Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

(Мухаммед Алі) Аззам (Муххамад Алі) Хаммуда. Управління трафіком в мережах з заданою якістю обслуговування на основі прогнозуючих моделей : Дис... канд. наук: 05.13.13 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

  1. Зайченко Ю.П., (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Анализ технологий обеспечения качества обслуживания в сетях АТМ // Вісник національного технічного університету України “КПІ”, сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.-2004.-Вип.42.-С. 145-152. (Автором розглянуті основні методи управління трафіком ABR і приведений їх аналіз з використанням імітаційного моделювання).

  2. Зайченко Ю.П, (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Анализ методов управления трафиком ABR в сетях АТМ с применением имитационного моделирования // Системні дослідження та інформаційні технології.-2005.-№2.-С.42-60.(Дисертантом проведено аналіз технологій забезпечення якості обслуговуванні в мережах з технологією ATM).

  3. Зайченко Ю.П., (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Оптимальный выбор пропускных способностей каналов связи в сети с технологией MPLS // Вісник національного технічного університету України “КПІ”, сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. –2005.-Вип.43.-С.196-201.(Дисертантом сформульовано задачу оптимального вибору пропускних спроможностей в мережах із заданою якістю обслуговування (ATM/MPLS) і запропоновано алгоритм її вирішення).

  4. Зайченко Ю.П., (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Управление трафиком в сетях MPLS/ATM на основе прогнозирующей модели // «Электроника и связь».-2006.-№1.-С.64-69. (Дисертантом запропоновано метод управління трафіком в мережах ATM з використанням прогнозуючих моделей).

  5. Зайченко Ю.П., (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Анализ методов управления трафиком разных категорий в сетях АТМ с применением имитационного моделирования // Матеріали 11-ої Міжнародної конференції по автоматичному управлінню. Київ-2004.- том 5.- С.98.

  6. Зайченко Ю.П., (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Управление трафиком ABR в сетях АТМ на основе прогнозирующей модели // Матеріали V11-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології» 28 червня -2 липня 2005, м. Київ –С.35.

  7. Зайченко Ю.П., (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Метод оценки характеристик компьютерных сетей АТМ при неопределенных исходных данных // Материалы Второй международной конференции « Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій» Евпатория 15-19 мая 2006.-С.145.

  8. Зайченко Ю.П., (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Имитационное моделирование системы управления трафиком в сетях с технологией MPLS/ATM на основе прогнозирующей модели // Материалы конференции «Математическое и имитационное моделирование - МОДС2006», Киев, июнь 2006. - С.67.

АНОТАЦІЇ

(Мухаммед Алі) Аззам (Мухаммад Алі) Хаммуда. Управління трафіком в мережах із заданою якістю обслуговування на основі прогнозуючих моделей. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.13 – Обчислювальні машини, системи та мережі. – Націаольний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2007.

У дисертації розроблено новий метод управління трафіком ABR в мережах АТМ з використанням прогнозуючих моделей. В якості прогнозуючої моделі запропоновано використати нейронну мережу Back Propagation. Нейронна мережа на основі поточної інформації в комутаторах АТМ щодо швидкості передачі трафіка АВР і завантаженості буфера комутатора прогнозує завантаження буфера в наступний момент часу і в разі можливого перевантаження оцінює дозволену швидкість передачі в наступний момент часу.

Розроблено імітаційну модель мережі АТМ з різними класами трафіка (CBR,VBR та ABR) та різними методами керування. Проведено імітаційне моделювання мережі, в результаті якого проаналізовано запропонований метод керування трафіком з використанням прогнозуючої моделі й порівняно з існуючим методом керування Rate-Based, оцінено його ефективність за показниками якості сервісу: середньою затримкою комірок та часткою втрачених комірок.

Дисертація присвячена проблемі управління трафіком в мережах і направлена на підвищення ефективності використання комунікаційних ресурсів мереж. З цією метою розроблено і досліджено новий метод управління трафіком категорії ABR з використанням прогнозуючих моделей, що дозволяє підвищити оперативність управління і як наслідок, поліпшити використання комунікаційних ресурсів мереж.

У дисертації отримані наступні результати:

1. Вперше запропоновано застосування нейронної мережі для прогнозування стану завантаження буферів комутаторів і управління швидкістю передачі джерел трафіку ABR на основі результатів прогнозування.

2. Вперше запропоновано алгоритм управління трафіком категорії ABR з використанням прогнозуючої моделі.

3. Розроблено імітаційну модель мережі з технологією ATM/MPLS, яка дозволяє досліджувати різні методи управління чергами в буферах комутаторів.

4. Проведено імітаційне моделювання мережі ATM, в результаті якого досліджено різні методи управління трафіком в мережах ATM, у тому числі і запропоновані, і оцінено їх ефективність.

5. Проведено аналіз різних показників якості в мережах ATM і методів їх забезпечення, на підставі якого сформульовано актуальну задачу оптимального вибору пропускних спроможностей каналів зв'язку і запропоновано алгоритм її вирішення.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины