Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Годлевська Олена Віталіївна. Сучасний стан фауни рукокрилих України в умовах антропогенної трансформації середовища : Дис... канд. наук: 03.00.08 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Годлевська О. В. Сучасний стан фауни рукокрилих України в умовах антропогенної трансформації середовища. — Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Київ, 2006.

Дисертацію присвячено оцінці сучасного стану фауни рукокрилих України та її змін в умовах антропогенної трансформації середовища. Для всіх видів хіроптерофауни проведено аналіз чисельності, поширення, сезонності, сховищ, що використовуються ними. Проведено опис та порівняння фауни рукокрилих різних природних зон України, визначено їх фонові види. Показано роль антропогенних сховищ в часовому та просторовому розміщенні рукокрилих. Подано оцінку впливу антропогенного чинника на рукокрилих в межах України. Описано характер використання рукокрилими міського середовища (на прикладі Києва). Проведено оцінку природоохоронного статусу видів хіроптерофауни України. Показано необхідність реалізації заходів з охорони рукокрилих, обґрунтовано її першочергові завдання.

 1. В ході дисертаційного дослідження зареєстровано 22 з 26 видів сучасної фауни рукокрилих України — 2 види Rhinolophus, 8 видів Myotis, 2 види Plecotus, 1 вид Barbastella, 2 види Nyctalus, 4 види Pipistrellus, 1 вид Hypsugo, 1 вид Vespertilio, 1 вид Eptesicus. Для шести областей України та АР Крим ряд видів відмічено вперше: для Донецької області — 5 видів, Київської та Луганської — по 2 види, для Чернівецької, Сумської, Миколаївської областей та АР Крим — по 1 виду.

 2. Найбільше видове багатство рукокрилих характерно для Українських Карпат і зони широколистяних лісів — по 22 види, та для Гірського Криму — 19 видів (разом із степовим Кримом — 20 видів). Ці три регіони характеризуються високими показниками видового багатства як взимку, так і влітку.

 3. У всіх регіонах, за виключенням Гірського Криму, з не-троглофільних видів за частотою зустрічальності домінують вечірниця руда та лилик пізній; в Гірському Криму — нетопир-карлик (Pipistrellus pipistrellus s. l.). Серед видів-троглофілів найбільші показники частоти зустрічальності та представленості в різних регіонах України має нічниця водяна. Поміж троглофільних видів, поширення яких обмежено печерними регіонами України, домінантами є підковоноси малий та великий і нічниці велика та гостровуха.

 4. Переважна більшість видів хіроптерофауни України (89%) регулярно реєструється в антропогенних сховищах (як підземного, так і надземного типу). При цьому 18 видів використовують їх щонайменше у 50% реєстрацій. Наявність таких сховищ — важливий фактор, що визначає чисельність, часовий та просторовий розподіл популяцій рукокрилих у багатьох регіонах.

 5. Сховища для зимівлі в умовах міського ландшафту у межах України використовують 11 видів: в підземних сховищах зустрічаються 6 видів (домінант — нічниця водяна), в надземних — 8 видів (домінант — лилик пізній). Влітку міські сховища використовують 20 видів, у тому числі: сховища підземного типу — 8 видів (домінант — нічниця велика), надземного — 18 видів (домінант — вечірниця руда, субдомінант — лилик пізній).

 6. На прикладі м. Києва продемонстровано, що міські підземелля можуть слугувати місцями значних концентрацій рукокрилих взимку та восени. На зимівлі в таких сховищах знайдено 3 види з явним домінуванням нічниці водяної. Вперше для міських підземних об’єктів зареєстровано явище осіннього роїння рукокрилих, під час якого відмічено 5 видів.

 7. Найбільш багатий видовий склад рукокрилих та найвищі показники їх польотної активності в умовах міста характерні для лісопаркової зони. Так, у парках та лісопарках м. Києва під час літніх детекторних обліків зареєстровано 10 з 15 видів, відомих для Київської області загалом. Для зон міської забудови відмічено 6 видів (найбільшу кількість реєстрацій і видів виявлено для приватного сектору).

 8. Вплив антропогенних перетворень середовища на хіроптерофауну виявляється в наступному: значному скороченні чисельності видів (довгокрил звичайний, нічниця гостровуха), формуванні осілих груп (вечірниця руда, лилик двоколірний) і розширенні меж ареалів (нетопир білосмугий, лилик пізній).

 9. У зв’язку зі скороченням чисельності та високим ступенем вразливості рукокрилих вкрай необхідним є реалізація заходів з їх охорони. Двома першорядними завданнями є охорона підземних сховищ та популяризація рукокрилих серед населення. Список видів рукокрилих в Червоній книзі України має бути розширений на 11 видів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Загороднюк І., Годлевська Л. Кажани триби Myotini (Mammalia) у Середньому Подніпров’ї: видовий склад, поширення та чисельність // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37, № 2. — С. 31–39. (Здобувач брала участь в польових дослідженнях та опрацюванні матеріалу. Загальний внесок — 50%.)

 2. Годлевська О. В., Петрушенко Я. В., Тищенко В. М., Загороднюк І. В. Зимові скупчення кажанів (Chiroptera) у печерах Центрального Поділля (Україна) // Вестник зоологии. — 2005. — Том 39, № 2. — С. 37–45. (Здобувач брала участь в польових дослідженнях та опрацюванні матеріалу. Загальний внесок — 30%.)

 3. Петрушенко Я. В., Годлевська О. В., Загороднюк І. В. Дослідження населення кажанів в заплаві Сіверського Донця // Вісник Луганського пед. університету. — 2002. — Том 45, № 1. — С. 121–124. (Здобувач брала участь в польових дослідженнях та опрацюванні матеріалу. Загальний внесок — 35%.)

 4. Godlevsky L. Research of Kyiv area's bat fauna: past and present // Studia Chiropterologica. — 2000. — Vol. 1. — P. 9–12.

 5. Годлевская Е. В. Сведения о рукокрылых Керченского полуострова (Крым) // Plecotus et al. — 2003. — № 6. — С. 29–36.

 6. Годлевская Е. В., Кондратенко А. В. Гибель рукокрылых в окнах-ловушках // Plecotus et al. — 2004. — № 7. — С. 97–99. (Здобувач брала участь в дослідженнях та опрацюванні матеріалу. Загальний внесок — 65%.)

 1. Godlevsky L., Tyshchenko V., Negoda V. First records of Pipistrellus kuhlii from Kyiv // Вестник зоологии. — 2000. — Том 34, № 3. — P. 78. (Здобувач брала участь в дослідженнях та опрацюванні матеріалу. Загальний внесок — 35%.)

 2. Годлевська Л., Петрушенко Я., Кондратенко О. Нові знахідки нічниці Наттерера (Myotis nattereri Kuhl, 1817) на території східної та південної України // Вестник зоологии. — 2002. — Том 35, № 6. — С. 52. (Здобувач брала участь в польових дослідженнях та опрацюванні матеріалу. Загальний внесок — 35%.)

 3. Годлевська Л. Характеристика видів // Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень. — Київ, 2002. — С. 85–94.

 4. Годлевська Л. Ультразвукові детектори: технології, принципи, цілі // Novitates Theriologicae. — Pars 2. — 2000. — С. 21–22.

 5. Годлевська Л. Охорона печер та системи захисту їх входів // Фауна печер України. — 2004. — С. 30–32.

 6. Годлевская Е. В., Бескаравайный М. М. Млекопитающие // Карадагский природный заповедник. Летопись природы. — Том 18. — Симферополь: Сонат, 2001. — С. 109–111. (Здобувач проводила польові дослідження та опрацьовувала матеріал. Загальний внесок — 80%.)

 7. Загороднюк І., Годлевська Л. Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: фенологічний огляд даних // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ: Українське теріологічне тов-во, 2001. — С. 122–156. (Здобувач брала участь в опрацюванні матеріалу. Загальний внесок — 50%.)

 8. Godlevsky L. The Chiroptera of urban caves // Proceedings of the VIIIth EBRS. — Krakow: Platan Publishing House, 2001. — Volume II. — P. 212.

 9. Петрушенко Я. В., Годлевська О. В. Зимові знахідки рукокрилих (Chiroptera) на території Керченського півострова // Актуальні питання вивчення та збереження біологічного різноманіття: Матеріали студентської наукової конференції (13 травня 2001 р.). — Київ, МСУ, 2001. — С. 35–37. (Здобувач брала участь в польових дослідженнях та опрацюванні матеріалу. Загальний внесок — 50%.)

 10. Godlevska L. Long-term observations of bats in Ukraine’s caves: main results // Bat monitoring workshop (Rimetea, Romania, 26–30 June, 2003). — Cluj-Napoca, 2003. — P. 8–9.

 11. Godlevska L., Ghazali M., Postawa T., Nagy Z., Petrushenko Ya. Current status of cave-dwelling bat species of the Crimea (Southern Ukraine) // Abstracts of the Xth European bat research symposium, Galway, Ireland, 21–26 August 2005. — Galway, NUI, 2005. — P. no. (Здобувач брала участь в польових дослідженнях та опрацюванні матеріалу. Загальний внесок — 40%.)


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины