Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ігнатьєв Олександр Валерійович. Акустооптичні фільтри зображення з підвищеною селективністю на основі других порядків брегівської дифракції для систем дистанційного дослідження Землі : Дис... канд. наук: 05.07.12 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ігнатьєв О.В. Акустооптичні фільтри зображення з підвищеною селективністю на основі других порядків брегівської дифракції для систем дистанційного аерокосмічного дослідження Землі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, 2006.

Дисертаційна робота присвячена питанням підвищення селективності акустооптичних фільтрів зображення, які входять до складу відеоспектрометрів дистанційного зондування Землі. У роботі розглядаються властивості перших і других порядків брегівської дифракції при взаємодії світлових та ультразвукових хвиль. Встановлено, що інформаційні зображувальні властивості акустооптичної взаємодії визначаються розбіжністю світлового та ультразвукового пучків і не залежать від селективних властивостей брегівської взаємодії. При цьому просторова роздільна здатність акустооптичних фільтрів, які реєструють просторове зображення у перших чи у других порядках брегівської дифракції, буде однакова. Запропоновано методику розрахунку основних параметрів акустооптичних фільтрів. Виконано експериментальні дослідження з визначення кутового поля зору і просторової роздільної здатності акустооптичних фільтрів зображення.

Обґрунтовано структуру побудови схеми спектральної балансної фільтрації, яка відрізняється від відомих тим, що в інтересах підвищення контрасту зображень акустооптичні фільтри використовують складові другого порядку брегівської дифракції.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Игнатьев А.В. Акустооптические фильтры изображений для систем экологического мониторинга природной среды // Радіоелектронні й комп’ютерні системи. – Харків, НАУ “ХАІ”. –2005. – №1. – С.15-19.

  2. Игнатьев А.В., Коробка А.Г., Гаркуша А.А. Разработка динамической оптоэлектронной схемы балансной фильтрации на основе перестраиваемых акустооптических фильтров // Радіоелектронні й комп’ютерні системи. – Харків, ХАІ. – 2003. – №4. – С.29-32.

  3. Купченко Л.Ф., Игнатьев А.В., Коробка А.Г. Акустооптическая фильтрация изображений с использованием дифракции света на ультразвуковой волне под двойным углом Брэгга // Вісник Харківського Національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2004. – Вип.2. № 646. – С.111–115.

  4. Купченко Л. Ф., Копылов А.А., Коробка А.Г, Игнатьев А.В. Спектральная и пространственная разрешающая способность акустооптических фильтров, использующих брэгговские резонансы первого и второго порядков // Зб. наук. пр. – Харків, ОНДІ ЗС. – 2005. – Вип.1. – С.101–112.

  5. Игнатьев А.В., Коробка А.Г. Разработка динамической оптоэлектронной схемы балансной фильтрации на основе перестраиваемых акустооптических фильтров // Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в авіації» (Харків, 29-30 жовтня 2003р.) Тези доповідей. – Харків, ХІ ВПС ім. І. Кожедуба – 2003. – С.9.

  6. Игнатьев А.В. Динамические растры на основе акустооптических фильтров в схемах балансной фильтрации оптических сигналов // Міжнародна наукова–технічна конференція “Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ 2004” (Харків, 17–19 листопада 2004р.) Тези доповідей. – Харків, НАУ “ХАІ”. – 2004. – С.287.

  7. Игнатьев А.В. Акустооптические фильтры изображения для видеоспектрометров систем дистанционного зондирования // Проблеми інформатики і моделювання. Матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції (Харків, 25-27 листопада 2004р.) Тези доповідей. – Харків, НТУ “ХПІ”. – 2004. – С.43.

  8. Ігнатьєв О.В. Порівняльна оцінка характеристик акустооптичних фільтрів зображення на основі складових першого та другого порядку дифракції // Перша науково-технічна конференція Харківського університету Повітряних Сил, 16-17 лютого 2005 р. Тези доповідей. – Харків, ХУПС. – 2005. – С.175.

  9. Игнатьев А.В., Коробка А.Г. Экспериментальное исследование акустооптической фильтрации изображений под двойным углом Брэгга // 9-й міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.» (19-21 квітня 2005р.): Зб. матеріалів форуму. – Харків: ХНУРЕ. – 2005. – С.132.

  10. Купченко Л.Ф., Коробка А.Г., Игнатьев А.В. Селективные характеристики акустооптических фильтров изображения на основе брэгговских резонансов второго порядка // 2-й международный радиоэлектронный форум «Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку» (19-23 вересня 2005р.): Зб. матеріалів форуму. – Харків: ХНУРЕ, 2005. – С.165-168.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины