Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Панов Денис Олександрович. Тритерпеновi глiкозиди калопанакса семилопатного Kalopanax septemlobum (Thunb.) Koidz. : Дис... канд. наук: 02.00.10 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Панов Д.О. Тритерпеновi глiкозиди калопанакса семилопатного Kalopanax septemlobum (Thunb.) Koidz. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія. – Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Одеса, 2006.

Дисертація присвячена виділенню й встановленню будови індивідуальних тритерпенових глікозидів із різних органів двох різновидів калопанакса – Kalopanax septemlobum (Thunb.) Koidz. var. maximowiczii (Van Houtte) Hara та Kalopanax septemlobum var. typicum (Nakai) Pojark. (родини Araliaceae) і вивченню їх гемолітичної та протигрибкової активностей. Вперше проведено вивчення глікозидного складу різних органів двох різновидів калопанакса семилопатного – кори стебел, листя, перикарпію плодів і насіння. Виділено та однозначно встановлено будову 40 тритерпенових глікозидів -аміринового ряду, 16 з яких уперше знайдені в калопанаксі (5 з котрих – у родині Araliaceae), а 13 є новими тритерпеновими глікозидами. Вперше в родині Araliaceae виділені тритерпенові глікозиди, що містять ацильний фрагмент транс-кофейної кислоти та новий тип глікозидів із залишком глюкуронової кислоти по карбоксильній групі аглікона.

Виявлено, що низка виділених сполук мають високу активність (щодо патогенного Candida albicans) у порівнянні із синтетичними препаратами. Отримані дані можуть бути використані для подальших, більш глибоких, досліджень біологічної дії, як екстрактів, так й індивідуальних очищених глікозидів з калопанакса семилопатного.

Проведено порівняльне фітохімічне вивчення різних органів двох різновидів K. septemlobum. Доведено, що калопанакс семилопатний є природним джерелом біологічно активних тритерпенових глікозидів олеананового типу.

 1. Методами хімічного, біохімічного аналізу та спектроскопії ЯМР встановлено будову 40 глікозидів -аміринового ряду, виділених з різних органів (стебел, листя, перикарпію плодів і насіння) двох різновидів калопанакса семилопатного (Kalopanax septemlobum
  var. maximowiczii та K. septemlobum var. typicum), 13 з яких виявилися новими, а 16 – вперше знайдені в калопанаксі (5 з котрих – в родині Araliaceae).

 2. Показано, що низка нових тритерпенових глікозидів у своєму складі містить транс-кофейну кислоту та являє собою 3-О-(6-О-кофеіл--D-глюкопіранозил)-(14)-О--D-ксилопіранозил-(13)-О--L-рамнопіра-нозил-(12)-О--L-арабінопіранозид хедерагеніну та його 28-О--L-рамнопіранозил-(14)--D-глюкопіранозил-(16)-О--D-глюкопірано-зиловий і 28-О--L-рамнопіранозил-(14)-О-(6-O-ацетил--D-глюко-піранозил)-(16)-О--D-глюкопіранозиловий естери хедерагеніну.

 3. Методами одно- й двовимірної спектроскопії ЯМР доведено будову тритерпенового глікозиду, який містить -D-глюкуронопіранозильний залишок по карбоксильній групі аглікону.

 4. Проведено порівняльну оцінку розподілу і вмісту глікозидів у різних органах двох різновидів калопанакса семилопатного. Встановлено принципові фітохімічні розбіжності між ними.

 5. Запропоновано підвищити таксономічний ранг двох різновидів калопанакса семилопатного до самостійних видів роду Kalopanax на підставі отриманих хемотаксономічних висновків з урахуванням істотних зовнішньо-морфологічних розходжень цих різновидів.

 6. Встановлено високу гемолітичну й протигрибкову (щодо Candida albicans) активності для низки тритерпенових глікозидів, виділених із калопанакса семилопатного.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Панов Д.А., Гришковец В.И. Тритерпеновые гликозиды разновидностей калопанакса семилопатного Kalopanax septemlobum // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2005. – Т. 18 (58), № 2. – С. 58-61. (Виділення глікозидів та встановлення їх будови).

 2. Гришковец В.И., Панов Д.А., Качала В.В., Шашков А.С. Тритерпеновые гликозиды Kalopanax septemlobum I. Гликозиды А, В, C, F, G1, G2, I2, H и J из листьев Kalopanax septemlobum var. maximowiczii, интродуцированного в Крыму // Химия природ. соедин. – 2005. – № 2. – С. 156-159. (Участь у виділенні та хроматографічному поділі глікозидів, встановленні їх будови).

 3. Панов Д.А., Гришковец В.И., Качала В.В., Шашков А.С. Тритерпеновые гликозиды Kalopanax septemlobum II. Гликозиды E, K, и L из листьев Kalopanax septemlobum var. maximowiczii, интродуцированного в Крыму // Химия природ. соедин. – 2005. – № 3. – С. 260-262. (Виділення суми глікозидів, проведення гідролізів, участь в інтерпретації спектральних даних).

 4. Гришковец В.И., Панов Д.А., Палий Е. А., Качала В.В., Шашков А.С. Тритерпеновые гликозиды Kalopanax septemlobum III. Гликозиды D2, I1 и K1 из листьев Kalopanax septemlobum var. maximowiczii, интродуцированного в Крыму // Химия природ. соедин. – 2005. – № 3. – С. 263-267. (Участь у виділені суми глікозидів, поділі та очищенні, проведення гідролізів та ТШХ, участь в інтерпретації спектральних даних).

 5. Панов Д.А., Гришковец В.И. Тритерпеновые гликозиды Kalopanax septemlobum IV. Гликозидный состав плодов растения, интродуцированного в Крыму // Химия природ. соедин. – 2005. – № 4. – С. 388-389. (Виділення глікозидів, встановлення їх будови).

 6. Панов Д.А., Гришковец В.И. Тритерпеновые гликозиды Kalopanax septemlobum V. Гликозиды стеблей Kalopanax septemlobum
  var. maximowiczii и Kalopanax septemlobum var. typicum // Химия природ. соедин. – 2005. – № 4. – С. 390-391. (Хроматографічний поділ фракцій, встановлення їх будови).

 7. Панов Д.А., Гришковец В.И., Качала В.В., Шашков А.С. Тритерпеновые гликозиды Kalopanax septemlobum VI. Гликозиды из листьев Kalopanax septemlobum var. typicum, интродуцированного в Крыму // Химия природ. соедин. – 2006 – № 1. – С. 40-43. (Виділення глікозидів, хроматографічне очищення, встановлення їх будови, інтерпретація спектральних даних).

 8. Панов Д.А., Гришковец В.И., Качала В.В., Шашков А.С. Тритерпеновые гликозиды Kalopanax septemlobum VII. Минорные гликозиды стеблей Kalopanax septemlobum var. maximowiczii и Kalopanax septemlobum
  var. typicum // Химия природ. соедин. – 2006 – № 1. – С. 49-53. (Виділення, встановлення будови глікозидів, інтерпретація спектральних даних).

 9. Панов Д.А., Гришковец В.И., Кирсанова М.А., Криворутченко Ю.Л. Противогрибковая и гемолитическая активность тритерпеновых гликозидов, выделенных из калопанакса семилопатного // Ученые записки Таврического национального университета
  им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2006. – Т. 19 (58),
  № 1. – С. 152-155. (Підготовка глікозидів до біологічних випробувань, аналіз отриманих результатів).

 10. Панов Д.А., Гришковец В.И. Тритерпеновые гликозиды стеблей Kalopanax septemlobum var. maximowiczii и Kalopanax septemlobum
  var. typicum // Материалы VI научно-практического семинара "Научные основы создания лекарственных средств". – Гурзуф (Крым, Украина), 2005. – С. 44-45. (Хроматографічний поділ фракцій глікозидів, встановлення їх будови).

 11. Панов Д.А., Гришковец В.И. Новые кофеилированные тритерпеновые гликозиды из листьев калопанакса семилопатного // Материалы Всеукраинской научно-технической конфер. студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные вопросы теоретической и прикладной физики и биофизики «Физика. Биофизика – 2005»». – Севастополь (Крым, Украина), 2005. – С. 127-128.

 12. Панов Д.А., Гришковец В.И. Новые тритерпеновые гликозиды из листьев калопанакса семилопатного // Збірка тез доповідей шостої Всеукраїнської конфер. студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії». – Київ, 2005. – С. 100.

 13. Панов Д.А., Гришковец В.И. Новые гликозиды из листьев Kalopanax septemlobum var. typicum // Збірка тез доповідей сьомої Всеукраїнської конфер. студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії». – Київ, 2006. – С. 115.

 14. Панов Д.А., Гришковец В.И., Кирсанова М.А., Криворутченко Ю.Л. Биологическая активность тритерпеновых гликозидов Kalopanax septemlobum // Abstracts of International Symposium on Advanced Science in Organic Chemistry. – Sudak (Crimea, Ukraine), 2006. – Р. 130.

 15. Панов Д.А. Биологическая активность тритерпеновых гликозидов Kalopanax septemlobum // Матеріали III Міжнар. науково-практичної конфер. «Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – 2006». – Дніпропетровськ (Україна), 2006. – Т. 22. – С. 74-76.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины