективність запропонованих методів.

Основні результати роботи, відображені в наступних публікаціях

1. Зайченко Ю.П., Ахмед А.М. Шарадка. Задача распределения потоков различных классов в сети с технологией MPLS // Вісник національного технічного університету України „КПІ”, сер. Інформатика управління та обчислювальна техніка. -2005. -Вип.43. С.113-123 – автором запропоновано метод розподілу потоків різних класів в мережах MPLS.

2. Зайченко Ю.П, Ахмед А.М. Шарадка. Анализ и оптимизация характеристик сетей MPLS по заданным показателям качества // Электроника и связь. - 2006. -№2. - С.72-74 – автору належить розробка алгоритму вибору пропускних спроможностей та розподілу потоків при обмеження на значення показників якості.

3. Зайченко Ю.П., Ахмед А.М. Шарадка. Оптимизация характеристик сетей MPLS при дополнительных ограничениях на показатели качества обслуживания // Вісник національного технічного університету України „КПІ”, сер. Інформатика управління та обчислювальна техніка. -2006. -Вип.45. С.189-197 – автором проведено експериментальні дослідження методу розподілу потоків при додаткових обмеженнях на значення показників якості.

4. Ахмед А. М. Шарадка. Обобщенная задача распределения потоков в cетях MPLS и алгоритм её решения // Электроника и связь. - 2006. - №5. - С.75-78. автором розроблено алгоритм розподілу потоків з урахуванням обмежень на середній час доставки та частку втрачених пакетів.

5. Зайченко Ю.П., Ахмед А.М. Шарадка. Оптимизация распределения

потоков в сетях с технологией MPLS с учетом задержки в маршрутизаторах

// Электроника и связь. -2007. -№1. -С.80-83. автором запропоновано модифікований метод оптимізації розподілення потоків, в якому враховуються затримки в маршрутизаторах ().

6. Зайченко Ю.П., Ахмед А.М. Шарадка. Оптимизация распределения потоков в сетях с технологией MPLS // Матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції „Системний аналіз та інформаційні технології”, 28 червня-2 липня 2005р. Київ. -2005. -С.119. - автором проведено експериментальні дослідження ефективності алгоритму розподілу потоків в мережах MPLS.

7. Зайченко Ю.П., Ахмед А. М. Шарадка. Оптимизация выбора пропускных

Способностей и распределения потоков и сетях с технологией MPLS Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій”15-18 травня 2006 р. Євпаторія, Крим. - С.28 – автором запропоновано алгоритм оптимального вибору пропускних спроможностей та розподілення потоків різних класів.

8. Зайченко Ю.П., Ахмед А.М. Шарадка. Оптимизация характеристик сетей MPLS при дополнительных ограничениях на показатели качества обслуживания// Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Системний аналіз та інформаційні технології”, 13-16 вересня 2006р. Київ. - С.74-76.

9. Зайченко Ю.П., Ахмед А.М. Шарадка. Оптимизация характеристик компьютерных сетей с технологией MPLS // IV – й международной научно-практической конференции “Современные информационные технологиив экономике и управлении предприятиями, программами и проектами”, Харьков, ХАИ, 2006. - С.46-47 - автором проведено дослідження ефективності комбінованого методу ВПСРП.

Анотації


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины