Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Скоробогатова Наталія Григорівна. Кріоконсервування фібробластоподібних клітин-попередників ембріональної печінки людини : Дис... канд. наук: 03.00.19 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Скоробогатова Н.Г. „Кріоконсервування фібробластоподібних клітин-попередників ембріональної печінки людини.” – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.19 – кріобіологія. – Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню впливу кріоконсервування на збереження фібробластоподібних клітин-попередників ембріональної печінки людини (ЕПЛ).

Встановлено, що в первинній суспензії ЕПЛ близько 50 % клітин здатні прикріплюватися до пластика. Ефективність колонієутворення фібробластоподібних клітин-попередників ЕПЛ складає близько 0,002-0,003 %. Експозиція з диметилсульфоксидом 0,7 або 1,4 М призводить до стимулювання індукції остеогенного диференціювання фібробластоподібних попередників ЕПЛ in vitro.

Виявлено роль переохолодження в збереженні фібробластоподібних попередників ЕПЛ при їх кріоконсервуванні. Визначено, що ініціація кристалоутворення при повільному заморожуванні первинної суспензії клітин ЕПЛ з диметилсульфоксидом 0,7 або 1,4 М забезпечує збереження фібробластоподібних попередників, здатних до колонієутворення та індукованого остеогенного і адипогенного диференціювання.

В дисертації наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової проблеми кріочутливості колонієутворюючих фібробластоподібних клітин-попередників ембріональної печінки людини. В роботі визначені умови кріоконсервування фібробластоподібних клітин-попередників, що мають здатність до колонієутворення, остеогенного та адипогенного диференціювання in vitro.

 1. Визначено, що близько 50 % клітин первинної суспензії ембріональної печінки людини (8-11 тижнів гестації) здатно прикріплюватися до пластика протягом години після експлантації. Адгезивна фракція включає популяцію колонієутворюючих фібробластоподібних клітин, що складають не менш 0,002-0,003 % від загальної кількості клітин первинної суспензії.

  Показано, що фібробластоподібні клітини-попередники ембріональної печінки людини здатні до індукованого остеогенного і адипогенного диференціювання в умовах культивування.

  Порівняльна оцінка життєздатності клітин ембріональної печінки людини показала, що прижиттєве забарвлення трипановим синім і бромистим етидієм дозволяє отримувати подібні результати, в той час як використання флуоресцеїндіацетату дає можливість виявити лише частину життєздатних клітин у складі первинної суспензії.

  Встановлено, що експозиція клітин ембріональної печінки людини в кріозахисному розчині з диметилсульфоксидом 0,7 або 1,4 М при 4 оС протягом 30 хвилин не призводить до зниження життєздатності і адгезивних властивостей клітин, а також їх здатності до колонієутворення.

  Показано, що повільне заморожування первинної суспензії клітин ембріональної печінки людини в сахарозо-сольовому розчині під захистом диметилсульфоксиду забезпечує збереження гранулоцитарно-макрофагальних гемопоетичних попередників, але не є ефективним для колонієутворюючих фібробластоподібних клітин-попередників.

  Виявлено стимулювання індукції остеогенного диференціювання фібробластоподібних клітин-попередників ембріональної печінки людини після експозиції первинної суспензії з кріопротектором диметилсульфоксидом.

  Визначено, що зниження переохолодження за допомогою ініціації кристалоутворення при кріоконсервуванні первинної суспензії клітин ембріональної печінки людини під захистом диметилсульфоксиду забезпечує збереження здатності фібробластоподібних клітин-попередників до колонієутворення та диференціювання в остеогенному і адипогенному напрямках.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Скоробогатова Н.Г., Грищук В.П., Петренко А.Ю. Влияние условий удаления криопротектора ДМСО на жизнеспособность и колониеобразующую активность криоконсервированных клеток эмбриональной печени человека // Проблемы криобиологии. – 2002. – № 4. – С.16–23.

 2. Скоробогатова Н.Г. Сравнение методов оценки жизнеспособности клеток эмбриональной печени человека после криоконсервирования // Проблемы криобиологии. – 2003. – №2. – С.84–90.

 3. Грищенко В.И., Петренко А.Ю., Волкова Н.А., Скоробогатова Н.Г. Колониеобразующая активность фибробластоподобных клеток-предшественников из эмбриональной печени человека в условиях in vitro // Доповіді Національної академії наук України. – 2005. – №2. – С.138–141.

 4. Скоробогатова Н.Г., Волкова Н.А., Петренко А.Ю. Криочувствительность гемопоэтических и стромальных предшественников в первичной суспензии клеток эмбриональной печени человека // Проблемы криобиологии. – 2005. – Том 15, №3. – С.577–580.

 5. Скоробогатова Н.Г., Грищук В.П., Петренко А.Ю. Роль переохлаждения в сохранении клоногенных свойств фибробластоподобных клеток – предшественников эмбриональной печени человека после криоконсервирования // Проблемы криобиологии. – 2006. – Том 16, №1. – С. 24–31.

 6. Патент № 67587А, МПК А01N1/02. Спосіб кріоконсервування гемопоетичних клітин ембріональної печінки людини / В.І. Грищенко, О.Ю. Петренко, Н.Г. Скоробогатова, С.П. Мазур, В.П. Грищук, Н.О. Волкова. Заявл.31.10.03; Опубл. 15.06.2004. – Бюл. № 6. – С. 4.7.

 7. Petrenko A.Yu., Petrenko Yu.A., Skorobogatova N.G., Improvement of some cryopreservation stages of suspensions enriched with stem haemopoietic cells// Abstrats of Meeting of the Society of low temperature biology Cryobiomol. – Coimbra, 2003. – P. 155.

 8. Petrenko A.Yu.,Grischenko V.I.,Petrenko Yu.A., Skorobogatova N.G. Cellular hierarchy of human fetal liver cells // Матеріали Установчого з’їзду Українського товариства клітинної біології (25-28 квітня 2004). – Львів, 2004. – С.147.

 9. Petrenko Yu. A., Skorobogatova N. G., Jones R. E., Petrenko A. Yu. Cryosensitivity of hematopoietic and mesenchymal stem / progenitor cells derived from human fetal liver // Abstracts of Meeting of Society for Cryobiology and Society for low temperature biology. – Hamburg, 2006. – P. 43.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины