Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Добровольський Микола Петрович. Очищення газів від композиційних домішок : Дис... канд. наук: 05.23.03 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Добровольський М.П. Очищення газів від композиційних домішок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.23.03 – вентиляція, освітлення і теплогазоснабженіє. - Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харків, 2007.

Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі очищення повітря системи вентиляції від КД. У даній роботі розроблена і досліджена нова конструкція установки для високоефективного очищення повітря, яка ефективно очищає повітря від КД мікроорганічного походження.

Теоретичні залежності, отримані в дисертаційній роботі, дозволяють розрахувати параметри установки для очищення повітря від композиційних домішок. Отримані дані, які підтвердили, що при очищенні повітря від КД за допомогою секції надвисокочастотної інактівациі і фільтру з активованого вуглецевого матеріалу досягається ефективність не менше 99.9%.

Проведені експериментальні дослідження ефективності інактівациі в НВЧІМ і встановлені експериментальні залежності ефективності інактівациі від коливальної потужності НВЧІМ, швидкості повітря і початкової концентрації КД.

Встановлена ефективність очищення повітря за допомогою фільтру з активованого вуглецевого матеріалу. При цьому встановлено, що ефективність уловлювання КУО одиниць складає 80% частинок, не інактивованих в НВЧІМ.

 1. Очищення від композиційних домішок повітря в харчовій промисловості має важливе економічне і соціальне значення. При подачі очищеного повітря в приміщення харчової промисловості забезпечується тривалий термін придатності продукту без використання хімічних консервантів. У даній роботі розроблена і досліджена установка для високоефективного постійного очищення повітря від композиційних домішок, яка забезпечує необхідний ступінь очищення повітря.

 2. Отримано теоретичні залежності дозволяють розрахувати параметри установки для очищення повітря від композиційних домішок, і отримані дані, які підтвердили, що при очищенні повітря від композиційних домішок за допомогою секції надвисокочастотної інактівації і фільтру з активованого вуглецевого матеріалу досягається ефективність не менше 99.9%.

 3. Визначена щільність і питома теплоємності композиційних домішок і встановлені теоретичні залежності для розрахунку часу експозиції в НВЧ електромагнітному полі.

 4. Проведено експериментальні дослідження ефективності інактивації в НВЧІМ, яка складає 99.9%, і встановлено експериментальні залежності ефективності інактивації від коливальної потужності НВЧІМ, швидкості повітря і початкової концентрації композиційних домішок.

 5. Експериментальним шляхом встановлена ефективність очищення повітря за допомогою фільтру із активованого вуглецевого матеріалу. При цьому встановлено, що ефективність уловлювання колонієутворюючих одиниць складає 80% часток, не інактивованих у НВЧІМ, при цьому загальна ефективність роботи установки складає 99,9%.

 6. Розроблена методика розрахунку і підбору обладнання для інактивації і адсорбції композиційних домішок повітря.

 7. Розроблена програма розрахунку на ПЕОМ часу експозиції часток композиційних домішок в НВЧ електромагнітному полі.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Шушляков А.В., Добровольский Н.П. Очистка приточного воздуха, подаваемого в сверхчистые помещения // Науковий вiсник будiвництва. - Харьков: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. - 2004. - Вип. 28. - С. 257-260.

 2. Добровольский Н.П., Шушляков А.В. Методика розрахунку процессу теплообміну при інактивації мікрофлори у приточному повітрі // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип. 11(13). Харків-Кременчук. – Кременчук: ПП ШВИДКА. - 2005. – С. 109-114.

 1. Шушляков А.В., Добровольский Н.П. Очистка воздуха от микроорганических загрязнений. Наукові вісті №1(7) /Под. общ. редакцией В.І. Савич. – Івано-Франківськ: Інститут менеджменту та економіки ”Галицька академія”. - 2005. - С. 208-213.

 2. Добровольский Н.П. Экспериментальное исследование установки для инактивации и адсорбции микроорганических примесей при очистке воздуха // Науковий вiсник будiвництва. - Харьков: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. - 2006. - Вип. 37 - С. 135-145.

 3. Добровольский Н.П. Обработка приточного воздуха подаваемого в специальные помещения в фильтре с фильтрующим материалом из высокопористых углеродных волокон сорбентов // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип. 12(14). Харків-Кременчук. – Кременчук: ПП ШВИДКА, 2006. – С. 92-101.

 4. Експериментальне дослідження установки для інактивації і адсорбцій мікроорганічних домішок при очищенні повітря / М.П. Добровольський. // Нові технології. – 2006. - № 3 (13). – С. 165-172.

 5. Патент № 2262640 (РФ). Устройство для подготовки воздуха / А.В. Шушляков, Н.П. Добровольский, Е.В. Иванов. – Заявл. 14.07.04, № 2004121487. Опубл. 20.10.05. Официальный бюллетень (РФ) № 29.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины